Příklad hodný následování

Záměrem Dne otevřených dveří na farmě Svídnice, který uspořádala společnost ZOPOS Přestavlky, a. s., bylo představit činnosti související se zemědělskou výrobou zejména široké veřejnosti. Tomu odpovídalo i koncipování celé akce, která nabídla zajímavý doprovodný program pro děti i dospělé.

Akciová společnost ZOPOS Přestavlky je v obchodním rejstříku zapsaná od roku 1994 a  patří k jedněm z mála podniků, které se snaží živočišnou výrobu rozšiřovat. Tento záměr chovatelé z Rychnovska potvrdili i na akci - Den otevřených dveří na farmě Svídnice, kam i  přes deštivé počasí zavítaly davy velkých i malých návštěvníků.
„Přípravy na výstavbu  mléčné farmy Svídnice jsme zahájili před čtyřmi roky v srpnu. Se stavbou jsme započali druhého ledna v roce 2015 a za jednadvacet měsíců, respektive třináctého září 2016 jsme farmu zkolaudovali.  V první řadě jsme kladli důraz na welfare zvířat, ale také na úsporu provozních nákladů. Také proto jsme například v produkční stáji upřednostnili dojírnu side by side a bezstelivový systém ustájení. Jsem velmi rád, že se podařilo tuto akci skloubit s každodenní činností na farmě, za což bych rád poděkoval zaměstnancům a samozřejmě i našim partnerům, kteří se na výstavbě podíleli,“ řekl na úvod slavnostního přivítání účastníků ředitel podniku Ing. Zbyněk Myšák.
U příležitosti uvedené akce vystoupili také pozvaní hosté z řad zástupců agrárního sektoru, profesních organizací, včetně krajských zastupitelů a samozřejmě také spolupracujících firem.
Prezident Agrární komory ČR Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., ve své zdravici uvítal existenci podniků, které nezapomněly hospodařit a provozovat živočišnou výrobu. Uvedl, že půda bez organické hmoty bude ztrácet vlastnosti, jež by měla mít, například ve vazbě na vázání vody nebo minerálních látek. Posteskl si ale také nad propadem stavů hospodářských zvířat i nad snižující se soběstačností, která se v závislosti na komoditě pohybuje v rozmezí od 60 do 40 %. Pozastavil se i nad prohlubováním závislosti na dovozech nejen z členských zemí EU, ale i ze třetích zemí a vysvětlil příčiny snižujícího se objemu domácí prvovýroby. Přitom neopomněl zdůraznit priority, které by při nadcházející veřejné konzultaci o budoucnosti společné zemědělské politiky Evropské unie pro období 2021 až 2028 dopomohly vrátit českému zemědělství odpovídající postavení.
Ředitel odboru živočišných komodit Mze Ing. Jiří Hojer ocenil dobře promyšlenou investici podniku, která v sobě skloubí funkčnost a efektivnost s komfortem pro zvířata a příjemným pracovním prostředím pro obsluhující personál.  Dále vyzval k zachování rozměru českého zemědělství, k soběstačnosti v základních komoditách i k cenové konkurenceschopnosti na trhu. Kladl důraz i  na větší oslovení spotřebitele, který začíná vnímat nejen kvalitu produktu, ale i ve všech pádech skloňované welfare zvířat.
Podobně hovořili i představitelé profesních organizací, včetně krajských zastupitelů, kteří  ocenili investice do sektoru, jenž je již několik let v ekonomických potížích. Současně vyzdvihli význam celé akce prezentující zemědělství v celé jeho šíři. V této souvislosti kvitovali zájem dětí a mládeže, které po farmě prováděli zaměstnanci podniku společně se studenty střední zemědělské školy v Kostelci nad Orlicí.*

Více se dočtete v červencovém čísle časopisu Náš chov.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down