Pořádání kurzů pro chovatele covid-19 nezastavil

Kurzy specializované odborné průpravy na provádění odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat se realizují podle vyhlášky č. 19/2018 Sb., která mění do té doby platnou vyhlášku č. 342/2012 Sb. Jejich zajištěním je podle § 64b Zákona o veterinární péči (č. 166/1999 Sb.) pověřena vysoká škola, která má akreditovaný studijní program v oblasti veterinárního lékařství a hygieny, což je Veterinární univerzita Brno.
Garantkou kurzu je MVDr. Eva Indrová, Ph.D., z Kliniky chorob přežvýkavců a prasat VETUNI, kterou jsme požádali o rozhovor.

Mohla byste ve stručnosti popsat obsahovou náplň kurzu?
Obsah specializované odborné průpravy je uveden přímo ve vyhlášce, sylabus se tedy zcela odvíjí od bodů předepsaných v §39. Zahrnuje výuku provádění odborných veterinárních úkonů stanovených v § 39c odst. 1, dále přehled a zásady správného používání pomůcek a vybavení nezbytných pro tyto činnosti, zásady a postupy zajišťující prevenci před znečištěním a přenosem mikroorganismů, zásady biologické bezpečnosti, znalosti zdravotních rizik a bezpečnosti práce při provádění těchto činností a v neposlední řadě právní předpisy, které se vztahují k těmto činnostem.

Jaká je časová náročnost specializované odborné průpravy?
Kurz je koncipován jako specializovaná odborná průprava v rozsahu deseti hodin. Během této doby se probere konkrétní problematika jednotlivých úkonů v sedmi přednáškových blocích. A to právní předpisy vztahující se k činnostem při provádění odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat, dále odborné veterinární úkony u prasat; úpravu paznehtů u skotu, ovcí, koz, úpravu kopyt, odborné veterinární úkony u drůbeže, odrohování u skotu, ovcí, koz a v neposlední řadě aktuálně diskutované provádění kastrací u skotu, ovcí, koz a krácení ocásků u jehňat. Podle obsáhlosti témat je časová náročnost jednotlivých bloků 45 až 90 minut. Kurz je svým rozsahem sice jednodenní, ale řekla bych, že celkem náročný.

Kolik času mají účastníci kurzu na závěrečnou zkoušku a co když neuspějí?
Po přednáškách, které trvají v podstatě celý den, respektive od 9 do 17 hodin, následuje závěrečná zkouška za dohledu tříčlenné komise. Jejími členy jsou zástupci z Ministerstva zemědělství, ze Státní veterinární správy a z Veterinární univerzity.
Zkouška probíhá formou písemného testu s celkem 30 otázkami, na jehož vypracování mají posluchači 45 minut. Pro jeho úspěšné složení je třeba odpovědět nejméně v 75 % otázek správně. Účastník specializované odborné průpravy, který by zkoušku nesložil, může požádat o její opakování nejdříve po třech měsících od absolvování kurzu. Pokud o opakování nepožádá do šesti měsíců od prvního termínu, musí opakovat celý nový kurz včetně přednášek.

Jak se do vaší činnosti promítla kovidová pandemie?
Stejně jako do všech oblastí našeho života zasáhl koronavirus, tak se promítl i do způsobu realizace tohoto kurzu. Původní prezenční formu na Institutu celoživotního vzdělávání Veterinární univerzity Brno jsme v průběhu epidemie již třikrát nahradili kurzem v distanční podobě. Pro přednáškovou část jsme využili platformu Zoom, zatímco pro závěrečný test platformu Moodle. Přes počáteční obavy byla specializovaná odborná průprava v této formě účastníky velmi dobře hodnocena i z toho důvodu, že mohli kurz absolvovat z domova a nemuseli tak cestovat mnohdy přes celou republiku. Jediným rozdílem mezi prezenční a distanční formou školení tak zůstává předání osvědčení, které posluchači při osobní účasti dostávali ihned na místě, kdežto nyní je zasíláme poštou po skončení kurzu.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down