04.05.2008 | 10:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přehlídku ovcí zastínilo bluetongue

Letošní přehlídka ovcí a koz, která proběhla v rámci doprovodného programu dubnového veletrhu Animal Vetex, nebyla v porovnání s předcházejícími ročníky tak početná. Hlavním důvodem omezeného počtu předvedených zvířat byla opatření, přijatá v souvislosti s loňským výskytem katarální horečky v západních Čechách.

Podle předsedy Svazu Chovatelů ovcí a koz v ČR Ing. Vítězslava Mareše se mohli brněnské dubnové výstavy účastnit chovatelé, jejichž chovy byly mimo ochranné pásmo. Prakticky tak měli příležitost ovčáci z východních Čech. „Po diskuzi s chovateli a nakonec i vzhledem k omezené výstavní ploše, kterou jsme měli k dispozici, jsme se nakonec rozhodli, že letošní expozici ovcí a koz zaštítí Morava. Zaměřili jsme větší pozornost na doprovodný program, v rámci něhož proběhlo například ruční zpracování vlny a módní přehlídka, dále ochutnávka teplých pokrmů v podobě kotlíku nebo jater na roštu a specialit z kozího i ovčího mléka a uzenářských výrobků,“ uvedl.
Z výše jmenovaných důvodů tvořilo letošní ovčáckou expozici asi padesát zvířat. Z tohoto počtu bylo 32 ovcí, reprezentujících osm plemen – z masných plemen to byly suffolk, texel, a oxford down, z kombinovaných merinolandschaf a valaška, z mléčných východofríská ovce a konečně zájmová plemena zastupovaly ovce kerry hill a kamerunská. Na zbývající porci předváděných zvířat se podílela čtyři plemena koz, a to bílá krátkosrstá a anglonubijská s mléčnou užitkovostí, dále masná burská koza a srstnatá koza kašmírová.

Nejlepší zvířata
Oceňování chovatelů za nejlepší předvedená zvířata proběhlo již tradičně v režii zástupců slovenského svazu chovatelů ovcí a koz, konkrétně jeho místopředsedy Ing. Františka Kurilly a ředitele Ing. Pavla Srponě. Slovenské odborníky nejvíce zaujal plemenný beran valašky z chovu Dr. Ing. Michala Milerskiho z Nýdku. Velmi pěkný představitel našeho původního hrubovaného plemene s trojstrannou užitkovostí získal titul šampióna. V kategorii koz pak dvojčlenná zahraniční komise udělila titul šampióna burskému kozlovi, který je v majetku akciové společnosti Oveko z Brna.
Po udělování titulu šampióna výstavy přišlo na řadu vyhodnocení nejlepších kolekcí. V kategorii ovcí byla nejlépe hodnocena kolekce Daniely Dzikové z Orlové, následovaná bahnicemi plemene suffolk z chovu Zvozd Horácko Opatov a skupinkou bahnice kamerunské ovce se dvěma jehňaty, které předvedl Josef Janča z Buchlovic. Z předvedených koz komise vyzdvihla kolekci dvou koz s pěti kůzlaty plemene bílá krátkosrstá z chovu Jarmily Zelenské z Čelechovic na Hané.

Šampión nákupního trhu
Součástí přehlídky byl i nákupní trh beranů plemene merinolandschaf. V rámci něho bylo komisí ve složení docent Giarmathy, Ludovít Zubčák a profesor František Horák oklasifikováno jedenáct beranů. Z tohoto počtu jich pět pocházelo z chovu Vladislava Vítka z Kunštátu na Moravě, o jednoho více pak dodala společnost Jalový dvůr z Brna.
„S wúrttemberskou ovcí, tedy dnešním merinolandschafem jsem přišel poprvé do kontaktu na testační stanici v Mnichově. Velkou předností zmiňovaného plemene je její mimosezónní říje, což je dobrý intenzifikační faktor. V podniku, kde jsem působil, jsme dělali trojplemenné křížení, kterým jsme mimo produkce vlny a masa sledovali také zvýšení plodnosti. K tomu účelu se odvezlo šest beranů plemene booroolo z Nového Zélandu., od nichž se na rozdíl od jiných plemen plodnost dědí přímo. Výsledkem byly ovce, které fenotypově odpovídaly plemeni merinolandschaf, ale v genotypu měly geny plodnosti již zmiňovaného booroola. Ve svém chovu s 30 kusy bahnic základního stáda jsem uplatňoval převodné křížení za účelem zachování genů plodnosti. Důvod je zcela prostý, o vlnu není zájem a maso bez plodnosti ekonomicky vyrábět nelze. Základem mojí chovatelské práce je produkce plemenného materiálu, zabývám se ale i výrobou kožešin nebo příze,“ prozradil chovatel Vladislav Vítek, který je považovaný za zakladatele chovu zmiňovaného kombinovaného plemene v republice.
O tom, že obě kolekce byly mimořádně vyrovnané, vypovídají i výsledky samotné klasifikace – z jedenácti beranů jich bylo deset zařazeno do třídy elita rekord. A to bez ohledu na rozdílný věk zvířat; zatímco beránkům z chovu Vladislava Vítka nebylo ani sedm měsíců, plemeníci ze skupina šesti zvířat společnosti Jalový dvůr byli ve věku jednoho roku.
„Pro komisi to bylo těžké rozhodování. Nakonec jsme zvedli ruku pro beránka s ušním číslem 18931062 CZ ze společnosti Jalový dvůr, který se narodil 21. 4. 2007. Jde o potomka linie Mestek. Dvaasedmdesát kilogramů vážící šampión aukčního trhu se prezentoval abnormálním přírůstkem, byl velkého tělesného rámce s nadprůměrným osvalením, harmonické stavby těla i vynikal pravidelným postojem a pevnou spěnkou. Podle mého názoru reprezentuje prototyp plemene, které je perspektivní i v podhorských oblastech,“ komentoval na samý závěr předseda klasifikační komise profesor Horák.

Klíčové informace
 Letošní expozice ovcí a koz čítala asi padesát zvířat.
 Z osmi plemen ovcí byla předvedena plemena suffolk, texel, oxford down, merinolandschaf, valaška, východofríská ovce, kerry hill a kamerunská ovce.
 Kozy reprezentovala čtyři plemena – bílá krátkosrstá, anglonubijská, búrská a koza kašmírová.
 Součástí přehlídky byl nákupní trh aukčních beránků plemene merinolandschaf.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down