Poruchy metabolismu dojnic ve vztahu k výživě

Metabolické poruchy dojnic tvoří významnou skupinu onemocnění, která negativně ovlivňuje produkci mléka, jeho kvalitu, plodnost, imunitu a predisponují vznik řady orgánových onemocnění. Po dlouhou dobu probíhají v subklinické formě, ale již v tomto období se uplatňuje jejich široký negativní vliv na zdraví a produkci.

Prevalence těchto poruch je vázána především na peripartální (tranzitní) období a období vysoké laktace. Peripartální období je nejnáročnějším obdobím z celého mezidobí. V této době dochází v organismu krávy k významným hormonálním, metabolickým i morfologickým změnám. Udržet stálost vnitřního prostředí v tomto období je velmi náročné a souvisí s věkem zvířat, jeho pohodou a stresovým zatížením i výživou a tělesnými zásobami, a schopností dojnice je racionálně v postpartálním období využívat.

Není li však krmná dávka dobře sestavena, má-li nevyrovnaný obsah jednotlivých živin, nebo nadbytek či nedostatek některé živiny, nevyhovující strukturu, nedostatek či nadbytek minerálních látek, nebo obsahuje nežádoucí látky, jako jsou mykotoxiny, produkty hniloby, rezidua pesticidů, je omezena funkce bachorové mikroflóry, což se projeví nedostatečným trávením živin krmné dávky, sníženou tvorbou TMK a mikrobiálního proteinu, sníženou produkční účinností krmné dávky i vznikem významných změn v chemické skladbě a jakosti mléka. Se syndromem snížené tučnosti mléka se chovatelé setkávají především v letním období, kdy i při optimální krmné dávce je tučnost mléka nízká. V posledním období stále více chovů má tento problém celoročně.

Příčiny jsou multifaktoriální a patří k nim genetické faktory, vysoká koncentrace nestrukturálních sacharidů v krmné dávce, nevhodná struktura směsné krmné dávky (malý podíl píce o délce 3 až 4 cm), vysoká sušina krmné dávky a možnost jejího tzv. přebírání, snížená schopnost parenchymu mléčné žlázy využívat některé mastné kyseliny, dlouhodobě zvýšená koncentrace inzulínu v krvi, acidóza bachorového obsahu (SARA).

Pro prevenci syndromu sníženého obsahu bílkovin v mléce je třeba zajistit optimální poměr strukturálních a nestrukturálních sacharidů v TMR, optimální koncentraci rychle a pomalu degradovatelných NL, zkrmování chráněných bílkovin a obdukovaných aminokyselin, použití vhodných krmných aditiv.

Komplexní péče o krávy musí být realizována v průběhu celého mezidobí. Výživa krav v období stání na sucho bývá často podceňována.

Značná pozornost je v posledních letech věnována metabolismu krav v tzv. přechodném, či tranzitním" období, což je úsek zhruba tři týdny před otelením a tři týdny po otelení. Z řady důvodů je to nejkritičtější období v průběhu celého mezidobí. Hlavně po porodu se projevuje řada problémů, které se začaly zakládat již na konci předchozí laktace či ke konci období stání na sucho. Chyby v krmení v období před porodem způsobují dystokie, patologický průběh puerperia, retenci placenty, metritidy zpomalení involuce dělohy, opožděný nástup ovariálních funkcí, jaterní steatózu a ketózu.

 

Doc. MVDr. Josef Illek, DrSc., Dipl. ECBHM 1, 2,

Ing. Václav Kudrna, CSc. 2

1FVL VFU Brno

2VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves

 

Podrobněji v časopisu Krmivářství 6/2014.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down