14.03.2023 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přijeďte na sympozium o silážích

V termínu 25. až 27. dubna se v prostorách augustiniánského opatství a farnosti při bazilice Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně uskuteční již 19. mezinárodní sympozium konzervace objemných krmiv. Tuto prestižní akci pořádají NutriVet Pohořelice, Mendelova univerzita v Brně, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Nitra, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves, Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko a Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.

Konzervace objemných krmiv je v našich podmínkách velice důležitá. Tento proces přitom nepatří mezi jednoduché, je při něm potřeba dodržovat mnoho zásad, od výběru plodiny či odrůdy, přes správně provedenou sklizeň v optimální sušině, rychlé navezení do jámy, kvalitní udusání a zakrytí, až po přiměřený odběr.

 

Čeští řečníci

Tématům spojeným s technologií silážování se na sympoziu budou věnovat následující řečníci.

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D., absolvent přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno a doktorského studia na MENDELU Brno, ředitel Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., Troubsko, viceprezident Asociace výzkumných organizací a předseda České akademie zemědělských věd. Profesním zaměřením je fytopatolog a rostlinolékař. Autor a spoluautor desítek vědeckých a odborných publikací, certifikovaných metodik, příspěvků na konferencích, spoluautor užitných vzorů, patentů a odrůd. RNDr. Nedělník je také koordinátorem národních a mezinárodních projektů, aktuálně v rámci Horizon 2020 a Horizon Europe.

Ing. Jiří Janoušek, absolvent VUT Brno, v současnosti doktorského studijního programu na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT v Brně. Zabývá se tématem zpracování multispektrálních obrazů pořízených pomocí multispektrální kamery upevněné na bezpilotních letadlech pro stanovení optimální doby sklizně zemědělských plodin určených k silážování. Je autorem vědeckých článků a publikací na dané téma. Kromě vědecké činnosti na univerzitě prezentuje své poznatky také na workshopech pro zemědělce. Věnuje se také vývoji IoT senzorů pro online monitoring silážovatelných plodin pro hlídání jejich kvalitativních parametrů. Oblasti bezpilotních letadel se věnuje také na úrovni jejich vývoje, konstrukce a návrhu řídících algoritmů, zejména pro autonomní lety.

Zahraniční účastníci

Dr. Luiz Ferraretto pochází z Brazílie, kde v roce 2008 získal titul v oboru živočišná výroba na Státní univerzitě v São Paulu. Ihned po dokončení bakalářského studia nastoupil Luiz na University of Wisconsin-Madison na stáž (2009), po níž následovaly tituly MS (2011) a Ph.D. (2015) v oboru mlékárenství se zaměřením na aplikovanou mléčnou výživu a kvalitu píce. Po dokončení doktorského studia nastoupil Luiz do The William H. Miner Agricultural Research Institute jako postdoktorandský výzkumný pracovník. Od roku 2016 do roku 2020 působil jako odborný asistent výživy hospodářských zvířat na University of Florida. Luiz je odborným asistentem a specialistou na výživu přežvýkavců na katedře živočišných a mléčných věd na University of Wisconsin-Madison a jeho výzkumnými zájmy jsou aplikovaná výživa a management mléčného skotu s důrazem na využití škrobu a vlákniny u dojnic, jakost a stravitelnost kukuřice z kukuřice s vysokou vlhkostí, používání alternativních vedlejších produktů jako složek krmiv a doplňování doplňkových látek pro krávy produkující mléko.

Dr. David Davies absolvoval Aberystwyth University s titulem BSc. v roce 1988 a pokračoval ve vzdělávání na University of Manchester a Grassland Research Institute, kde v roce 1991 získal doktorát z mikrobiologie bachoru dojnic. Od té doby pracoval do roku 2010 v Institutu výzkumu travních porostů a životního prostředí v Aberystwythu. Jeho výzkum se zaměřil na všechny aspekty produkce siláže a interakce s bachorem u přežvýkavců. V roce 2010 opustil akademickou sféru a založil vlastní firmu Silage Solution Ltd., kde dále pokračuje v hledání způsobů výroby kvalitních siláže, a to jak na farmě, tak v laboratoři. Vede výzkumné projekty, které se zaměřují na snížení ztrát siláže na farmách, zlepšení produkční účinnosti krmiv u zvířat, zlepšení analytických postupů hodnocení, vývoj přísad pro siláž a zkoumání domácích bílkovinných plodin za účelem snížení nakupovaných proteinových koncentrátů včetně nových experimentů hodnocení siláží. Tráví také hodně času poradenstvím pro zemědělce, zabývá se otázkami týkajících se výrobou siláží a krmení pro dojnice. Tyto diskuse pomáhají řídit jeho výzkum v celé Evropě i mimo ni. David Davies pochází z farmářského prostředí a nikdy nezapomněl na své kořeny. Vyniká touhou nejen získat nejlepší rady a informace pro farmáře, ale také zajistit, aby jeho výzkum byl pro ně užitečný.

Dr. Joao Daniel vystudoval veterinární medicínu na Universitě of Lavras s titulem BSc. v roce 2006 a MSc. v roce 2007. Pokračoval ve vzdělávání na University of Sao Paulo/ESALQ (s obdobím na University of Florida), kde v roce 2011 získal doktorát v oboru živočišné vědy. Od roku 2012 do roku 2014 zůstal jako postdoktorand na ESALQ. Od roku 2015 působí jako profesor na State University of Maringa a od roku 2016 je poradcem v postgraduálním programu Animal Science. Jeho výzkum se zaměřuje na výrobu siláží a výživu přežvýkavců. Vede projekty, jejichž cílem je zlepšit obsah živin v siláži a krmnou hodnotu pícnin, obilnin a vedlejších produktů pro skot. Tento výzkum vyústil ve více než sto článků v impaktovaných časopisech a vědeckých akcích. Joao také věnuje svůj čas rozhovorům s farmáři o praktických aspektech produkce siláže a krmení, a v oblasti výzkumu s nimi spolupracuje.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down