Porovnání výživných hodnot odrůd hrachu

Hrách setý je důležitá plodina využívaná jako krmivo pro zvířata i jako potravina pro lidi. Má vysoký obsah cukru a škrobu, což ho činí zajímavým pro výživu prasat i skotu. Kvůli vysoké náchylnosti k poléhání však bylo tradiční pěstování hrachu omezeno. Určitý pokrok však přináší šlechtění, při němž se listy přeměnily v úponky.  V České republice je hrách dominantní luskovinou, přičemž aktuálně se pěstuje na bezmála 47 tisících hektarech. V celé Evropské unii se pak hrách pěstuje na výměře okolo 520 tisíc ha.

V současné době je ve Společném katalogu odrůd zapsáno okolo 370 odrůd hrachu polního, které se mohou pěstovat v Evropské Unii. Kvůli absenci podrobných informací o odrůdách se v České republice provádí zkoušení a doporučování odrůd podle Metodiky ÚKZÚZ.  Metodika je však určena hlavně pro využití zrna hrachu, výživové hodnoty hrachu pro účely silážování v nenajdete. A to byl důvod, proč se kolektiv autorů z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., rozhodl porovnat několik odrůd hrachu podle skladby živin a vhodnosti pro sklizeň na siláž a na zrno.

Polní pokusy s odrůdami hrachu

Polní pokusy s odrůdami hrachu proběhly v letech 2022 a 2023 v lokalitě Šumperk. Do pokusu výzkumníci vybrali sedm registrovaných odrůd úponkového hrachu setého ze seznamu doporučených odrůd, a to Impuls, Gambit, Trendy, Avatar, Saxon, Protin, Atoll a dále listový typ Protecta. Každá varianta byla vyseta ve třech opakováních s náhodným umístěním. Během vegetace se prováděla běžná fenologická hodnocení, hodnotila se délka rostlin, výška porostu a poléhání a porovnávala se úroveň zdravotního stavu.  

Úponková odrůda hrachu
Úponková odrůda hrachu
Listový typ hrachu
Listový typ hrachu

V roce 2022 se odebírali vzorky ve dvou termínech, a to 11. 7. a 26. 7., přičemž v následujícím roce to bylo v termínech 29. 6., 10. 7. a 14. 7. Chemické analýzy proběhly v agrolaboratoři společnosti NutriVet, s. r. o., v Pohořelicích podle AOAC (2005). Stravitelnost in vitro organické hmoty i vlákniny byla hodnocena po inkubaci 24 hodin. K vyhodnocení výsledků byl použit program Statistica 10 (StatSoft, Tulsa, OK, USA) analýzou rozptylu ANOVA.

Doporučení pro sledované odrůdy hrachu

V oblasti Šumperska je vhodná doba pro sklizeň porostu hrachu na siláž na začátku července, pro sklizeň na zrno na konci července. Výsledky ukázaly, jak důležitý je správný odhad sklizně, denně se zvyšoval obsah sušiny celých rostlin hrachu zhruba o jedno procento. Odrůdy úponkového hrachu, na rozdíl od hrachu listového typu, měly v průměru nižší obsah dusíkatých látek a vyšší obsah škrobu v sušině. Zároveň však měly většinou nižší stravitelnost organické hmoty a hrubé vlákniny. Podstatný nedostatek u listové odrůdy Protecta je ale ve vyšším sklonu k poléhání, proto se ji doporučuje pěstovat ve směsích s obilovinami.

Pro silážování byly nejvhodnější úponkové odrůdy hrachu Gambit a Trendy. U odrůdy Protin lze vzhledem k vyššímu obsahu N-látek předpokládat nižší silážovatelnost. Výnosy zrna byly nejvyšší u odrůdy Saxon, nejnižší u odrůdy Impuls. Potvrdilo se, že výživné hodnoty celých rostlin i výnosy zrna hrachu jsou závislé na vývoji počasí v daném roce.

Více se dočtete v článku Ing. Radko Loučky, CSc., který najdete v listopadovém čísle časopisu Náš chov.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down