19.02.2022 | 12:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přežitelnost a efektivita chovu

V chovu prasat došlo během několika desetiletí k výraznému navýšení počtu selat ve vrhu a tím pádem i k nárůstu počtu selat narozených ročně od jedné prasnice. Nicméně ještě důležitějším ukazatelem je počet selat, která prasnice dokáže odchovat a mohou být zařazena do výkrmu. Proto se jak chovatelé, tak vědci snaží přijít na ty nejlepší způsoby, jak minimalizovat mortalitu.

 

Selekce na vyšší plodnost prasnic vedla nejenom v Irsku k tomu, že došlo k navýšení velikosti vrhů, a tak se jim mezi roky 2010 a 2020 podařilo zvýšit průměrnou roční produkci na prasnici z 27,01 selat na 32,94, ale zároveň s tím stoupla i mortalita selat o 1,2 % (z 9,9 na 11,1 %). I to je důvodem, proč se tamní vědci věnují intenzivně studiu faktorů, které ovlivňují přežitelnost selat.

Když se podíváme do Situační a výhledové zprávy, která přináší přehled o našich chovech prasat, tak rozdíl mezi lety 2010 a 2020 je průměrně osm selat narozených ročně na prasnici (nárůst z 24,8 na 32,8) a 7,2 odchovaných (z 22,1 na 29,3). Přitom procento úhynu nedoznalo takřka žádných změn, respektive se míně snížilo z 10,9 na 10,7 %. To ovšem neznamená, že by čeští chovatelé mohli situaci v odchovu věnovat méně pozornosti.

Větší vrhy bývají obvykle spojeny s vyšším podílem lehčích selat, která v porovnání s těžšími sourozenci mají menší pravděpodobnost přežití a často se potýkají s horšími celoživotními přírůstky. To není nic, z čeho by měl chovatel radost, a tak se třeba vědci z Teagasc věnovali studiu využití různých strategií výživy matek během březosti a laktace, aby se pokusili zmírnit některé problémy spojené s velkými vrhy.

V jedné z nich se zaměřili na podávání L-carnitinu (CAR) a jeho vlivu na zvýšení porodní hmotnosti selat a jejich postnatálního růstu. L-carnitin je kvarterní sloučeninou složenou z aminokyseliny lysinu a methioninu a hraje zásadní roli v transportu mastných kyselin přes mitochondriální membránu, kde se energie vytváří oxidací mastných kyselin.

V dřívějších studiích bylo zjištěno, že se při jeho podávání březím a laktujícím prasnicím zvyšuje velikost vrhu, porodní hmotnost selat, koncentrace živin v mléce a také zlepšuje vývoj svalových vláken plodu. Nicméně většina výzkumů zabývajících se suplementací CAR prasnicím byla publikována před více než desetiletím a za tu dobu došlo k podstatnému nárůstu velikosti vrhů, což by mohlo mít vliv i na výsledky při opakování pokusů. Proto se vědci rozhodli zjistit, zda se tento benefit přídavku CAR projeví i u prasnic s vysokou genetickou hodnotou. Mimo to existuje jen málo informací, pokud jde o efektivitu přidávání CAR prasničkám, jejichž potomstvo je v porovnání se selaty od starších prasnic nižších hmotností i přírůstků. Potvrzení účinku CAR by tak mohlo být velkým přínosem i v případě odchovů prvniček.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down