22.10.2012 | 08:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Podzim v Lysé přinesl další oceněné

V rámci Středočeských dožínek, které proběhly u příležitosti konání podzimní výstavy Zemědělec se již po deváté udílelo ocenění Zemědělský hospodář roku. V letošní šestici nejlepších krajských hospodářů figurovali Agrofarma Týnec, s. r. o, která získala cenu hejtmanky Středočeského kraje, dále Farma Rous – Libčice nad Vltavou s cenou náměstka Středočeského kraje, Zemědělské družstvo Sever Loukovec oceněné cenou ministra zemědělství ČR, Zemědělská Cítov a. s., s cenou ministra životního prostředí, rodinná farma Ratzkových s cenou prezidenta Agrární komory ČR a konečně Farma Hatě s cenou ředitele Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj.

 
Výstavy Zemědělec a Náš chov patří k tradičním akcím veletržního podzimu na výstavišti v Lysé nad Labem. Zatímco národní výstava zeleně, pěstitelství, mechanizace, květin, ekologie a zpracování výpěstků uzavřela již sedmatřicátý ročník, národní přehlídka hospodářských zvířat, technologií a chovatelských potřeb se uskutečnila po sedmnácté.
Z hlediska programu oba podzimní zemědělské veletrhy vycházely ze zavedené koncepce z předchozích ročníků. Jinými slovy výstava Náš chov 2012 navázala na prezentaci genových zdrojů, tentokrát v zastoupení národních plemen drůbeže. Expozicím hospodářsky využívaných zvířat však opět dominovaly ovce a kozy, doplněné o malou prezentaci dojeného skotu a drobných zvířat, respektive králíků a drůbeže.
Ve scénáři podzimní výstavy Zemědělec pak mají své pevné místo Středočeské dožínky, v jejichž rámci se vyhlašují a oceňují nejlepší zemědělští hospodáři Středočeského kraje. Do klubu oceněných krajských hospodářů letos přibylo dalších šest jmen, respektive Agrofarma Týnec, s. r. o, Farma Rous – Libčice nad Vltavou, Zemědělské družstvo Sever Loukovec, Zemědělská Cítov, a. s., Rodinná farma Ratzkových a Farma Hatě rodiny Linhartových.

Agrofarma Týnec, s. r. o
Agrofarma Týnec, s. r. o., hospodaří v okrese Mladá Boleslav u města Dobrovi¬ce. Historie firmy sahá do roku 1993, kdy sdružení dvou soukromě hospodařících rolníků „SHR Verner“ navázalo na rodinnou tradici a začalo obhospodařovat 50 ha orné půdy. O deset let později se sdružení přetransformovalo na společnost s ručením omezeným.
Firma specializující se zejména na rostlinnou výrobu svými osmi zaměstnanci momentálně obhospodařuje 1369 ha orné půdy. Z hlediska výměry má v osevním postupu dominantní postavení pšenice, kterou Středočeši pěstují asi na výměře 650 ha, následovaná kukuřicí (300 ha), řepkou (250 ha) a cukrovkou (150 ha). Vedle toho agrofarma dále provozuje pilařskou výrobu a od loňského roku bioplynovou stanici o výkonu 889 kW elek¬trické energie.

Farma Rous – Libčice nad Vltavou
Rodinná farma Josefa Rouse v Libčicích nad Vltavou byla založena před jednadvaceti lety po navrácení majetku v rámci restitučního vypořádání. V nevyhovujících budovách, na vlastních pětadvaceti hektarech zemědělské půdy a se zrestituovanou zemědělskou technikou rodina začala s chovem prasat, který reprezentovalo nejprve dvacet, později pětačtyřicet prasnic. Chov s absencí turnusového provozu se však ukázal jako problematický a vykazované nízké reprodukční ukazatele byly hlavním důvodem, proč na farmě přešli v roce 1995 na klecový chov nosnic za účelem produkce vajec. Postupnými rekonstrukcemi a po výměně tech¬nologie se z původních 360 slepic dostali na současných 1600 kusů a produkce vajec ze dvora se stala hlavní podnikatelskou aktivitou rodinné farmy.

Zemědělské družstvo Sever Loukovec
Zemědělské družstvo Sever Loukovec hospodaří v nejsevernějším cípu Středočes¬kého kraje. Novodobým mezní¬kem podniku založeného před třiašedesáti roky byla transformace v roce 1992. V současné době jeho činnost zajišťuje 70 zaměstnanců.
Družstvo hospodaří na 2 612 ha zemědělské půdy z níž je 2 300 ha orné. V rostlinné výrobě se zaměřuje na pěstování ozimé pšenice, kterou s dlouho¬dobým průměrným výnosem 7 t/ ha sklízejí z 1100 ha. Z dalších tržních plodin ještě pěstují na výměře 350 ha řepku olejnou (výnos 3,7 t/ha), na 150 ha cukrovku, 90 ha krmný ječmen a asi na 60 ha speciální plodiny v zastoupení máku a hořčice. Ve výrobě krmných plodin má významné postavení kukuřice, kterou pěstují na 430 ha a využívají jak pro účely živočišné výroby, tak pro provoz loni postavené bioplynové stanice. V živočišné výrobě podniku má dominantní postavení chov skotu, z celkových 1500 kusů připadá na produkční stádo 500 holštýnských dojnic s průměrnou užitkovostí 9 000 kg. Doplňkovým segmentem živočišné výroby pak pro středočeský podnik představuje výkrm brojlerových kuřat.

Zemědělská Cítov a.s.,
Zemědělská akciová společnost Cítov, která byla založena v roce 1994 se zabývá rostlinnou a živočišnou výrobu. Chod zemědělského podniku zajišťuje 24 stálých zaměstnanců.
Pro účely rostlinné výroby společnost obhospodařuje výměru okolo 800 ha orné půdy, na níž pěstuje obiloviny, olejniny, cukrovku a krmné plodiny.
V živočišné výrobě se podnik specializuje na produkci konzumních vajec, doplňkovým provozem je výkrm býků. Pokud jde o výsledky stěžejního segmentu živočišné výroby zmiňované akciové společnosti, tak průměrná snáška za loňský rok odpovídala 308 vejcím na nosnici. Slepice jsou chovány ve zrekonstruovaných halách osazených novými technologiemi, respektive obohacenými klecemi a voliérami. V současné době společnost realizuje výstavbu bioplynové stanice o výkonu 620 kW.

Rodinná farma Ratzkových
Rodinná farma Ratzkových v Hořesedlích u Rakovníka hospodaří asi na 130 hektarech orné půdy, z větší části vlastní, v katastrech Hořesedly, Holešovice a Hokov.
S hospodařením začali Ratzkovi před osmnácti roky, kdy postavili hospodářskou budovu, která složila jak k ustájení skotu a prasat, tak k uskladnění slámy a sena. Před třemi roky koupili areál dílen bývalého státního statku, který postupně rekonstruují. V budoucnu zde chtějí vybudovat jatecký a zpracovatelský provoz.
V rostlinné výrobě se farma zaměřuje zejména na pěstování obilovin a dále řepky, živočišnou pak reprezentuje především výkrm prasat, který doplňuje výkrm skotu.

Farma Hatě, rodiny Linhartových
Linhartovi začali hospodařit v roce 1993, kdy převzali areál zkrachovalého Státního statku Lochovice. Ve stavech evidují se 420 kusů dojeného skotu ustájeného ve čtyřech stájích a obhospodařují 560 hektarů půdy, z níž je převážná část zařazená v LFA.
Přestože rozlehlý areál bývalého státního statku vyžaduje obrovské investice, Lin¬hartovi využili dotace ve větší míře až v letošním roce, a to na nákup dvou dojicích robotů. Ekonomiku moderně vybavené farmy posiluje solární elektrárna na střeše stáje, která byla postavena v roce 2004. Již čtvrtým rokem na farmě provozují automat na prodej mléka, který kromě místních starousedlíků využívají také chalupáři a turisté.
O farmu se kromě čtyřčlenné rodiny stará šest stálých zaměstnanců.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down