Precizní zemědělství a management stáda dojnic

Přednášející na workshopu Management dojených stád skotu v podmínkách precizního zemědělství, který se konal na počátku června ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněves, se zaměřil na monitoring chování dojnic. Workshop byl pořádán za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství

O využití monitoringu chování dojnic při řízení stáda přednášel doc. Ing. Mojmír Vacek, CSc., (Česká zemědělská univerzita). Mluvil o využití chytrých technologií v chovu dojnic.

Jednou z možností je kontrola a regulace stájového prostředí. Jak se poznává fyziologie, reprodukce i užitkovost, rozvíjejí se také metody kontroly stád. Jde o sběr, pořizování a analýzu dat. Tím se také zvyšuje nárok na odbornou pracovní sílu, protože všechna data a jejich třídění vyžadují určitý software a práci s daty a jejich posouzení. Protože jsou problémy s běžnou pracovní silou v zemědělství, firmy a výzkumníci, kteří moderní technologie vyvíjejí se soustředí na omezení práce lidí nejen kvůli jejímu nedostatku, ale také pro zamezení lidských chyb. Běžně se používají nejen přístroje pro měřené teploty, vlhkosti ve stáji, ale pomocí meteostanic se zapínají ventilátory a manipuluje se automaticky s bočními plachtami.

Pro identifikaci dojnic se začaly používat různé senzory na obojku a pedometry pro identifikaci nejen v dojírně, ale také ve stáji i pro zjištění doby porodu. Podobně se pedometry nebo aktivometry používají pro sledování pohybové aktivity dojnic pro detekci říje, obvykle při použití počítače. Tyto senzory pro zjišťování aktivity krav jsou v současném chovu dojnic již běžné.

Plemenice jsou vybavena čipem, a tak lze nalézt konkrétní krávu. S rozvojem robotického dojení se tyto pomůcky začínají uplatňovat. Senzory a také kamery se používají pro lokalizaci zvířat, pro zjištění místa ležení nebo přístupu ke žlabu a pro vybírání konkrétních zvířat.

Elektronické pomůcky, senzory nejčastěji na obojku,se také používají pro monitoring doby žraní a přežvykování. Snížení příjmu krmiva a přežvykování, tedy snížení času věnovaného žraní, může souviset se zhoršujícím se zdravotním stavem dojnic. Může jít o metabolické poruchy (ketózy, acidózy, SARA) nebo onemocnění končetin.

Je možné také pomocí termokamer sledovat zdravotní stav, resp. onemocnění paznehtů.

Další chytrou technologií, která se v chovu dojnic začíná uplatňovat, o níž doc. Vacek mluvil, je digitální analýza obrazu, kterou se zjistí rozmístění zvířat a jejich identifikaci. Jde o tzv. analýzu obličeje. Dá se předpokládat, že čipové systémy budou v budoucnu nahrazeny právě používáním kamer a analýzou obrazu. Nabízejí se také další možnosti využití, jako je rozmístění krav ve stáji, jejich pohybu, analýza změny kondice, kulhání apod.

 

O

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down