Připravili jsme pro vás další příručku

Spolu se šestým letošním číslem časopisu Náš chov obdržíte další z praktických příruček, tentokrát na téma „jak na zdravé končetiny“.

Obrázek kulhajících dojnic je stále běžnou součástí celé řady našich chovů a přesto, že informace o příčinách kulhání a možnostech léčby a prevence jsou chovatelům relativně často předkládány, nedaří se vždy kulhání dlouhodobě omezit, či dokonce eliminovat. Onemocnění paznehtů a kůže v jejich okolí, projevující se vesměs kulháním, patří ke třem nejčastějším skupinám onemocnění dojeného skotu. Četnost kulhání výrazně kolísá v závislosti na organizaci chovu, regionu, systému ustájení, typech loží a dalších faktorech. Obecně je četnost kulhání krav vyšší ve stájích s technologií boxových loží na rozdíl od ustájení na hluboké podestýlce. Velký rozdíl přitom bývá mezi počtem případů kulhání stanoveným chovatelem běžným pozorováním oproti profesionálnímu systematickému posouzení pohybu krav veterinárním lékařem či jiným specialistou prostřednictvím tzv. locomotion score. Onemocnění končetin dojnic, hlavně paznehtů a kůže v jejich okolí vede v intenzivních faremních systémech celosvětově k narušení pohody zvířat a k negativnímu dopadu na zdraví a produkci. V důsledku bolestivých procesů na paznehtech dochází u zvířat ke snížení příjmu krmiva, k poklesu mléčné užitkovosti, k propadu živé hmotnosti krav, které celkově slábnou. Současně dochází díky nemocem paznehtů k rozvoji poruch plodnosti a vzniku dalších zdravotních komplikací. Důsledkem kulhání je potom snížení dlouhověkosti krav,  jejich předčasné vyřazování ze stáda, a tedy významné ekonomické ztráty.

Nemoci končetin patří mezi polyfaktoriální onemocnění, tj. na jejich vzniku se podílí řada vnitřních a vnějších faktorů, přičemž často dochází k souběžnému působení více faktorů současně. Dlouhodobě známý je vliv výživy. Zejména jde o krmné dávky narušující skladbu bachorové mikroflóry, resp. navozující acidózu, která vede k tvorbě kyseliny mléčné, produkci histaminu a uvolňování endotoxinů. Ty způsobují poruchy krvení škáry paznehtní a vznik jejího aseptického zánětu. Důsledkem jsou krváceniny v rohovině chodidla, laminitidy a různé formy paznehtních vředů. Rovněž přetučnění před porodem a následné rychlé hubnutí po něm znamená díky snižování digitálních polštářků traumatizaci škáry paznehtní a následný její aseptický zánět. Technologie ustájení je zásadním faktorem ve zdraví paznehtů. Roli hraje zejména typ ustájení, počet zvířat na ustájovací ploše, rozměry pohybových chodeb a boxových loží, charakter podlah a typ podestýlky v ložích či kotcích. To všechno ovlivňuje pohodu zvířat, resp. dobu, po kterou dojnice stojí, a tudíž zatěžuje končetiny, paznehty. Dlouhodobá zátěž s nerovnoměrným zatěžováním jednotlivých částí paznehtů znamená mechanické poškození škáry paznehtní a její aseptický zánět. Nevhodná hygiena ve stáji vede ke změkčení rohoviny paznehtu, snadnějšímu obrušování a průniku infekčních patogenů do kůže paznehtu. Kulhání ve stádě má dvě značně odlišné skupiny příčin, a to jednak infekční onemocnění kůže prstů a jednak onemocnění rohového pouzdra.Cílem příručky je podat relevantní sumu informací, na základě kterých si chovatel buď sám, nebo pomocí odborných služeb může sestavit  preventivní program zdraví končetin nebo ho upravit. Speciální příloha se snaží sumarizovat současný stav poznání o výskytu kulhání, jeho příčiny, aktuální postupy jeho řešení a možné preventivní kroky.*

MVDr. Soňa Šlosárková, Ph.D.,VÚVeL, v. v. i.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down