15.02.2008 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podmínky pro svody

Aktuálním problémem chovatelů malých přežvýkavců je katarální horečka ovcí. Její sérotyp 8, který od loňského roku vytrvale atakuje střední a západní Evropu může u ovcí způsobovat až dvacetiprocentní úhyn zvířat. A to je problém, který se chovatelé ve spolupráci s kompetentními autoritami snaží řešit. V souvislosti s nadcházejícími výstavami nebo přehlídkami zvířat je proto dobré znát podmínky pro přesuny přežvýkavců na svody zvířat, které koncem ledna tohoto roku aktualizovala Státní veterinární správa ČR.

Státní veterinární správa České republiky ve vztahu ke katarální horečce ovcí (bluetongue) zakazuje pořádání svodu ve dvacetikilometrovém pásmu kolem ohniska stejně jako účast přežvýkavců z tohoto pásma na svodech zvířat, tedy například na výstavách a trzích (musí být stanoveno v mimořádných veterinárních opatřeních stanovených krajskou veterinární správou).
V souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 1266/2007 se pro přesun přežvýkavců stanovují následující podmínky – svod v uzavřeném pásmu a svod mimo uzavřené pásmo.

Svod v uzavřeném pásmu
Na svodu, který je v uzavřeném pásmu, mohou být pouze přežvýkavci z tohoto pásma za podmínek stanovených v mimořádných opatřeních krajské veterinární správy (KVS). Účast přežvýkavců z území mimo uzavřené pásmo je možná v případě splnění požadavků nařízení č. 1266/2007. S tím souvisí i podmínka, že všechna zvířata musí být ošetřena v místě odeslání nebo nejpozději po příjezdu na svod insekticidními nebo repelentními přípravky. Po návratu ze svodu musí všechna zvířata do karantény schválené příslušnou krajskou veterinární správou. Po dvou týdnech musí být provedeno virologické vyšetření nebo po 28 dnech sérologické vyšetření. Izolaci ukončí krajská veterinární správa až na základě negativního výsledku vyšetření. Pokud je ale výsledek pozitivní, musí být zvířata z oblasti mimo uzavřené pásmo neprodleně poražena nebo se souhlasem KVS mohou být odeslána do dvacetikilometrového pásma kolem ohniska.

Svod mimo uzavřené pásmo
Svodu, který je pořádán mimo uzavřené pásmo, se mohou účastnit pouze zvířata z této oblasti. Při splnění podmínek nařízení č. 1266/2007 je možná i účast přežvýkavců z uzavřeného pásma. Stejně jako v předchozím případě jdou přežvýkavci z oblastí mimo uzavřené pásmo po ukončení svodu do izolace schválené příslušnou krajskou veterinární správou. Virologické a sérologické vyšetření musí být provedeno po čtrnácti, respektive 28 dnech. Podle výsledku požadovaných vyšetření KVS rozhodne buď o ukončení karantény, nebo poražení zvířat, popřípadě o jejich přesunu do dvacetikilometrového pásma okolo ohniska.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down