13.07.2009 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přehlídka šlechtitelského pokroku

Tradiční chovatelský den ve Zdislavicích má za sebou již své dvanácté pokračování. Stejně jako v předchozích letech byla přehlídka krav českého strakatého a holštýnského plemene stěžejním bodem programu i letošní chovatelské akce, která proběhla minulý měsíc v areálu místního výrobně obchodního družstva. O její zdárný průběh se postaralo dvanáct zemědělských podniků, které do středočeského města přivezly jednačtyřicet prvotelek a krav na vyšších laktacích.

Pořadatelům prestižní chovatelské akce VOD Zdislavice a CRV Czech Republic, spol. s. r. o., počasí opět přálo, a tak přehlídky dvou nejrozšířenějších plemen skotu v republice se zúčastnila nejen početná chovatelská obec, ale také nejmladší děti z místní školy.
„Naposledy jsme se tu u příležitosti konání chovatelského dne sešli před dvěma roky, kdy situace na trhu s mlékem byla úplně jiná. Je skutečně složité v této pro zemědělce nepříznivé době najít elán a připravovat zvířata na přehlídky a organizovat chovatelské dny. Velice si proto vážíme toho, že chovatelé přijali naše pozvání a přijeli se svými zvířaty nejen bojovat o tradiční putovní klobouk a mety nejvyšší, ale hlavně ukázat a předvést své chovatelské výsledky. Letos se naší akce zúčastnilo dvanáct zemědělských podniků, všechny se významně podílejí na šlechtění českého strakatého a holštýnského plemene v rámci České republiky. Budeme mít možnost vidět i několik matek býků, které má plemenářská společnost CRV zapojené do šlechtitelského programu CZ Čestr a CZ Holštýn. S radostí mohu konstatovat, že letošní přehlídka je ze všech předchozích ročníků největší, a to jak v počtu chovatelů, tak předvedených zvířat. Návštěvníci si tak budou moci vytvořit lepší představu o vývoji chovatelské práce v naší zemi,“ řekl před zahájením přehlídek předseda představenstva pořadatelského výrobně-obchodního družstva Ing. František Škrle.
Soutěžní přehlídku krav moderoval Ing. František Čermák z pořadatelské plemenářské firmy. Krávy českého strakatého plemene hodnotil Ing. František Hřeben, inspektor kontroly užitkovosti Českomoravské společnosti chovatelů, a. s. Holštýnské plemenice posuzoval bonitér Rostislav Škrabal ze stejné akciové společnosti. Chovatelé nejlépe hodnocených zvířat byli obdarováni poháry a kokardami, které mimo pohár pro šampiónky v obou kategoriích zajistila CZ Delta, s. r. o. Pohár pro šampiónku českého strakatého plemene věnoval Svaz chovatelů českého strakatého skotu, Svaz chovatelů holštýnského skotu zajistil pohár pro vítěznou holštýnskou plemenici. Zbývá ještě dodat, že pro chovatele vítězných krav byly ještě připravené věcné ceny, na kterých se podílely firmy Sano, Tekro, Guyokrma a Agrobest.

Přehlídka krav českého strakatého
Ještě před soutěžní přehlídkou byla do předvadiště předvedena jedenáctiletá plemenice č. 106 340101 z místního podniku, která za osm laktací nadojila 71 115 l mléka, z toho ve třech případech dosáhla na 10 000 l mléka. V současné době je na 9. laktaci a s úctyhodným denním nádojem 49 litrů.
Podle osvědčeného scénáře bylo šestnáct plemenic českého strakatého skotu rozděleno do tří skupin, z nichž vždy dvě ( výjimečně tři) nejlepší krávy postoupily do finále. Mezi sedmi finalistkami byly plemenice z pěti podniků. Dvojnásobné finálové zastoupení měly podniky ZS Nalžovice, a. s., a VOD Zdislavice, které doplnily ještě dojnice ze ZAS Úžice, a. s., Družstva Agra Březnice a ZD Krásná hora.
Šampiónkou výstavy se stala kráva č. 162695921 (C86R)z podniku ZS Nalžovice, a. s. Jmenovaný podnik měl k prvnímu čtvrtletí letošního roku ve stavech 438 dojnic (250 české strakaté + 180 holštýn), dále 274 jalovic, z nichž je 90 vysokobřezích, 200 telat do šesti měsíců věku a 150 býků ve výkrmu. V kontrolním roce 2007/2008 byla průměrná užitkovost za 339 laktací na úrovni 8001 kg mléka při obsahu 4,02 % tuku a 3,49 % bílkovin. Šampiónka výstavy po otci BO 837 Brok a z matky po SAL 25 Salamon se narodila 30. 7. 2006 a na první laktaci (74 dní) vykázala užitkovost 1745 kg mléka, 4,18 % (73 kg) tuku a 3,5 % (61 kg) bílkovin. „Je to velmi pěkná plemenice, o které lze podle funkčních znaků říci, že má v chovu perspektivu. Má perfektní vemeno s dobře postavenými a rozmístěnými struky. Spěnka i hlezna ukazují na korektní stavbu končetin,“ řekl na adresu nejlepší krávy českého strakatého plemene Ing. Hřeben.
Na druhé pozici se umístila kráva č. 160460921 (C100) z podniku ZAS Úžice, a. s, který k 31. květnu 2009 choval 584 krav, z nichž 576 náleželo českému strakatému plemeni (osm holštýnek). „Vicešampiónka“, která se narodila 9. srpna 2006, byla po otci ZEL 78 Zelot a z matky po plemeníkovi BJR 228 Bajer. Na první laktaci dala 6805 kg mléka, 3,82 % (260 kg) tuku a 3,44 % (234 kg) bílkovin. Podle Ing. Hřebena šlo o krávu s vynikající zádí a vemenem s excelentními čtvrtěmi s dobře rozmístěnými a utvářenými struky.
Třetí pozice patřila tříleté plemenici č. 258602931 (C85A) z chovu Družstva Agra Březnice. Ve stavech zmiňovaného družstva je 443 dojnic, dále 245 jalovic, z nichž je 82 vysokobřezích, 436 telat do šesti měsíců věku a 203 býků ve výkrmu. Základní stádo krav tvoří 50 holštýnek a 370 plemenic červeného strakatého. Dojnice po býkovi HG 109 Honig a z matky po SAL 76 Avela dosáhla na první laktaci 5886 kg mléka s obsahem 4,11 % (242 kg) tuku a 3,33 % (196 kg) bílkovin. U plemenice posuzovatel vyzdvihl dobře upnuté kapacitní vemeno a korektní končetiny. Drobným nedostatkem bylo jednobarevně červené zbarvení hlavy, jež neodpovídá standardu plemene.
Pohár Českomoravské společnosti chovatelů z rukou jejího ředitele Ing. Zdeňka Růžičky obdrželi opět chovatelé z Nalžovic, a to za bezmála šestiletou dojnici č. 32134 921 po otci MOR 45 Morelo a z matky po MOL 122 Major. Oceněná kráva na maximální druhé laktaci nadojila 7579 kg mléka s obsahem složek 5,2 % tuku (394 kg) a 3,96 % bílkovin (300 kg).

Oceněné holštýnky
Po přehlídce krav českého strakatého plemene se předvadiště postupně zaplňovalo plemenicemi holštýnského skotu. Ještě před zahájením soutěže se ale v kole představila Zdislavice Berta č. 66210 161, kráva na 12. laktaci se třetí nejvyšší celoživotní užitkovostí v republice, když nadojila 126 697 kg mléka při průměrné tučnosti 3,86 % a bílkovině 3,29 %.
Do soutěžního kruhu poté postupně ve třech kolech vstoupilo 19 holštýnských krav z devíti zemědělských podniků (Agrodružstvo Vyšetice, Agropodnik Košetice, Ing. Radek Cihlář z Milošovic, Dobrosev, Dobronín, VOD Zdislavice, ZD Čechtice, ZD Vysočina Želiv, Zemědělská farma Rolnička Lipanovice a ZS Nalžovice). Finálovou šestici tvořily krávy ze tří podniků, a to akciové společnosti Dobrosev, která měla tři želízka v ohni, dále Zemědělské farmy Rolnička Lipanovice se dvěma plemenicemi a konečně dojnicí ze ZD Čechtice.
Šampiónkou v kategorii holštýnského skotu se stala prvotelka č. 255532 -961 (H100) po otci EB 660 LEE a matce po NX 971 Cevis z chovu Dobrosev, a. s., Dobronín. K 31. 5. 2009 měl jmenovaný podnik ve stavech 660 reprezentantek holštýnského plemene. Bonitér Rostislav Škrabal u nejlepší krávy vyzdvihl výrazný mléčný charakter s vynikajícím upnutím kapacitního vemene s ideálně rozmístěnými struky.
Vicešampiónkou výstavy se stala pětiletá kráva č. 52224921 (H100) ze Zemědělské farmy Rolnička Lipanovice, která má ve stavech 123 holštýnských dojnic. V kontrolním roce 2007/2008 byla průměrná užitkovost při 96 laktacích na úrovni 10 586 kg mléka s obsahem 4,53 % tuku a 3,27 % bílkovin. Vyhodnocená dojnice po otci NEA 23 Stormatic a matce po NX 915 Cejch na maximální třetí laktaci nadojila 12 677 kg mléka s obsahem složek 3,98 % (504 kg) tuku a 3,24 % (411 kg) bílkovin. Plemenice vynikala zvláště utvářením vemene – jeho vynikající hloubkou, nasazením i délkou zadního upnutí, za které si odnesla pohár.
Na pomyslném bronzovém stupínku se umístila opět kráva z dobronínského chovu. Tentokrát plemenice č. 255232 961 po býkovi NGA 516 Duplex a matce po NXA 101 Magna. Průměrná mléčná užitkovost stáda jmenovaného zemědělského v kontrolním roce 2007/2008 byla při 572 laktacích na hodnotách 10 221 kg mléka, 3,61 % tuku, a 3,15 % bílkovin. Chov se může ještě pochlubit 15 matkami býků, od nichž se využívají býci, a to jak v inseminačních stanicích, tak v přirozené plemenitbě. U bronzové tříleté dojnice posuzovatel Škrabal ocenil opět mléčný charakter a utváření vemene s vynikající šířkou, texturou a výškou zadního upnutí. A aby toho nebylo málo, tak akciová společnost Dobrosev bodovala i do třetice, když bonitérem tradičně darovanou cenu (domácí slivovici) pro nejlepšího vodiče získala dobronínská Ing. Ivana Paulíková.
Po soutěžní přehlídce skotu českého strakatého a holštýnského plemene byla na programu chovatelského dne beseda, které se zúčastnili i zástupci Ministerstva zemědělství ČR, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory ČR, Českomoravské společnosti chovatelů nebo čelní představitelé chovatelských svazů českého strakatého a holštýnského skotu.
Klíčové informace:
– Chovatelský den ve Zdislavicích se uskutečnil již po dvanácté.
– Letošního ročníku se účastnilo dvanáct zemědělských podniků.
– Putovní klobouk si za šampiónku poslední zdislavické soutěžní přehlídky skotu odnesli chovatelé z akciové společnosti Dobrosev.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down