Porovnání dvou metod stanovení mastných kyselin mléčného tuku v individuálních vzorcích

E. Samková1, O. Hanuš2, J. Špička1, R. Kala1, J. Koubová1, P. Smetana1, L. Hasoňová1, Z. Křížová1, P. Kopunecz3, J. Kopecký2 1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta 2 Výzkumný ústav mlékárenský Praha 3 Českomoravská společnost chovatelů a. s., Hradištko

V chovech českého strakatého a holštýnského skotu bylo odebráno celkem 78 individuálních vzorků mléka pro porovnání dvou metod analýzy mastných kyselin – rutinní (pomocí infračervené spektroskopie – MIR-FT) a referenční (pomocí plynové chromatografie – GC). Z výsledků vyplývá, že mastné kyseliny C16:0 a C18:1 a skupiny nasycených a nenasycených mastných kyselin lze stanovovat pomocí MIR-FT s poměrně vysokou mírou věrohodnosti (korelace 0,7543, 0,7607, 0,8424 a 0,9492; p < 0,001). V případě skupiny polynenasycených mastných kyselin je validační koeficient korelace nižší (0,2891; p < 0,05).

 Celý recenzovaný článek nejdete v NCH 9/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *