Prasata hlavně z českého šlechtění

Na letošním 37. ročníku výstavy Země živitelka byla jako každoročně kromě skotu a ovcí vystavována také prasata. Návštěvníci mohli vidět plemenné kance, kanečky, prasničky i plemenné prasnice se selaty, u kterých se návštěvníci, hlavně s dětmi, zastavovali asi nejvíc.

Šlechtění prasat probíhá v nukleových šlechtitelských chovech a šlechtitelských chovech, které produkují kanečky a prasničky čistokrevných plemen pro další šlechtění a potřeby rozmnožovacích chovů a užitkových chovů. Rozmnožovací chovy produkují prasničky kříženky plemen BU x L nebo L x BU, na něž se v užitkových chovech připařují kanci masných plemen a jejich kombinací. 

V jihočeském kraji se v šlechtitelských chovech landrase chová celkem asi 500 prasnic a 1000 prasnic plemen bílé ušlechtilé. V České republice jsou jen čtyři šlechtitelské chovy plemene bílé otcovské, v jižních Čechách je to družstvo Agra Březnice u Bechyně.

Plemenářská společnost Reprogen, a.s., Planá nad Lužnicí, která ve svém programu využívá jako mateřská plemena bílé ušlechtilé a landrase a z otcovských plemen bílé otcovské, pietrain, duroc a jednotlivé skupiny hybridních kanců – linie 48 (BO x Pn), linie 38 (D x Pn) a linie 34 (D x BO) přivezla na výstavu ze své inseminační stanice kanců v Radouňce dva plemenné kance (narozené 6. 3. 2009 a 7. 12. 2007) linie 34 a tři zástupce finálních hybridů (BO x L) x (BO x Pn) o průměrné hmotnosti 112 kg. Jejich potenciální denní přírůstek byl 900 g, spotřeba krmené směsi na kg přírůstku 2,7 kg a podíl libové svaloviny 58 %.

Vystavený plemenný kaneček české landrase (narozený 28. 12. 2009) patří VOD Jetřichovec, které hospodaří na Pacovsku a je nukleovým šlechtitelským chovem plemene landrase. Jetřichovičtí také přivezli plemennou prasnici landrase se selaty. Prasnice se narodila 4. 10. 2008 a má za sebou dva vrhy s průměrným počtem všech narozených selat 14 a živě narozených 13.

Také ZS Dubné přivezla na výstavu plemenné kanečky, a to plemen bílé ušlechtilé (narozené 30. 12. 2009) a bílé otcovské (narozené 3. 1. 2010). ZS Dubné je rezervním chovem plemene bílé otcovské a v Dasném, Jaronicích je nukleový šlechtitelský chov bílého ušlechtilého, superplodné linie. Zemědělská společnost, která hospodaří na Českobudějovicku, měla na výstavě také dvě plemenné prasničky ČBU (narozené 17. 1. 2010) a ČBU x ČL (narozené 30. 1. 2010) a navíc plemennou prasnici ČBU (narozenou 4. 3. 2009) se selaty, které se ve dvou vrzích průměrně narodilo 14,3 selate a z toho 13,2 živě.

Rezervní chov plemene bílé ušlechtilé – otcovská linie Družstvo Agra Březnice z Táborska se pochlubil dvěma plemennými kanečky, a to linie 48 (narozené 28. 1. 2010) a plemene bílé otcovské (narozené 8. 2. 2010).

Dvě plemenné prasničky z jednoho vrhu (narozené 29. 1. 2010) plemene bílé ušlechtilé přivezli z nukleového šlechtitelského chovu ČBU  z jihočeského ZD Bělčice. Také ZD Hosín vystavoval dvě plemenné prasničky ze stejného vrhu (narozené 15. 1. 2010) plemene landrase, protože ZD Hosín, farma Dobřejovice, je rezervním šlechtitelským chovem landrase, a našli bychom ho u Hluboké nad Vltavou.

Jihočeská akciová společnost Mavela Dynín, nukleový šlechtitelský chov bílého ušlechtilého, přivezla na výstavu z rozmnožovacího chovu ve Bzí plemenné prasničky, kříženky ČBU x ČL (narozené 16. 1. 2010 a 14. 1. 2010).

Na zemědělské výstavě v Českých Budějovicích bylo letos v kotcích celkem dvacet prasat všech kategorií zvířat a ještě přibližně stejný počet selat.

 

Klíčové informace:

·   Na letošní ročník výstavy Země živitelka přivezli prasata chovatelé a šlechtitelé z firem Reprogen, a. s, VOD Jetřichovec, ZS Dubné, Družstvo Agra Březnice u Bechyně, ZD Bělčice, ZD Hosín a Mavela, a.s., Dynín.

·   V kotcích v pavilonu D byli k vidění prasata plemen landrase, bílé ušlechtilé, bílé otcovské, prasničky kříženky ČBU x ČL i finální hybridi (BO x L) x (BO x Pn).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *