Použití přírodních výtažků jako krmných aditiv

Zákaz používání antibiotických růstových stimulátorů (AGP) v Evropě vedl k využívání nových krmných aditiv, nebo přetvoření starých pro nové aplikace. Jedním z nejdůležitějších segmentů novějších doplňkových látek ve výživě zvířat jsou rostlinné výtažky. Do této kategorie patří jak éterické oleje, tak nearomatické rostlinné extrakty.

Jako kombinovaná aditiva se často používají oba druhy, protože existují tvrzení, že jejich spojení může mít aditivní nebo synergické účinky. Mezi významné zdroje polyfenolů patří bobuloviny, čaj, hroznové víno a další ovoce a zelenina.

Výhody čajovníkových polyfenolů

Za posledních 10 let bylo publikováno mnoho článků o používání polyfenolů ve výživě a zdraví zvířat. Polyfenoly, směs fenolických sloučenin, které se nacházejí v čajovníkové rostlině (Camellia sinensis), se skládají hlavně z epikatechinu (EC), epigalokatechinu (EGC), epikatechinu gallátu (ECG) a epigallocatechin gallátu. (EGCG). Tyto polyfenoly jsou silné antioxidanty, které odstraňují cytotoxické ROS (ROS – reaktivní formy kyslíku (reactive oxygen species) a chrání normální buňky. Ve studii byly prasatům vystaveným působení diquatu (totální herbicid) podávány čajovníkové polyfenoly v krmivu dávce 500 mg/kg a částečně zvrátily snížený příjem krmiva, rychlost růstu a zlepšili se FCR (fludarabin, cyklofosfamid a rituximab). Ošetření čajovníkovými polyfenoly snížilo sekreci interleukinu, což prokazuje jeho účinek na potlačení zánětu. Ukázalo se také, že polyfenoly snižují množství jaterních lipidů a břišního tuku v důsledku zvýšené aktivity AMP-aktivovaného protein kináza, která stimuluje oxidaci tuků a snižuje syntézu lipidů.

Resveratrol

Resveratrol (přírodní antioxidant, polyfenol a derivát stilbenu vyskytující v některých rostlinách) se při testování u kuřat vyznačil zlepšující průměrný denní přírůstek, titry protilátek proti viru newcastleské choroby a expresi růstového faktoru-1 podobného inzulínu Doplnění resveratrolu zpomalilo proliferaci buněk a snížilo apoptózu v imunocytech. Krmné adititivum resveratrol zlepšil růst, chránil imunocyty proti apoptóze vyvolané antigenem a zvyšoval regulovanou imunitní odpověď u kuřat, která byla konvenčně očkována.

Sladký kaštan

Testy s komerčním extraktem z kaštanu prokázaly zlepšenou výkonnost kuřat při nízké a střední dávce, zejména v první fázi chovu. Vyšší dávka prokázala negativní účinky. Taniny z kaštanů vykazovaly vysokou inhibiční aktivitu na Chlostridium perfringens. Jiné taniny z kaštanu, sumachu, tara a quebracho byly testovány na Salmonellu, bakterii zodpovědnou za intoxikace jídlem. Gallotaniny ze sumachu (škumpy) a tara (kolokázie) a ellagitaniny z kaštanů vykazovaly inhibiční aktivitu in vitro. U prasat způsobil účinek sladkých kaštanových taninů po porážce nižší oxidaci masa, aniž by to ovlivnilo růst jejich nebo výkonnost.

Hroznové slupky a semena

Hroznové slupky a semena jsou bohatým zdrojem flavonoidů a studie prokázaly, že flavonoidy působí jako silné antioxidanty a odstraňují volné radikály a ukončují oxidační reakce. Při použití do krmiva drůbeže spolu s vitamínem E neměly žádný vliv na rychlost růstu ani na výkonnost, ale obsah tokoferolu v játrech vzrostl a po porážce se snížila oxidace masa. Hroznové polyfenoly mohou představovat nový zdroj antioxidantu pro drůbež, snižují oxidaci tuků. Polyfenoly hroznového semene podávané kuřatům způsobily zvýšenou rozmanitost mikrobů v několika segmentech střeva. Kromě toho se zlepšila morfologie střev, což může vést ke zlepšení jejich funkce. Hroznové polyfenoly zvýšily tělesnou hmotnost a rychlost růstu u chronicky tepelně stresovaných zvířat a snížily genovou expresi proteinů tepelného stresu, což ukazuje na příznivý dopad polyfenolů pro zvířata chovaná v horkých klimatických podmínkách. Zánět je přirozená reakce na mikrobiální toxiny nebo toxické chemikálie z krmiva ve střevech a vytvoří vstup pro toxiny a mikroorganismy, které napadají vnitřní vrstvy střeva. Polyfenoly mohou pomoci při zachování integrity této struktury.

Antioxidace a střevní mikrobiologie

Flavonoidy (jeden z typů polyfenolu) zachycují volné radikály a působí jako silné antioxidanty. Aktivují antioxidační enzymy, redukují alfa-tokoferolové radikály a inhibují oxidázy. To zlepšuje metabolické procesy a obecně zdraví a užitkovost zvířat. Zdá se, že antioxidační aktivita polyfenolů doplňuje aktivitu vitamínu E.

Některé studie ukazují, že kvalita masa se zlepšuje a doba skladování se prodlužuje, když jsou zvířatům dodávány v krmivu polyfenoly. Polyfenoly a jejich metabolity mohou ovlivnit střevní mikrobiotu. V tomto smyslu bylo identifikováno několik fenolových sloučenin jako potenciálních antimikrobiálních činidel s bakteriostatickými nebo baktericidními účinky. Některé fenolové sloučeniny mohou mít potenciál jako antimikrobiální látky. Modifikace mikrobiot a zlepšení struktury střev je moderní praxí výživy. Jedním z účinků při používání polyfenolů je snížená apoptóza, neboli buněčná smrt. Snížené rychlosti apoptózy znamenají menší spotřebu energie a bílkovin pro nahrazení buněk a více pro vývoj zvířat. Celkově vzato je to čistá výhoda pro zvíře a producenta.*

Zdroj:

All About Feed 9/2019, s. 1–13, www.allaboutfeed.net

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down