Prevence zdraví v chovech ovcí a koz

V Metodice kontroly zdraví zvířat, kterou pro ministerstvo zemědělství každoročně připravuje Státní veterinární správa, jsou stanoveny povinné preventivní a diagnostické úkony k předcházení vzniku a šíření nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka. Její součástí jsou i programy vytvořené a schválené na národní i evropské úrovni. O navrhovaných změnách v uvedené metodice pro rok 2024 se hovořilo také na ovčácké konferenci v Koutech u Ledče nad Sázavou.

Návrh metodiky kontroly zdraví zvířat na rok 2024 byl součástí prezentace ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda.

MVDr. Zbyněk Semerád
MVDr. Zbyněk Semerád

Kontrola zdraví zvířat u ovcí

Zaznělo, že u ovcí stále platí povinnost vyšetření na brucelózu ovcí a koz, a to v rozsahu jednou ročně u plemenných licentovaných beranů a v chovech s tržní produkcí mléka nebo zapojených do kontroly užitkovosti. Dále se vyšetřují všechny zmetalky, přičemž odběr se provede bezprostředně po zmetání. Při podezření na nákazu se vyšetřují také zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka je neznámá.

Nadále se stanovuje genotyp prionového proteinu a genotypizace ve vztahu k parentitě.

V plemenářských zařízeních zůstává povinnost vyšetřovat zvířata na epididymitidu beranů a na brucelózu.

U klusavky je nadále nutné vyšetřovat uhynulá, utracená a nutně poražená zvířata starší 18 měsíců, která nevykazují změnu chování nebo příznaky postižení nervového systému, a to v souladu s přílohou III. nařízení Rady a EP (ES) č. 999/2001.

V rámci prevence zdraví zvířat se provádí také vyšetření na Maedi – visnu, které hradí chovatel a bude se opakovat jednou za tři roky.

Kontrola zdraví zvířat u koz

Také u koz nadále platí povinnost vyšetřovat na brucelózu ovcí a koz u plemenných licentovaných kozlů a v chovech s tržní produkcí mléka nebo zapojených do kontroly užitkovosti. Podobně jako u ovcí se dále vyšetřují všechny zmetalky a při podezření na nákazu také zmetci, případně plodové obaly, jestliže matka je neznámá.

Za stejných podmínek jako loni se bude vyšetřovat tuberkulóza i klusavka. Vyšetření na artritidu a encefalitidu koz hradí chovatel, přičemž další vyšetření se provede v roce 2025. Zůstává také povinnost vyšetřovat zvířata určená pro plemenářská zařízení na epididymitidu beranů a na brucelózu. V prvním případě se kozel před zařazením do střediska pro odběr spermatu vyšetří celkem třikrát a dále jednou za rok. U brucelózy se kozel vyšetřuje před zařazením do střediska pro odběr spermatu celkem dvakrát a následně jednou za rok.*


Rozsah povinností pro chovatele koz vyplývajících z metodiky kontroly zdraví zvířat se prakticky nemění

First Drench – antiparazitární léčba

Tak letos mají chovatelé možnost podat žádost o povolení výjimky na zásobování, výdej a použití neregistrovaného léčivého přípravku First Drench s účinnými látkami levamisole a praziquantel, které jsou určené na potlačení plochých i oblých červů, včetně Haemonchus contortus.

„Je to stanovené legislativou, nikoli že bychom si to sami rozhodli. Žádost je k dispozici na webu SVS ČR a podává ji soukromý veterinární lékař, přičemž k žádosti je nutné stanovisko Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL). Žádost se vztahuje vždy na konkrétní hospodářství, kde podávající veterinární lékař provádí svou činnost. V žádosti je nezbytné vyplnit veškeré požadované údaje, včetně registračního čísla hospodářství. Na základě kladně vyřízené žádosti prodej léčiva zprostředkovává Českomoravská společnost chovatelů, a. s. (ČMSCH),“ prezentoval MVDr. Semerád.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down