02.03.2009 | 02:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Patnáctileté výročí plemene gasconne

První zvířata plemene gasconne byla dovezena do České republiky v roce 1994. Letos v únoru dorazilo do Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi patnáct dvouletých jalovic původem z Francie. Při příležitosti patnáctého výročí chovu gasconne u nás odpověděla na několik otázek předsedkyně Klubu chovatelů francouzských rustikálních plemen a pracovnice oddělení chovu skotu VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves, Ing. Radka Zahrádková, Ph.D.

Proč se do výzkumného ústavu dovezlo právě toto plemeno?

Dovoz zvířat plemene gasconne na účelové hospodářství našeho výzkumného ústavu proběhl v době, kdy byla možnost využít státní dotace na import plemenného materiálu ze zahraničí. U zrodu myšlenky chovat toto francouzské rustikální plemeno stál dnes již bývalý pracovník oddělení chovu skotu Ing. Václav Teslík, CSc. Výběr zvířat a samotný dovoz potom proběhly ve spolupráci s UPRA Gasconne a Bursia Praha, s. r. o. Primární snahou tohoto importu a vytvoření nukleového stáda bylo pomoci rozšíření plemene do horských a podhorských oblastí, kde je nejlépe zužitkována jeho rustikálnost. Stádo se u nás chová na farmě Královice, která zejména na počátku sloužila jako demonstrační pracoviště chovu masného skotu. Dále je stádo využíváno k experimentálním účelům (výzkumné projekty zaměřené na růstovou schopnost potomstva, embryotransfer, tělesnou kondici, etologická pozorování, měření pánevních rozměrů ve vztahu k obtížnosti telení, metabolický profil krve zvířat) a také jako zdroj příjmů z prodeje plemenného materiálu a výkrmového skotu.

Jaký je nynější stav gaskoňského skotu v České republice?

V roce 2007 bylo do kontroly užitkovosti masných plemen zapojeno celkem 316 krav plemene gasconne, z toho 145 krav s 88 až 100% podílem GS krve. V tomto období se narodilo 363 telat, z toho 170 býčků a 178 jaloviček živě. Chovatelé plemene gasconne se společně s chovateli dalšího rustikálního plemene salers sdružují v Klubu chovatelů francouzských rustikálních plemen, který byl založen v roce 2000. Klub se prostřednictvím rad plemenných knih gasconne a salers podílí na šlechtitelské práci u obou plemen, dále na jejich propagaci, spolupracuje se zahraničními plemenářskými organizacemi a chovateli.
Rada plemenné knihy gasconne v současné době pracuje ve čtyřčlenném složení a tvoří ji řádní členové plemenné knihy. Odpovídá za šlechtitelskou práci u plemene gasconne, to znamená, že například vypracovává chovný cíl a šlechtitelský program, zpracovává řád plemenné knihy a její finanční řád, stanovuje podmínky pro výběr matek býků, otců býků, pro odchov a výběr býků do plemenitby.

Jaká je současnost Královické farmy?

Dnes se v Královicích chová 29 krav, z toho čtyři jsou prvotelky, 17 ročních a dvouletých jalovic a jeden plemenný býk (Obelisk, ZGS 092). V současné době probíhá ve stádě období telení, přičemž v chovu praktikujeme sezónní telení v měsících leden až březen. Reprodukce ve stádě se zajišťuje inseminací a zhruba poslední měsíc připouštěcího období je do stáda vpuštěn býk na dokrytí nezabřezlých plemenic, což už probíhá na pastvině. Pastevní areál, který navazuje na zimoviště, má rozlohu zhruba 19 ha.
Každý rok vybíráme tři až čtyři nejlepší býčky, kteří jsou dále odchováváni na OPB (???). Po skončení testovacího období probíhá základní výběr, kde jsou komisí na základě výsledků testu a selekčních kritérií stanovených radou plemenné knihy vybíráni býci do plemenitby. Chovatel má také možnost odchovat býka na vlastní farmě při dodržení určitých pravidel. Tuto možnost jsme poprvé využili v loňském roce, kdy jsme doma odchovávali čtyři býky, z nichž tři byli následně vybráni do plemenitby.
Náš výzkumný ústav je obecně významným producentem plemenných býků, za uplynulých patnáct let bylo do plemenitby zařazeno celkem 46 býků plemene gasconne pocházejících z našeho chovu.
Při výběru plemenic do dalšího chovu, stejně tak i býčků do odchovu, pracujeme s plemennými hodnotami, přičemž stádo udržujeme vzhledem k podmínkám a možnostem farmy v počtu zhruba třicet matek. Z hlediska systému chovu dbáme na striktní dodržení sezónnosti, první zapouštění jalovic probíhá zhruba ve věku dvou let.

Klíčové informace:

• Plemeno gasconne pochází z Gaskoňska v jižní Francii, kde jsou tvrdé přírodní podmínky.
• Plemeno gasconne je velmi odolné, dobře snáší nepříznivé klimatické podmínky i změny ve výživě, disponuje kvalitními končetinami.
• Dalšími přednostmi je snadné telení, dobré mateřské vlastnosti, dlouhověkost, růstová schopnost a ovladatelnost.
• Letos 15. dubna se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi koná seminář k 15. výročí chovu gaskoňského skotu v České republice.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down