09.11.2012 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podevatenácté v Mistrovicích

Již 19. ročník výroční konference krmivářské společnosti VVS Verměřovice, s. r. o., proběhl v listopadu v Mistrovicích nedaleko Ústí nad Orlicí. Na úvod vystoupil zástupce společnosti Ing. Jiří Burdych, MBA, který zhruba shrnul podmínky, ve kterých se zemědělský podnikatel v Čechách musí pohybovat. Poté popřál přítomným, aby byli i nadále na svých farmách ve formě.

Další čas potom patřil analytikovi akciové společnosti Reiffeisenbank Ing. Alešovi Michlovi, který se ve svém příspěvku zamyslel nad bilancí produkce a spotřeby potravin. Podle jeho názoru nemají čeští zemědělci spoléhat na pomoc zvenčí: „Asi to neuslyšíte rádi, ale budete si muset pomoci sami,“ řekl doslova. V průběhu svého vystoupení ale nabídl i podporu: „Protože mám kontakty na Národně ekonomickou radu vlády, pokusím se její členy informovat o konkrétních požadavcích, pokud mi je napíšete,“ obrátil se Ing. Michl k přítomným.
Jako další na konferenci vystoupil Dr. Ing. Samuel Abramson z Kimronského veterinárního ústavu v Bet Daganu v Izraeli. Jeden ze synů známého odborníka na živočišné technologie docenta Oldřicha Doležala žije v této zemi již více než dvacet let. Za dobu svého působení dosáhl mnohých úspěchů, například získal vědeckou hodnost v oboru veterinární fyziologie a dietetika zvířat. Publikuje nejen v zahraničním, ale také v českém odborném tisku.
Zemědělství má podle jeho slov v Izraeli, státě rozkládajícím se na prahu tří kontinentů, téměř čtyřtisíciletou tradici: „Bibličtí patriarchové židovského národa – Abraham, Isaak a Jakob byli chovatelé skotu, ovcí, koz a velbloudů. Biblické prameny popisují příklad základů plemenářské selekce, na což poukázal i nestor české populační genetiky profesor Bílek ve své Učebnici obecné zootechniky z roku 1933,“ konstatoval přednášející.
V novodobé historii Izraele po roce 1948 vznikly v zemědělství dva typy hospodařících subjektů: kibucy a moshavy. Základem kibuců je společné vlastnictví, ideologicky vychází z komunismu. V současné době však prožívají hlubokou krizi ekonomickou, ale i ideologickou a zadluženosti se snaží vyhnout přechodem na tržní hospodářství.
Naproti tomu moshavy jsou vlastně rodinnými farmami a fungují na principech tržního hospodářství.
Na závěr konference vystoupil ředitel společnosti VVS Verměřovice Ing. Václav Brynda, aby přítomné informoval o novinkách ve firmě. Stěžejní inovací procesu výroby je podle jeho slov nový systém identifikace všech komponent, které vstupují do výrobního procesu. K označování pomocí čárových kódů se přidala i technologie využívající tzv. QR kódy. „Tento identifikátor se dá aplikovat na kteroukoliv jednotku, například kbelík či pytel a obsluha si pomocí čtečky snadno zkontroluje, zda má vyráběná směs správné složení. Zavedením tohoto systému jsme dosáhli naprosté transparentnosti celého procesu produkce všech námi nabízených krmiv,“ uzavřel Ing. Brynda.

http://youtu.be/Q3TB0AbMtFM

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down