Přeprava zvířat versus antimikrobiální rezistence

Rezistence vůči antimikrobikům v humánních a veterinárních léčivých přípravcích představuje stále větší zdravotní problém, jehož vliv má závažné následky na zdraví lidí a zvířat a stal se tak globálním problémem pro veřejné zdraví. Řešení vyžaduje naléhavý a koordinovaný meziodvětvový postup v souladu s přístupem „jednoho zdraví“. Tento postup zahrnuje kromě důsledného dodržování zásad správné chovatelské praxe, prevence, profylaxe i biosekurity také zákaz preventivního používání antibiotik, zodpovědné profylaktické a metafylaktické používání antimikrobik včetně omezení používání antimikrobiálních přípravků, která jsou kriticky významná pro prevenci nebo léčbu život ohrožujících infekcí lidí a zvířat.

Často opomíjenou oblastí jsou otázky související s možností šíření rezistentních bakterií vozidly, určenými pro přepravu hospodářských zvířat v areálu farmy, mezi různými chovy nebo na porážku. Kolektiv specialistů z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves (doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Ing. Gabriela Malá, Ph.D.) a Veterinární univerzity Brno (MVDr. Josef Prášek, Ph.D.) analyzoval zdroje a potenciální rizikové faktory, jež se podílejí na šíření rezistentních bakterií u hospodářských zvířat v průběhu přepravy, ale i navrhl možnosti preventivních opatření. Zásady prevence šíření rezistentních bakterií v průběhu přepravy hospodářských zvířat je možno shrnout do následujících bodů:

  • Minimalizovat délku přepravy zvířat.
  • Optimalizovat počet zvířat na vozidle rozdělených do více oddělení.
  • Dodržovat dobu jízdy a přestávky určené k odpočinku zvířat a při douhodobé přepravě k poskytnutí napájecí vody a krmiva.
  • Společně přepravovat jeden druh a jednu věkovou kategorii zvířat pocházejících z jedné farmy na jednom vozidle.
  • Uplatňovat pravidelnou sanitaci vozidel (čištění, mytí a dezinfekce) s důrazem na nákladový prostor včetně nákladových plošin bezprostředně po přepravě.
  • Důkladně dodržovat hygienu prostor určených pro shromažďování zvířat před naložením a po vyložení z přepravních prostředků včetně, a to včetně prostor určených pro jejich odpočinek při dlouhodobé přepravě.
  • Pravidelně střídat mycí a dezinfekční přípravky s různými účinnými látkami.
  • Důsledně dodržovat koncentraci mycích a dezinfekčních přípravků, jejich dávkování, rovnoměrnou aplikace včetně doby expozice v souladu s doporučením výrobce.
  • Minimalizovat stres zvířat během všech činností souvisejících s přepravou zvířat.
  • Omezit přepravu zvířat v době klimatických extrémů (tropických veder, silného mrazu).*
Kamion vyloží zvířata na vnější hranici farmy do prostoru určeném pro nakládku a vykládku zvířat
Zvířata jsou z vnitřní strany naložena na návěs určený pro převoz zvířat do stájí

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down