23.06.2022 | 05:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pastva v dobách dobrých i horších

Problematice chovu hospodářských zvířat v pastevních systémech, ale zejména udržení optimální produkce a kvality píce s co nejmenším negativním dopadem na přirozené ekosystémy, se věnují početné skupiny vědců na celém světě. Jedni využívají nejmodernější techniku, aby co nejlépe dokázali naplánovat využití pastevního areálu, jiní řeší, jak zajistit co nejlepší výživu při nepříznivém průběhu počasí.

I když je pasení se přirozeným chováním býložravců pohybujících se volně pastvinou či jiným vhodným porostem, tak zvládnutí výživy hospodářských zvířat v pastevním systému není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Takový pasoucí se skot si poměrně vybírá, kdy a které rostliny zkonzumuje a hospodář musí dobře promyslet rozdělení pastevního areálu, protože jde o základní faktor při rozhodování se o tom, jak nakrmit svoje stáda. Navíc nesmí zapomenout na ochranu před nadměrným využíváním porostu, a to nejen kvůli zachování biodiverzity.

Vědci z Agricultural Research Service (ARS) US Department of Agriculture spolupracovali s řadou univerzit a Long-Term Agorecosystem Research (LTAR) na testování vlivu topografie na rozčlenění pastevního areálu, aby mohli informovat správce půdy při výběru efektivní pastevní strategie.

Chovatelé hospodářských zvířat mají zájem získávat informace o různých faktorech, jež ovlivňují rozdělení pastevních ploch a oblibu jejich využití, ještě před tím, než se rozhodnou pro nové strategie hospodaření. S tímto na mysli vědci z ARS dokončili svou studii s primárním cílem: určit, jak takové faktory jako topografie krajiny a dostupnost vody ovlivňují oblibu konkrétních lokalit pro pastvu skotu. Data shromážděná na všech testovaných stanovištích sloužila k lepšímu pochopení vlivu životního prostředí na vzorce chování zvířat při pastvě s ohledem na hospodářskou praxi a v různých ekosystémech, jež se nacházely od aridních, přes polopouští, po subtropické prostředí.

V rámci studie vědci shromáždili data ze sedmi areálů ve státech Florida, Nebraska, New Mexiko, Colorado a Idaho. Použili obojky s čipy a technologii GPS ke sledování pohybu skotu a jeho aktivity, které již dříve úspěšně použili v předchozí studii. Informace získané z GPS obojků jim umožnila zpracovat rozsáhlou analýzu toho, jak topografie těchto sedmi lokalit v Severní Americe determinuje distribuci skotu při pastvě. Při zkoumání toho, jak se pasoucí skot přemisťuje mezi různými částmi pastevních areálů, v nichž byly zastoupeny roviny, nížiny, otevřené svahy a vrchoviny, vědci vyvinuli modely, které mohou být použity k predikci distribuce pasoucího se skotu. Mezi závěry, které byly vysloveny na základě výsledků modelů bylo, že v sušších regionech skot upřednostňuje pastvu na níže položených místech, zatímco ve vlhčích oblastech je tomu právě naopak a zvířata vyhledávají vyvýšené plochy.

Pracovní skupina vědců věří, že tato studie připravuje prostor pro další práci a podobné společné úsilí, včetně plánování složení rostlinných společenstev, produkce píce a přírůstků hmotnosti chovaných zvířat, které by poskytlo další úhel pohledu na udržitelné strategie živočišné produkce napříč různými pastevními systémy.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down