28.04.2008 | 06:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prasata potvrdila domácí kvalitu

Od roku 2000 jsou prasata nedílnou součástí trojlístku brněnských veletrhů. I přes těžkosti, které již delší dobu chov prasat provázejí, byla také letošní, historicky již pátá prezentace chovatelů prasat na úrovni. Přičinily se o to čtyři podniky z moravského regionu, konkrétně Genoservis, a. s., respektive její genetické centrum prasat Bouzov – Podolí, dále ZP Otice, a. s., Oryx, s. r. o., Slušovice, a konečně JHYB, s. r. o., Jakubovický Dvůr.

„Koncepce přehlídky prasat je jednoznačná, záměrem je představit návštěvníkům reprezentativní vzorek u nás chovaných plemen, a to v rámci jak mateřských, tak otcovských plemen. Z mateřských plemen jsou na výstavě k vidění české bílé ušlechtilé a česká landrase. Zástupce otcovských plemen reprezentují plemena duroc, bílé otcovské, pietrain a dvě syntetické linie – 34 a 48. Chovatelská, ale i laická veřejnost se tak bude moci seznámit s aktuálními chovatelskými trendy, směřujícími jak k vylepšení ukazatelů reprodukce, tak i produkce masa,“prozradil zástupce firmy zajišťující expozici prasat Jaroslav Doupal.
„Kvalita vystavovaných zvířat si již nezadá s vyspělou chovatelskou Evropou a trendy, nastolené ve šlechtění, jsou nastavené správným směrem. A to nejen pokud jde o exteriér zvířat, kterým zaujmou především běžné návštěvníky, ale také z pohledu úrovně reprodukce či vlastní užitkovosti. Právě tyto a další informace mohou zájemci nalézt v katalozích, které jsou nedílnou součástí prezentace prasat,“ doplnil.

Přehlídka mateřských plemen
Plemeno české bílé ušlechtilé (ČBU) reprezentovala prasata z chovů v Bouzově – Podolí a z Otic u Opavy. Zmiňované chovy patří spolu s podnikem Agro Jesenice na druhém místě mezi trio nejlepších v počtu odchovávaných selat na prasnici. V rámci plemene je do šlechtění zapojeno 3700 plemenic.
Plemenný kaneček narozený 12. října loňského roku po otci FGI-1 (linie Figaros) z chovu akciové společnosti Genoservis reprezentoval samčí část ČBU. Jeho vlastní užitkovost odpovídala přírůstku 812 g od narození (1306 g v testu), výšce hřbetního tuku 0,76 cm a podílu libové svaloviny 63,4 %.
„Předváděný půlroční kaneček má velmi dobrý temperament, vynikající středotrupí i silnou kostru. Z pohledu plemenného typu jde o velmi pěkného představitele,“ řekl na jeho adresu Ing. Filip Offenbartl, který přehlídku prasat komentoval.
Předvedená čtyřčlenná skupina plemenných prasniček pocházela ze zemědělského podniku Otice, a. s. Prasničky ve věku 6,5 měsíce po otci DVI-21 (linie Devil) a z matky po otci DEB-90 (Debut) měly vlastní užitkovost na úrovni: přírůstek od narození 668 g (v testu 1066 g), výška hřbetního tuku 0,72 cm, podíl libové svaloviny 63,8 %. Na prasničkách moderátor vyzdvihl uniformitu a korektní postoje končetin.
Česká landrase (ČL) má v rámci národního programu ve šlechtění 1200 plemenic. V počtu odchovaných selat na prasnici dosahují nejlepších výsledků ve společnosti Genoservis (chov Bouzov – Podolí), následované chovy Ing. Janečka a Janečkové z Velehrádku z Královéhradeckého kraje a Miroslava Vyorala z Brumovic z Moravskoslezského kraje.
Trio předvedených plemenných prasniček z genetického centra Genoservisu se prezentovala vynikající sílou kostry, funkčním pohybovým aparátem, konstituční pevností, , vynikajícím rámcem s excelentní délkou středotrupí a konečně mléčnou lištou s výraznými a pravidelně rozmístěnými struky.
Prasničky se narodily 4. 10. 2007 a jsou po otci FLN-3 (linie Flanel). Jejich průměrná vlastní užitkovost: přírůstek od narození 668 g (v testu 1055 g), výška hřbetního tuku 0,83 cm, podíl libové svaloviny 63,0 %.

Komentář k otcovským plemenům
Přehlídka otcovských plemen prasat nabídla plemena duroc (D), bílé otcovské (BO), pietrain (Pn) a hybridní linie 34 (BO x D, D x BO) a 48 (BO x Pn, Pn x BO).
Společnost Genoservis předváděla plemenného kanečka i skupinu plemenných prasniček. Kaneček narozený 30. 9. 2007 byl po plemeníkovi FDO-1 (linie Frodo). Jeho vlastní užitkovost: přírůstek od narození 820 g (v testu 1350 g), výška hřbetního tuku 0,67 cm, podíl libové svaloviny 64,5 %.
Vlastní užitkovost plemenných prasniček, polosester výše jmenovaného plemeníka (otec FDO-1), narozených 3. 10. 2007 odpovídala přírůstku od narození 744 g (v testu 976 g), výšce hřbetního tuku 0,72 cm a podílu libové svaloviny 65,1 %. „Na svůj věk jsou narostlé a vyvinuté, jsou ušlechtilé, dobrého plemenného typu s bezproblémovou motorikou končetin,“ zaznělo v komentáři.
Excelentního kanečka plemene duroc předvedla akciová společnost ZP Otice. Osmiměsíční plemeník se narodil 3. 8. 2007 a je po otci francouzského původu FTL-1 (linie Fortel) a matce po DUR-1 (linie Durant). Vlastní užitkovost: přírůstek od narození 836 g (v testu 1426 g), výška hřbetního tuku 0,62 cm, podíl libové svaloviny 64,8 %. „Jde opravdu o špičkového plemeníka. O jeho růstové schopnosti vypovídá přírůstek v testu, má i vynikající zmasilost. Jeho exteriér je na plný počet bodů – libido, robustní, vynikající šířkové i délkové rozměry, v součtu jde o učebnicového představitele plemene,“ konstatoval Offenbartl.
Do šlechtění plemene bílé otcovské je zapojeno 460 prasnic, což je v rámci otcovských plemen nejvíce. Plemeno vyniká růstovou schopností při dobré masné užitkovosti. Opět z chovu Genoservis, a. s., Bouzov – Podolí pocházel kaneček, který důstojně zastupoval zmiňované plemeno. Narodil se 30. 10. 2007, je po otci FOK – 1 (linie Fokus). Vlastní užitkovost: přírůstek od narození 830 g (v testu 1317 g), výška hřbetního tuku 0,68 cm, podíl libové svaloviny 65,5 %. „Pěkný reprezentant plemene bílé otcovské, který vyniká lehkou hlavou bez podkrčí, dobrým nasazením masa v kýtě i pleci a dlouhým tělesným rámcem. Vystupující cévy ukazují, že má minimální tukové krytí.“

Supermasné plemeno a syntetické linie
Super masné plemeno – pietraina předváděla společnost Oryx, Slušovice. Osmiměsíční kaneček po plemeníkovi POM – 22 (linie Pompo) a matce po PTA – 2 (Platon) dosahoval následujících parametrů vlastní užitkovosti: přírůstek od narození 716 g (v testu 1121 g), výška hřbetního tuku 0,38 cm, podíl libové svaloviny 67,1 %.
Hybridní kombinace reprezentovaly zástupci syntetické linie 34 ze ZP Otice, a. s., a linie 48 z podniku JHYB, s. r. o., Jakubovický Dvůr. Kaneček z prvně jmenovaného podniku se narodil 22. 9. 2007, byl po plemeníkovi DMK-73 (linie Domek) a matce po ADD-37 (linie Arden). Jeho užitkovost: přírůstek od narození 828 g (v testu 1433 g), výška hřbetního tuku 0,48 cm, podíl libové svaloviny 66,3 %. „Tuto hybridní kombinaci lze vykrmovat do vyšších porážkových hmotností. Pokud jde o předváděné zvíře, tak jen tolik, že vyniká pevnou konstitucí, má požadované libido, velmi dobrou mechaniku končetin i excelentní tělesné parametry.“
Kaneček reprezentující linii 48 se narodil 28. 7. 2007. Devítiměsíční plemeník po otci PLC-1 (linie Palcát) a matce po ATV-31 dosahoval přírůstku od narození 728 g (v testu 1157 g), výšku hřbetního tuku 0,57 cm a podíl libové svaloviny 67,3 %. Prezentovaný plemeník vynikal zejména prostorným středotrupím s velmi dobrými šířkovými i délkovými rozměry a nasazením masa ve hřbetě i kýtě.
„Věřím, že přehlídka umožnila návštěvníkům dívat se na chov prasat i z jiného úhlu, než jak jej znají z pultů obchodů s masem. Pokud bych se měl vyjádřit k aktuálnímu dění v této oblasti živočišné prvovýroby, tak musím s úlevou konstatovat, že je mezi námi ještě dost chovatelů, kteří jsou hrdí na svou práci. Vždyť české prase stále patří k tradiční hospodářské komoditě a nezbývá, než jen držet palce všem, kteří se chovem prasat zabývají,“ řekl Jaroslav Doupal na závěr.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down