Plemenní kanci zasluhují pozornost

V moderních šlechtitelských programech se využívají plemenní kanci, kteří jsou ustájení na inseminačních stanicích, kde je zaručena jak vysoká kvalita a úroveň celkového managementu, tak zdraví a biosekurity. Protože využívaní kanci nejsou jen zdrojem genetického pokroku, ale také významně ovlivňují reprodukční užitkovost chovu, je třeba věnovat jejich výběru náležitou pozornost.

Při výběru budoucích plemenných kanců rozhoduje řada faktorů, např. původ kance, zdravotní stav, věk dosažení puberty, užitkovost rodičů a prarodičů. Kanečci, kteří dříve dosahují puberty, tj.  ve věku 5,5 až 6 měsíců následně produkují ranější prasničky. Vysokou dědivost mají také například konverze krmiva nebo výše denního přírůstku.  

Kanečci se na své působení v plemenitbě připravují již během odchovu optimalizovanou výživou v podobě směsi s dostatkem minerálních látek a vitaminů pro požadovaný vývin kostry a k zabránění prasklin na spárcích. Při živé hmotnosti 30 kg je denní dávka směsi 1,6 kg, při živé hmotnosti 90 kg je to 2,85 kg a při hmotnosti mladého kance 130 kg je denní dávka krmné směsi doporučena na úrovni 3,4 kg. Kompletní krmná směs pro dospělé plemenné kance se zkrmuje v množství 2,5 kg/den (při vyšším využití lze dávku zvýšit až na 3 kg) a měla by obsahovat alespoň 12 MJ ME/kg a do 170 g dusíkatých látek.  

Nemalou pozornost je nutné věnovat dodržování zásad biosekurity. Nová zvířata musí projít karanténou, přičemž mezi ostatní zvířata lze kance zařadit až po zdravotních zkouškách. Vždy se vyšetřují na výskyt nebezpečných nákaz vyjmenovaných příslušnou legislativou, některá vyšetření si však inseminační stanice provádějí z vlastní iniciativy pro zvýšení bezpečnosti chovu. Mezi sledované nákazy patří brucelóza, klasický mor prasat, Aujezskyho choroba, PRRS, leptospiróza a sípavka. Každá stanice pro odběr spermatu kanců musí být pod stálým veterinárním dohledem, musí být vybavena jednak oddělenými prostory pro karanténu a izolaci zvířat, jednak místem pro odběr a skladování spermatu. Přitom platí zásada, že stáje musí být fyzicky odděleny od prostor, kde se odebrané sperma zpracování, přičemž obě místa musí být odděleny od místnosti pro skladování spermatu. Stejně tak by se mělo dodržovat pravidlo, aby ustájovací prostory a zařízení pro odběr, zpracování a skladování spermatu byly snadno čistitelné a dezinfikovatelné.

Plodnost kanců ovlivňuje celá řada faktorů, které je třeba kvůli jejich vysoké intenzitě využití v plemenitbě na inseminačních stanicích sledovat.

Více se dočtete v článku Ing. Evy Weisbauerové, Ph.D., a Ing. Soni Frydrychové, Ph.D., (Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha, oddělení chovu prasat Kostelec nad Orlicí), který najdete v říjnovém čísle časopisu Náš chov.*

Ustájovací prostory, stejně jako zařízení pro odběr, zpracování a skladování spermatu by se měly snadno čistit a dezinfikovat
Hodnocení motility spermií pomocí programu SCA – barevně jsou odlišeny spermie s různou motilitou
Morfologicky normální spermie
Morfologicky abnormální spermie (proximální a distální protoplazmatická kapka, hruškovitá hlavička)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down