15.01.2018 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podpory na chov malých přežvýkavců

Podle ředitele odboru živočišných komodit MZe Ing. Jiřího Hojera se Ministerstvo zemědělství snaží udržet výši národních podpor pro chovatele ovcí a koz na úrovni posledních let, kdy dosahovaly okolo 200 miliónů korun.

„Jedná se o dotace na šlechtění a plemenitbu. V titulu 2.A. se jedná o příspěvky na udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat, a to jak podporou zavádění a vedení plemenných knih, tak i kontroly užitkovosti, výkonnostních zkoušek, výkonnostních testů a posuzování a kontroly dědičnosti užitkových vlastností vyjmenovaných hospodářských zvířat. Dále to jsou podpory na udržování a využívání genetických zdrojů, které zahrnují šumavskou a valašskou ovci a bílou a hnědou krátkosrstou kozu, ale i na speciální poradenství pro živočišnou výrobu ve vztahu k zákonu č. 154/2000 Sb., o šlechtění a plemenitbě, přehlídky a výstavy zvířat,“ vypočítal Ing. Hojer.
Pro činnost chovatelů nejsou zanedbatelné ani dotace z prostředků Evropské unie, a to jak přímé platby na zvíře, tak na hektar, kde je provázanost s chovem zvířat přes intenzitu (VDJ/ha). V rámci nejdůležitějších změn s předpokládaným nabytím účinnosti od prvního ledna letošního roku je třeba zmínit například prodloužení termínu první seče, včetně odklizu biomasy a likvidace nedopasků v oblastech H1 do 31. srpna. Mění se i poskytnutí podpory na produkci bílkovinných plodin, která nebude podmíněna chovem přežvýkavců. Novinkou je i to, že pro poskytnutí platby na ovce a kozy nebude vyžadován doklad z ústřední evidence o chovaných zvířatech na SZIF. Současně dochází k prodloužení období, za které se stanovují způsobilá zvířata pro platbu, a to od 15. 6. do 15. 8. Další chystané změny, například v ošetřování travních porostů, či v titulu „Ochrana chřástala polního“ se do praxe promítnou až v dubnu a příležitostně se k nim vrátíme.
Ve hře jsou však i nové dotační tituly, a to na pohodu zvířat, které fungují jak v rámci titulu Programu rozvoje venkova, tak na úrovni národních dotací zatím v chovech skotu a prasat. Zajištění nadstandardního welfare však nebude kontrolováno v extenzivně vedených chovech s pastvou zvířat, ale u intenzivně chovaných zvířat ve stáji. Podle současných pravidel Evropské unie se nabízí i zapojení do režimů kvality, které dávají možnost podpořit domácí produkci.*
Více se dočtete v únorovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down