28.03.2019 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pracovní přesnost výrobních technologii premixů a krmných směsí

Správná pracovní přesnost je důležitým předpokladem výroby kvalitních a bezpečných premixů a krmných směsí. Jaké nároky jsou na technologie, co musí splňovat a zabezpečit, jak ověřovat jednotlivé parametry a jak vyhodnocovat zjištěné výsledky, to je celý soubor otázek, na jejichž odpovědění by se měli shodnout výrobci technologií, výrobci krmných směsí a premixů a odpovědné kontrolní orgány. Mimo jiné také proto, aby se sjednotil přístup při schvalování výrobních provozů, aby výrobci věděli, co jejich výrobní technologie musí splňovat, doložit a prokázat při přezkoušení před vlastním schválení a registrací výrobního provozu.

Legislativní rámec

Před naším vstupem do EU byla větší část požadavků vydána ve formě směrnic, které se následně transformovaly do národní legislativy s možností vhodného upřesnění v duchu textu příslušné směrnice. Tak tomu bylo i při stanovení požadavků na výrobní technologie. Jednotlivé státy si tak konkretizovaly obecné požadavky na přesnost vážících a dávkovacích zařízení, na účinnost míchacího zařízení, na homogenitu a na maximálně tolerovatelnou technologicky nevyhnutelnou kontaminaci kokcidiostatiky z předchozí výroby. Rovněž i v České republice byly takovéto požadavky v rámci harmonizace s krmivářskými předpisy EU zakotveny do prováděcí vyhlášky k zákonu o krmivech. Jako vzor byly použity požadavky zavedené v krmivářských předpisech Spolkové republiky Německo, které jsme považovali za nejlepší a nejvhodnější. Stejně tak je převzalo např. Rakousko a i Švýcarsko.

Změna nastala vydáním přímo použitelného předpisu EU a to nařízení (EU) 183/2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv. Zde jsou ustanoveny základní požadavky na výrobní technologie, ale jen formou obecných formulací bez detailnějšího upřesnění což je patrné z následující citace z uvedeného nařízení.*

„V Příloze II Sekce Zařízení a vybavení, bod 2(b) a bod 3 nařízení (EU) 183/2005 speciálně v části týkající se požadavků pro výrobu a přesnost míchání je uvedeno:

  1. Rozvržení, projekt, konstrukce a velikost zařízení a vybavení musí:
  2. b) minimalizovat riziko chyby a zabraňovat kontaminaci, křížové kontaminaci a obecně všem nepříznivým účinkům na bezpečnost a jakost výrobků. Stroje přicházející do styku s krmivem musí být po každém procesu mokrého čištění vysušeny. ....Kompletní článek najdete v časopise Krmivářství 2/2019Ing. Jiří Zedník, CSc.

    odborný poradce pro výživu

    zvířat a výrobu krmiv

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down