10.10.2021 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Příběh potravin letos netradičně

V pátek 8. října se provoz na hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Netlukách téměř zastavil. Avšak rušno bylo více než obvykle. Celé dopoledne bylo totiž věnováno žákům uhříněveských základních škol. V tomto netradičním říjnovém termínu připravil Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., ke svému sedmdesátému výročí založení podzimní popularizační a vzdělávací akci – Příběh potravin, kterou podpořil projekt Zemědělského svazu Zemědělství žije!, Česká zemědělská univerzita v Praze, společnost Selgen, a. s., a Zařízení služeb Ministerstva zemědělství.

Více než 240 uhříněveských žáků mohlo nahlédnout „pod pokličku“ hospodaření v Netlukách, a to jak v rostlinné, tak živočišné výrobě. Žáci si ve skupinkách společně s průvodci prošli celou trasu, naučnou stezku s několika stanovišti. V doprovodu učitelů se populární formou seznámili s chovem krav, odchovem telat a býků. Naučili se rozpoznávat krmné plodiny pro zvířata a také jak se krmivo skladuje.

Nejen že akce potěšila žáky všech tří uhříněveských základních škol a zajistila jim příjemné, edukativně nabité, dopoledne, ale ukázala, že hospodářství v Netlukách je pro české zemědělství přínosné.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV) je dnes součástí městské části Uhříněves. Byl založen v roce 1951 Ministerstvem zemědělství, které v dohodě s Ústředím výzkumu a technického rozvoje a ministerstvem financí namísto dosavadních pražských Výzkumných ústavů zemědělských vyhlásilo ustavení pěti nových specializovaných výzkumných ústavů.

K přednostem začátků i celého následného období existence nového Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi lze nepochybně řadit sepjetí jeho vědeckých aktivit s potřebami a prioritami chovu hospodářských zvířat, podpořené přemístěním ústavu do areálu bývalého Školního závodu Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství v roce 1953. Ústav zde nalezl vhodné podmínky pro experimentální práce, a to díky celkovému uspořádání farmy, které bylo původně uzpůsobeno jako demonstrační zázemí pro praktickou výuku studentů.

Z pověření Ministerstva zemědělství ČR zajišťuje VÚŽV činnost Vědeckého výboru výživy zvířat a Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat. Na základě vyhlášky MZe 194/2004 zajišťuje VÚŽV školení odborné způsobilosti fyzických osob k provádění klasifikace jatečně upravených těl skotu a prasat. V rámci dotačního podprogramu 9.F.i. poskytuje VÚŽV odborné konzultace zemědělské praxi.

VÚŽV je zakládajícím členem České technologické platformy pro zemědělství (ČTPZ). Jeho zástupci se podílejí na tvorbě plánu činnosti platformy, zajišťují lektorské pokrytí seminářů, workshopů a konferencí, realizují monitoring nejnovějších poznatků v oblasti výzkumu a inovací u každé priority a na základě potřeb zemědělské praxe formulují další směry zemědělského výzkumu.

V návaznosti na vědeckou a výzkumnou činnost se VÚŽV snaží různými formami přiblížit zemědělství veřejnosti. Především školní děti by se měly na začátku svého vzdělávání dozvědět maximum poznatků i o tom, co nás obklopuje a živí. V roce 2019 VÚŽV připravil s podporou Ministerstva zemědělství ČR program pro studenty středních odborných škol a gymnázií „Příběh vědy – mladý výzkumník“ aneb Výzkumem ke kvalitě potravin. Cílem této vzdělávací aktivity bylo seznámit studenty se zemědělskou výzkumnou problematikou, vyhledávat mladé vědecké talenty a podpořit zájem studentů o vědecko-výzkumnou činnost. VÚŽV podporuje mladé výzkumné pracovníky, přijímá na částečný úvazek Ph.D. studenty, kteří své doktorandské práce realizují na jeho pracovišti, nabízí studentům (Bc, Ing., Ph.D.) možnost zapojit se do výzkumných projektů Národní zemědělské agentury.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down