Přednášelo se o krmení prasat

Prasničky jsou geneticky nejpokročilejšími zvířaty v chovu a reprezentují 20 až 25 procent ze stáda. Existuje úzká korelace mezi výsledky reprodukce prasniček a celoživotní užitkovostí prasnic. Pro kategorii výkrmu prasat jsou rozhodujícími chuť krmiva a jeho příjem a pro celkový výsledek výkrmu je rozhodující fáze růstu asi od 30 do 65 kg hmotnosti.

Ve svých přednáškách se Philippe Mazerolles, veterinární lékař a výživář, specialista společnosti Evialis, věnoval shrnutí zásad krmení prasat se zaměřením na krmení prasniček a výkrm prasat se specifiky výkrmu plemene pietrain. Přednášel na začátku září v rámci setkání chovatelů prasat v Kojeticích na Moravě, pořádané firmou Guyokrma, s. r. o.

Podle přednášejícího musí být krmení prasniček takové, aby maximalizovalo produktivní věk a ne růst. Mezi parametry rentability chovu zaujímá zásadní místo užitkovost prasnic (49 %). Průměrný denní přírůstek se během výkrmu prasat mění v závislosti na příjmu krmiva. Maximální růst příjmu krmiva je do hmotnosti zhruba 65 kg, v pozdějším věku křivka nárůstu spotřeby krmiva není tak strmá, a to bez ohledu na pohlaví vykrmovaných prasat. Rozhodující vliv na příjem krmiva má genetický potenciál prasat. Plemeno pietrain má vysokou schopnost pro ukládání svaloviny, proto se využívá redukce příjmu krmiva.

 

Zásady krmení prasniček

Překrmování prasniček přináší onemocnění končetin a vysoké pokrytí tukem způsobuje problémy s porody. Problémy s končetinami se projevují opatrnou chůzí, pozicí sedícího psa nebo i ochrnutím zadní části těla. Důležitou příčinou těchto problémů je nedostatek pohybu prasniček spojený se špatnou výživou chrupavek.

Průměrný denní přírůstek prasniček od narození do začátku reprodukce by se měl pohybovat od 650 do 700 g, denní přírůstek vyšší než 750 g může vést ke zvýšení procenta vyřazení v pozdějším věku.

Prasničky s vyšší vrstvou hřbetního tuku při zapuštění produkují vyšší počet selat, podle Philippe Mazerollese se zvyšuje počet selat ve všech vrzích při výšce hřbetního tuku od 13,5 do 15 mm. Výběr budoucích chovných zvířat se musí provádět při živé hmotnosti 25 – 30 kg, ve hmotnosti od 25 do 105 kg je třeba upravit růst prasniček tak, aby průměrný denní přírůstek byl do 850 g/den. Důležité je podle přednášejícího si uvědomit, že větší první vrh znamená větší počet selat v průběhu celé užitkovosti prasnice. Každé sele, které se narodí v prvním vrhu navíc, znamená o dvě selata více v průběhu celoživotní užitkovosti prasnic. Prasničky by se měly zapouštět ve věku 210 až 240 dní v hmotnost 130 – 145 kg.

 

Vitamíny a mikroprvky

Pro březí a kojící prasnice je nezbytná vysoká hladina vitamínů v krmné dávce. Vitamín A ovlivňuje oplození a ochranu buněk, vitamin D kvalitu kostí (končetin), niacin množství mléka, cholin má vliv na funkci jater a velikost vrhu, biotin ovlivňuje počet živě narozených selat. Velikost vrhu ovlivňuje kyselina listová a vitamin E se podílí na odolnosti imunitním systému. V krmné směsi nesmějí chybět ani mikroprvky. Zinek ovlivňuje produkci mléka, uhnízdění embryí, železo rozhoduje o životnosti selat, obsah manganu je důležitý pro růst embryí a je vázán v hormonech, selen spolu s vitamín E ovlivňuje imunitní systém zvířete, ale také produkci mléka a růst embryí a měď má vliv na hmotnost selat při odstavu.

 

Co rozhoduje při výkrmu prasat

Nejdůležitějším obdobím, které rozhoduje o celém průběhu výkrmu prasat, je podle Philippe Mazerollese začátek výkrmu, tedy v období asi od 30 kg do hmotnosti 65 kg. Čím vyšší je příjem krmiva prasaty na začátku výkrmu, tím vyšší jsou přírůstky a následně lepší výsledky výkrmu.

Pro správnou funkci organismu jsou nezbytné suroviny jako bílkoviny, aminokyseliny, tuky, minerály a netto energie. Pro zajištění maximálního růstu je doporučen optimální poměr aminokyselin a energie. Nejdůležitější je obsah lyzinu a optimální poměr lyzinu a netto energie pro výkrm je asi 3,4 –3,5. Nerovnováha aminokyselin v krmivu znamená snížení příjmu krmiva, stejně jako nedostatek tryptofanu nebo poměr tryptofanu a neutrálních aminokyselin (leucin, izoleucin, valin, tyrosin, fenylalanin).

Využívá se také restrikce krmiva , ke které se má přistoupit ve vhodný čas a nesnižovat krmivo nadměrně. Při desetiprocentní restrikci krmiva na začátku výkrmu klesnou přírůstky asi o 25 %, na konci výkrmu asi o 6 %, celkový pokles přírůstků za celý výkrm je pak asi 11 %. Velkou chybou je snižovat krmivo na počátku výkrmu v rozmezí 30 – 65 kg, protože příjem krmiva, a tedy i růst již potom dále nelze kompenzovat.

 

Specifika plemene pietrain

Otcovská genetická linie plemene pietrain má nízkou hladina příjmu krmiv během výkrmu, specifické živinové požadavky (je třeba omezit obsah hrubé vlákniny), vysoké požadavky na obsah aminokyselin umožňující optimální uložení svalové tkáně.

Pro otcovské linie plemene pietrain se tvoří specifické receptury krmných směsí, jejímž základem je index nasycenosti zvířat.. Přitom je nutné kontrolovat velikost částic krmiv, používá se jemné mletí (velikost okolo 600µm). Velmi důležitá je role tryptofanu, a to zejména poměr tryptofan /lyzin a tryptofan/ neutrální aminokyseliny.

 

Výkrm pietrain v praxi

Ve Francii se používají při výkrmu pietrain dva krmné programy (pro růst a dokrm). Pietrain potřebuje ve směsi vyšší hladinu vitamínu E, který má v kombinaci se selenem antioxidační funkci. Selen působí také na zlepšení zbarvení masa, takže je více intenzivní a trvalejší, také snižuje degeneraci svalů, jaterní nekrózy, žaludeční vředy a zesiluje imunitu organismu.

Na farmě se kontroluje management krmení a ustájení. Musí být zajištěn příjem vody zvířaty, správná ventilace jako obrana proti vysokým teplotám v budovách a dodržování hustotu obsazení kotců.

 

Klíčové informace:

·   Na setkání chovatelů prasat pořádaném firmou Guyokrma přednášel Philippe .Mazerolles.

·   Pro krmení prasniček platí to, že požadavky na netto energii jsou u nich o 5 – 6 % nižší než u výkrmu, mají vyšší požadavek na obsah vlákniny, fosforu, vápníku a vitamínů, mají však nižší požadavky na obsah aminokyselin v porovnání s výkrmem.

·   U vykrmovaných prasat je nejdůležitější začátek výkrmu, období asi od 30 kg hmotnosti 65 kg. Čím vyšší je příjem krmiva na začátku výkrmu, tím vyšší jsou přírůstky a tedy lepší výsledky výkrmu.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *