Přechod na chov nosnic bez klecí v EU pokračuje

Evropská komise zveřejňuje roční statistiky o počtu nosnic a zemědělských systémech používaných v současných 27 členských státech EU (což od brexitu vylučuje Spojené království). Každá země je povinna předávat své národní údaje statistikům bloku v rámci předpisů ES. Otázkou je, zda to všechny země provádějí stejným způsobem a se stejnou mírou přísnosti. Údaje však ukazují určité trendy v počtu nosnic, jakož i posuny v zemědělských systémech v EU a různých zemích.

Mezi některé důležité trendy za rok 2021ve srovnání s rokem 2020 patří:

 • Celková populace nosnic v EU se ve srovnání s rokem 2020 mírně zvýšila. V roce 2021 bylo v EU 376 milionů nosnic (372,4 milionu v roce 2020), což představuje nárůst o 1 %.
 • Nárůst počtu nosnic ve srovnání s rokem 2020 je zaznamenán především v Německu (+1,8 milionu) a Polsku (+1 milion). Je pozoruhodné, že údaje z Francie ve statistikách Evropské komise jsou stále údaje z roku 2019.
 • Pokles populace nosnic v roce 2020 mezi většími producenty v EU je hlášen pouze pro Itálii (-0,5 milionu). Očekává se, že v Belgii se počet nosnic do roku 2020 zvýší o 0,1 milionu.
 • Největším producentem vajec (58,1 milionu nosnic) v EU zůstává Německo, následované Polskem, Francií, Španělskem a Itálií, které mají celkem 40 až 51 milionů nosnic.
 • Pokles z obohaceného ustájení klecí na neklecové ustájení pokračuje a v roce 2021 činil přibližně 3,1 %. Tento trend s ročním poklesem ustájení klecí o více než 2 % je patrný již několik let. V roce 2018 byla více než polovina (50,4 %) nosnic umístěna v klecových systémech. Existuje však také efekt brexitu, protože údaje za rok 2020 stále zahrnují údaje z Velké Británie. Země známá svým vysokým procentem (>50%) volného výběhu.
 • Posun od obohacené klece (-3,1 %) byl k voliéře (+1,7 %), volnému výběhu (+1,1 %) a organickým (+0,4 %). Zejména v Nizozemsku došlo k významnému posunu od obohacených klecí (z 15,2 % v roce 2020 na 7,8 % v roce 2021) k převážně volnému výběhu (+5,0 %) a v menší míře k ekologickému ustájení (+2,2 %). Zdá se, že nizozemští producenti vajec využili příležitosti k provedení této změny.
 • Pozoruhodný je pokles počtu nosnic v neklecových systémech v Itálii, tradičně „klecové“ zemi. Do roku 2021 bylo již 54,5 % nosnic chováno ve voliérových systémech (+5 % ve srovnání s rokem 2020).
 • Je dobře známo, že mezi severem a jihem v Evropě existují velké rozdíly. Převážně klecové ustájení (>50 %) je stále normou v Polsku, Španělsku, Portugalsku, Maďarsku, České republice, na Slovensku a v Bulharsku i jinde. Voliérové ustájení se naopak používá převážně (>55%) v Německu a Nizozemsku. Obohacené klece se v Německu (5,5 % ptáků) téměř nenacházejí a v Nizozemsku (7,8 %), Dánsku (9,9 %) a Švédsku (5,5 %) a v Rakousku již byly zcela zakázány.
 • Švédsko vede v ekologickém zemědělství (14,3 % nosnic), mezi hlavními producenty následuje Německo (13,6 % slepic) a Francie (11,2 %). Zatímco v Dánsku je to 33 % a v Rakousku 12,9 % populace nosnic. V Belgii se produkce založená na ekologických normách každoročně zvyšuje a již nyní činí 7,4 % celkové populace nosnic.
 • Pokud jde o volný výběh, v Evropě (po brexitu) je na prvním místě Irsko (s 46,4 %), následované Francií (23 %), Rakouskem (28,4 %), Německem (22,1 %) a Nizozemskem (22,8 %), zatímco v Belgii (s 13,5 %) je více než 10 % ptáků ve volném výběhu, ponecháme-li stranou ekologickou produkci. Například v Itálii a Polsku je však volný výběh omezen s méně než 5 % a ve Španělsku s přibližně 9 %. Ale i v těchto zemích existuje mírný trend směrem k nárůstu volného výběhu.
 • Na základě údajů Komise EK (Výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů) se produkce vajec v roce 2021 zvýšila o něco více (+2,6 %) než počet nosnic (+1,3 %). V roce 2021 činila produkce 6348 tisíc tun  konzumních vajec (6187 (1000 t) v roce 2020). Odhad produkce násadových vajec v roce 2021 je přibližně stejný jako v roce 2020.*

Poultry World

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down