Počet nosnic v klecích klesá  

Komerční chov nosnic je snad více než jiné sektory živočišné produkce pod tlakem veřejného mínění, které je hlavním stimulem pro vznikající legislativu Evropské unie vyžadující stále větší prostor pro zajištění tzv. welfare. Jinými slovy, podmínek, které by zohledňovaly přirozené projevy chování drůbeže.

 

Je to již deset let, co se podle směrnice Rady 1999/74 EC upravily podmínky chovů s produkcí konzumních vajec. Chovatelé nosnic v členských zemích Evropské unie tak museli konvenční klece vyměnit za obohacené klece. V každé obohacené kleci s minimální celkovou plochou 2000 cm2 bylo nejen hnízdo a hrabaniště (například i umělá tráva), ale i vhodné hřady a prostředky pro zkracování drápů. Evropská legislativa hájící práva zvířat, v tomto případě nosnic, se však stále vyvíjela až do úplného zákazu klecí. Od 1. 1. 2026 tak producenti na starém kontinentu budou moci vyrábět konzumní vejce je v alternativních systémech, reprezentovaných chovem nosnic v halách na podlaze, ve voliérách, případně chovem ve výbězích.

Technologie chovu na podlahách spočívá převážně v ustájení nosnic v bezokenních halách ve velkých skupinách na podestýlce (písek, hobliny, sláma), dále na roštech nebo jejich kombinaci. Chov nosnic ve voliérách představuje kombinaci klecového chovu s chovem na hluboké podestýlce. Pokud nosnice chované v halách nebo voliérách mají k dispozici navíc travnatý venkovní výběh, hovoří se o intenzivních výběhových chovech. Minimální hustota osazení je 2,5 m2 pastevního výběhu na nosnici. Ve výběhu by měl být vegetační kryt, nepostradatelné jsou také napáječky.

Stavy nosnic v chovech produkující konzumní vejce byly v roce 2021 přibližně na stejné úrovni jako v uplynulých dvou letech, a to 5 663 tisíce slepic, přičemž v roce 2020 to bylo 5 676 tisíc kusů a v roce 2019 přibližně 5 105 tisíc nosnic. Stále se většina nosnic chová v obohacených klecových technologiích s podílem 59,7 %, což je v porovnání s rokem 2020 o 2,4 % méně, ale oproti roku 2019 je rozdíl téměř 17 %. Současně se zvyšuje podíl nosnic v podlahových chovech a voliérách, kde bylo ustájeno 39,1 % slepic, což oproti roku 2020 představuje nárůst o 5,5 %, respektive 14 % v porovnání s rokem 2019. Počty drůbeže chované v biochovech nebo v chovech s výběhem jsou na úrovni 1,2 %, přičemž v roce 2020 představovaly z využívaných technologií podíl 1,5 %.* 

 

Předchůdce obohacených klecí
Chov nosnic v hale na podlaze
Voliérový systém chovu nosnic
Chov nosnic ve výběhu
Na rodinných farmách se začínají uplatňovat také mobilní kurníky

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down