03.10.2014 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Požadavky a doporučení pro krmení laktujících dojnic z pohledu zdraví bachoru

Celková směsná krmná dávka (TMR) je jedním z nejprogresivnějších způsobů krmení skotu, dojnic zejména. Tato relativně nová krmná technologie převažuje nad všemi ostatními, zavedení systému TMR pomocí mobilních míchacích vozů, vedlo vesměs k rychlému zlepšení výsledků v chovu skotu a efektivnosti výroby mléka.

Téma výroby TMR a posouzení jejího nutričního efektu je předmětem častých odborných diskusí, či náplní odborných prací. Příčinou je také asi skutečnost, že pro přípravu kvalitní a nutričně vyvážené směsné krmné dávky je potřeba také určitého "krmivářského citu", ale také využívání PC techniky, má–li být dosaženo maximálního nutričního zhodnocení.

Vzhledem ke zvýšení užitkovosti a celkovému zlepšení genofondu stáda, se staly krávy oproti dřívějšímu období (nižší užitkovost, zpravidla kombinovaná plemena), výrazně citlivějšími na všechny změny faktorů vnějšího prostředí, zejména pak na kvalitu objemných krmiv a složení celé krmné dávky. Vysoká užitkovost krav (mnohdy více než 10 tisíc litrů), nedostatky ve výživě (vysoké zastoupení škrobnatých krmiv, deficit strukturní vlákniny, nízká kvalita objemných krmiv, zejména siláží) a nedostatky v zoohygieně prostředí (např. tepelný stres, rušení klidu, nevhodné mikroklima aj.) působí na organismus zvířat vždy velmi stresově a imunosupresivně. Jsou častou příčinou způsobení vážených produkčních onemocnění zvířat se všemi negativními dopady, které se vždy projeví v ekonomice chovu a výroby mléka.

Přednosti TMR z pohledu fyziologie bachoru

 

Při přípravě TMR je důležitá nejen kvalita všech krmiv, pořadí mísení krmiv, ale také celková doba mísení (Šimko et al., 2009; Śliwiński a Brzośka, 2008 a další). Pokud je mísení nerovnoměrné, je pochopitelně směsná dávka méně účinná a nemůže zajistit očekávanou užitkovost. Za ideální mísení lze považovat pouze rovnoměrné míchání. Ke zvýšení příjmu krmiv dochází za předpokladu, že namíchaná TMR má mimo jiné odpovídající sušinu. Jako optimum se uvádí 50 – 60 %. Vzhledem k tomu, že pufrovací schopnost bachoru je fyziologicky omezena, je vhodné, aby hodnota pH TMR se pohybovala mezi 5,5–6,0. Podmínkou odpovídající produkční účinnosti TMR je zabezpečení vhodného množství vlákniny a jejích frakcí (Bouška et al., 2006). Mobilní krmné míchací vozy umožňují přípravu homogenní směsné krmné dávky, která sebou přináší řadu dalších výhod, ale na druhé straně nemohou vyřešit případné nedostatky v kvalitě objemných krmiv. Je důležité také sledovat vlhkost prosévaného vzorku. Při hodnocení TMR je významný také obsah sušiny (optimální 50–55 %), neboť nižší obsah sušiny než 40–45 % způsobuje technologické problémy se zajišťováním struktury TMR, neboť dochází ke zkreslení velikosti frakcí na jednotlivých sítech.

Celý článek najdete v NCH 9/2014

Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc.,

Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.,

Ing. et Ing. Jaroslav Prchal,

Doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.,

Mendelova univerzita Brno;

MVDr. Ing. Jan Dvořáček,

S. O. S. Skalice nad Svitavou, s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down