08.02.2012 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podporujme svého sedláka

Diskusní seminář o komunitou podporovaném zemědělství, nové alternativě pro české drobné hospodáře a spotřebitele se setkal s velkým zájmem. Se svými zkušenostmi se přišli podělit také hospodáři a členové družstev z Německa a Velké Británie.

Farmářské trhy a bedýnkový prodej představují stále vyhledávanější způsob, jak si zajistit si čerstvé potraviny přímo od zemědělců. Kromě trhů a bedýnek se ve světě těší vzrůstajícímu zájmu spotřebitelů také tzv. komunitou podporované zemědělství (Community Supported Agriculture – CSA).
Jedná se o partnerství mezi farmářem a spotřebitelem, kdy obě strany společně nesou jak rizika (neúroda), tak i přínosy hospodaření. Spotřebitelé se v rámci partnerského vztahu zavazují platit za potraviny spravedlivou cenu a odebírat veškerou produkci farmy, zemědělci se zavazují produkovat zdravé, čerstvé a ideálně bio potraviny. To vytváří lokální produkci i lokální spotřebu a aktivně přispívá k trvale udržitelné produkci potravin.
CSA je tvořeno komunitou konzumentů a zemědělci, kteří poskytují konzumentům své produkty (ovoce, zeleninu, mléčné výrobky, maso) přímo, tedy bez mezičlánků jako jsou obchody, tržiště apod. Jednotlivci, rodiny nebo skupiny přijímají každý týden to, co je zrovna v dané sezóně zralé.
Jedná se hlavně o malá, nezávislá a rodinná hospodářství. Nejčastěji se obchoduje s ovocem a zeleninou. Motivem spotřebitelů je také podpořit drobné farmy, které udržují tradiční ráz krajiny, její rozmanitost, spojují místní komunity a udržují jejich život.A jde také o znovuobjevení vztahu mezi půdou a konzumovanými potravinami a obnovení tradice drobného hospodaření se spotřebou potravin v místě jejich produkce.
Prakticky to znamená, že skupina spotřebitelů si u farmáře před sezónou předplatí určitou část jeho produkce, domluví se na tom, co farmář bude produkovat a následně dostávají na určené odběrové místo ve městě pravidelně to, co se zrovna urodí.Spotřebitel získá kvalitní produkty za rozumné ceny.V západní Evropě je systém relativně rozšířen, například ve Francii funguje více než 1000 družstev. Pravděpodobně největší tradici a rozšíření mají systémy „bedýnkového“ prodeje v německy mluvících zemích, kde tradičně fungují rodinné statky.

GartenCoop ve Freiburgu

Novinář a zakládající člen komunitou podporovaného družstva GartenCoop ve Freiburgu Fabian Kern popisoval historii i současnost projektu. Jde o aktivitu zemědělců, kteří na počátku roku 2011 založili družstvo, které dodává potraviny téměř 200 členů. Zabývají se zejména pěstováním zeleniny. Inspirací pro vnik družstva CSA byl model Jardins de Cocagne" v Ženevě. Teto typ projektů funguje ve Švýcarsku už více než 30 let.
Podobně jako ve všech typech CSA hospodářství se podílí členové na nákladech společnosti (roční částka činí 400 eur) a mohou se podílet také na práci v na poli (měli by odpracovat 4 dny za rok). Každoroční účast na valné hromadě je pro členy povinná. Bedýnka s výpěstky se rozváží na dvě distribuční místa – jedno je ne farmě a jedno ve městě ve Freiburgu.
Kromě získávání znalostí a výměnu zkušeností v zemědělství a zahradničení, pořádá družstvo workshopy, semináře a články, které informují o činnosti farmy vycházejí v místním tisku.

Komunitní farma ve Freuenthalu
Farma, na které pracuje Jan-Hendrik Cropp, pěstitel zeleniny a chovatel včel, hospodaří ve středním Německu v okolí města Freuenthalu nedaleko Witzenhausenu. V loňském roce vypěstovali zeleninu pro 60 lidí.
Ekologická farma vznikla si před rokem a půl, hospodaří na 35 ha, z toho 15 ha zabírá orná půda a 20 ha pastviny. Zahrada, ve které pěstují zeleninu pro své členy má rozlohu 5000 m2 a fóliovníky, ve kterých předpěstovávají sazenice 200 m2.
Hospodářství CSA vzniklo na místě, kde již dříve hospodařil sedlák a také pěstoval zeleninu. Výhodou bylo, že zakladatelé farmy nemuseli kupovat žádné stroje, protože byly již k dispozici. Další výhodou je blízkost zemědělské univerzity ve Witzenhausenu, jejíž skleník farma využívá.
Podobně jako na jiných farmách tohoto typu, se členové zavazují na jeden rok, že budou podporovat své družstvo. Cílem toho hospodářství je, jak řekl Jan-Hendrik Cropp, aby každý dal co může a dostal co potřebuje. Členové dostávají čerstvou zeleninu a měli by své dodavatele také podporovat.
Komunikace mezi členy probíhá formou valných hromad, které probíhají 4krát za rok, všichni členové mají k dispozici mailové adresy ostatních. Farma se dále prezentuje v místním tisku, v různých debatách a regionálních mítincích.

Stroud CSA – nový druh udržitelného hospodaření
Andy Jones je zakládajícím členem skupiny Stroud CSA ve Velké Británii. Jde o statek s rozlohou 46 akrů s ekologickou a biodynamickou produkcí zeleniny, hovězího, vepřového a jehněčího masa. Svými produkty zásobuje 200 členů. V roce 2002 začínali hospodařit na 2 akrech půdy. Farma je postavena na spolupráci a vzájemné podpoře farmářů a spotřebitelů. Cílem farmy je podporovat organické a biodynamické zemědělství, propagovat nový ekonomický model založený na vzájemném solidaritě u a sdíleném riziku. Podle Andy Jonese to neznamená, že lidé s nižšími příjmy se nemohou stát členy družstva, je více forem, jak se na činnosti farmy podílet. Důležité je zapojit členy a jejich rodiny do činnosti farmy, nejen při práci ale také při společenských akcích, aby se vypěstoval a upevnil vztah ke komunitě. .
Na farmě Stroud kromě pěstování zeleniny chovají malé stádo masného skotu, prasata a ovce.
Díky chovu hospodářských zvířat se dá také dobře udržet úrodnost půdy a zajistit dobrásklizeň zeleniny.

Camphill České Kopisty
Camphillské hnutí je mezinárodním hnutím terapeutických komunit, které slouží osobám s různými druhy postižení či osobám se specifickými potřebami.
Ekologické a častěji biodynamické zemědělství je spíše prostředkem a doplňkem léčebně- pedagogické činnosti camphillských zařízení.
Jaroslav Lenhart představil ekologické zemědělství v Českých Kopistech. Hospodářství vlastní 10 ha orné půdy na soutoku Staré Ohře s Labem, z čehož zatím obhospodařuje asi 2 hektary (v loňském roce plochu zvýšili na 3,5 ha), na kterých pěstují hlavně zeleninu, ale i různé druhy ovocných stromy a keřů. Jsou členem svazu ekologických zemědělců PRO-BIO. O zbytek pole se stará ekologický zemědělec, s nímž také spolupracuje při prodeji výpěstků. Ty lze také získat v bioobchodu Rozmarýna a velkoobchodu Country-life.
Hospodaření se neobejde bez pomoci zvenčí, pořádají se dobrovolnické workcampy a víkendovky pro skupiny mladých lidí, ale vypomáhají i jednotlivci z okolí

Vznik farmy nedaleko Prahy
Se svým záměrem vybudovat komunitní farmu v katastru obce Středokluky seznámila posluchače Míla Kettnerová, která pochází ze zemědělské rodiny, jež získala pozemsky v restituci.  Projekt vznikl na základě poptávky spotřebitelů po kvalitní doma vypěstované zelenině. Předpokládá, že se bude hospodařit na pozemku 1,5 ha a zdá se, že by to v letošním roce mohly být 3 ha. Zatím je situace ve fázi projektu a byla podána žádost o dotace na výsadbu dřevin, kterými by se pozemky oddělily od konvenčně obhospodařovaných. Přesto se asi 8 současných členů družstva chystá v roce 2013 dodávat široké spektrum zeleniny.

Klíčové informace:

•    V pátek 20. ledna uspořádala Pro-bio Liga v Americkém centru seminář o komunitou podporovaném zemědělství.
•    Komunitou podporované zemědělství (CSA) je způsob produkce a distribuce potravin na základě sdílení rizik a výnosů zemědělského hospodaření mezi spotřebitelem a místním sedlákem.
•    Záměrem CSA je šetrný a odpovědný vtah k životnímu prostředí ze strany farmářů zajištění dodávky kvalitních místních potravin spotřebitelům.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down