Precizní krmení jako součást precizního farmaření pro výrobu a využití konzervovaných krmiv

Precizní neboli přesné farmaření se také označuje jako „inteligentní“, či „chytré“ (smart farming). Tento druh hospodaření je založen na rozpoznávání heterogenity (různorodosti, variability) a reakcí na ni v cíleném a rychlém zásahu. Cílem je zlepšit přesnost operací na farmě a poskytnout farmáři "rozhodovací nástroje", které umožní "okamžitou" nápravu.

Precizní krmení bylo i jedním z hlavních témat na XVIII. mezinárodní konferenci věnované problematice silážování. Konala se v německém Bonnu ve dnech 24. až 27. 7. 2018.

Pro hodnocení výnosů a kvality píce jsou nyní používány senzory, které před sebou nese traktor jedoucí po poli, dron létající nad polem nebo satelit obíhající zeměkouli. Takové senzory dokáží až někdy s neuvěřitelnou přesností detekovat výnos, obsah sušiny a chemické složení rostlin, druh a stádium zralosti rostlin, výskyt plevelů. Navíc s využitím GPS navigace s velkou přesností umístění na poli nebo na louce. Automaticky se pak vytvářejí mapy podle druhu sledovaného faktoru.  Další významnou možností je monitorování porostů pomocí termokamery. Pro snímání porostů se začínají používat i další technologie, jako 3D obrazy struktury plodin, laser nebo fotogrammetrie pohybu. Vývoj robotických strojů má vysoký potenciál optimalizovat provoz v terénu tím, že sníží nároky na pracovní sílu, palivo, přípravky, zabrání šíření plevelů, škůdců či chorob a navíc sníží riziko. Z hlediska kvality je pro krmiváře důležitá především informace o obsahu sušiny, dusíkatých látek, cukru, škrobu, vlákniny a stravitelnosti vlákniny. To lze při sklizni upřesnit i pomocí mobilního zařízení NIRS, namontovaným na řezačce na metací komín.

Pro chov dojnic vyrábějí některé společnosti plně automatizované krmné roboty. Tyto automatizované systémy přesouvají krmivo ze skladů krmiv až do krmného žlabu. Robotické systémy otevřely nové perspektivy a požadavky týkající se technologií pro sledování a zlepšování kvality siláže a aerobní stability pro implementaci a úspěšnou aplikaci na úrovni farmy.

Technický pokrok v oblasti navigací, senzoriky, elektroniky, informačních technologií, přenosu, uchování, zpracování a interpretace dat jde mílovými kroky vpřed. K novým technologiím je třeba přistupovat s rozmyslem, tedy podporovat či využívat pouze ty, které poskytují natolik přesné a důležité informace, aby bylo možné na jejich základě dělat správná rozhodnutí.

Zpracováno v rámci projektu MZe QK1810137 Aplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu.

Ing. Radko Loučka, CSc., Ing. Filip Jančík, Ph.D., VÚŽV, v. v. i. Praha-Uhříněves, Oddělení výživy a krmení hospodářských zvířat, Ing. Václav Jambor, CSc. , NutriVet s. r.o. Pohořelice

Více v časopisu Náš chov 11/2018

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down