05.04.2023 | 08:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přínos pro venkovskou krajinu

Jedním ze zlatých medailistů čtvrtého ročníku programu Asociace soukromého zemědělství ČR Pestrá krajina je Farma Člupy z ASZ Vyškov. Stejně jako ostatní ocenění vytváří i tato farma dalece nad rámec svých povinností taková opatření, která jsou mimořádným přínosem pro venkovskou krajinu.

 

Farma Člupy má sídlo ve vesničce Marefy, která je součástí města Bučovice v okrese Vyškov. Obec s 357 obyvateli leží v údolí na levém břehu řeky Litavy (dříve také Cézavy) při soutoku s Mouřínovským potokem v rozhraní mezi Ždánickým lesem a Litenčickou pahorkatinou v nadmořské výšce 215 metrů.

 

Inspirace ze zahraničí

Farmu založili manželé Kamil a Markéta Šedivých po návratu z cest po Austrálii a Novém Zélandu, kde čerpali inspiraci pro další etapu společného života, etapu ekologických zemědělců. Jejich předchozí život byl zemědělství na hony vzdálen a začínali hospodařit zemědělstvím naprosto nedotčeni. Mohli proto začít bez předsudků, zažitých názorů
a stereotypů.

Po nákupu prvních třech ovcí, dvou koz a psa a získání první půdy do nájmu se začalo hospodaření v roce 2012 rozbíhat. Způsob a směr hospodaření rodiny formovalo odborné zemědělské vzdělávání (semináře o zvířatech, půdě, ekologii, sadařství a zpracování mléka).

Původní představa o malé rodinné ekofarmě vyrábějící výjimečné kvalitní produkty začala být realitou po šesti letech při kolaudaci sýrárny na zpracování 200 litrů mléka denně a získání certifikace na bioprodukci. Dnes se na 40 hektarech travních porostů a starých sadů pase 50 ovcí masných plemen, 40 dojných koz a několik krav mléčného plemene jersey. Farma ročně odchová stovku jehňat a kůzlat a několik telat. To, že je o všechna zvířata kvalitně postaráno a mají výborné životní podmínky, poznáte při návštěvě pastvin z jejich čistoty, klidu, kondice a pohody. Mléko z celoročně pasených zvířat je vysoce kvalitní a umožňuje produkci vynikajících a lahodných mléčných výrobků v biokvalitě.

 

V souladu s přírodou

Rodina Šedivých v rámci hospodaření pečuje o dvacet hektarů chráněných širokolistých suchých trávníků, panonských sprašových stepních trávníků a na ně navázané vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů v přírodní památce Člupy, která patří mezi Evropsky významné lokality v rámci soustavy Natura 2000. Přírodní památka Člupy leží severně od obce Marefy, kde v sousedství travin a v extenzivních sadech obhospodařovaných farmou můžete při troše štěstí zahlédnout i vzácné druhy ptáků jako vlhu pestrou nebo dudka chocholatého. Při obhospodařování přírodní památky a hospodaření jako celku rodina spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně, Výzkumným ústavem veterinárního lékařství
a dalšími odbornými institucemi. Svým hospodařením se snaží utvářet pestrou krajinu. Vysazují nové ovocné stromy a původní dřeviny, odstraňují nálety a v roce 2020 zřídili na pozemcích tůň s mokřadem.          

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down