Přípravky do siláží a krmných směsí pro rok 2023

Příroda se začíná probouzet, pole se začnou zelenat a brzy bude čas na první sklizně pícnin. A proto je tu opět aktualizovaný přehled přípravků do siláží a krmných směsí, které přináší časopis Krmivářství 2/2023. 

Silážování je v našich klimatických podmínkách nejlepší metodou, jak dlouhodobě uchovat píci šťavnatou a s co nejmenšími ztrátami živin. Jedná se o složitý proces ovlivněný mnoha faktory, jako je přirozená populace mikroorganismů nacházející se na rostlinách, stav porostu při sklizni, obsah cukrů v silážované hmotě a celý proces od posekání porostu až po řádné zakrytí. Většinou se každý rok klimatické podmínky něčím liší, a tudíž kvalita hotové siláže může být velmi proměnlivá. Přidané přípravky mohou pomoci účinně řídit probíhající fermentaci, potlačit nežádoucí procesy, zlepšit aerobní stabilitu, zmenšit znehodnocení během zkrmování a tím co nejvíce snížit ztráty živin.

Členění přípravků

Podle složení můžeme přípravky rozdělit na biologické, chemické a kombinované biologicko-chemické. Nejpočetnější skupinu zahrnují přípravky biologické. Účelem jejich použití je zajistit, aby během fermentačního procesu převládal růst mléčných bakterií, které produkují z volně rozpustných cukrů dostatečně vysoké množství kyseliny mléčné a tím dojde ke snížení pH. V některých přípravcích jsou spolu s bakteriemi mléčného kvašení přítomny i enzymy, které rozloží polysacharidy na jednoduché cukry. Ty se stanou potravou pro již zmiňované bakterie mléčného kvašení, které z nich vytvoří kyselinu mléčnou. Chemické přípravky jsou ideální za deštivého počasí, kdy nejsou podmínky pro dosažení požadované sušiny, a přesto je nutné sklízet nebo naopak u řezanky či vlhkého zrna s vysokou sušinou či u siláží, které se budou otvírat v horkém letním období. Dále jsou vynikající na ošetření horní vrstvy siláží. U kombinovaných biologicko-chemických přípravků bakterie mléčného kvašení zajistí optimální kvašení a přidaná sůl kyseliny (benzoan nebo sorban) blokuje růst plísní, množení kvasinek a částečně i hnilobných mikroorganismů.

Ovšem nesmí se zapomenout na to, že všechny přípravky budou fungovat jen za podmínky, kdy se dodrží správná technologie jak sklizně, tak silážování a v neposlední řadě i dostatečný odběr při krmení zvířat. Dále je třeba používat je na plodiny, pro které jsou primárně určeny. To samé platí i pro sušinu silážované hmoty. Důležité je dodržení dávkování. Snížení doporučovaného množství není rozhodně na místě, nemusí se projevit účinek přípravku.                           

V tabulkách v časopise Krmivářství 2/2023 naleznete přípravky, které jsou v letošním roce prodávány na českém trhu. U každého je uvedeno na co je určen, jeho složení, dávkování, balení.

Přípravky zrušené a nové:

Blattin CZ

 • Blattisil COOL DOWN Spezial zrušen

Dei Gratia, s. r. o.

 • POLMASIL EXTRA® zrušen
 • POLMAZYM PREMIUM® zrušen
 • POLMASIL® zrušen
 • POLMASIL CORN® zrušen

Chr.Hansen Czech Republic, s.r.o.

 • SiloSolve® FC EKO zrušen

MIKROP ČEBÍN a.s.

 • EnergySil DRY nový, bakteriálně-enzymatický
 • EnergySil WET nový, bakteriálně-enzymatický

Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH

 • SILA-BAC® CCM KOMBI nový, bakteriální

ProteinFeeds Trading s. r. o.

 • PRO® SIL DRY zrušen
 • PRO® SIL Liquid zrušen

SCHAUMANN ČR s. r. o.

 • BONSILAGE (G) zrušen
 • SILASIL ENERGY zrušen
 • SILASIL ENERGY.BG (R) zrušen
 • SILASIL ENERGY.XD (R) zrušen

VVS Verměřovice s. r. o.

 • FORMASIL zrušen

V přehledu jsou rovněž zakomponovány drobné změny, kdy došlo např. k úpravě názvu, balení, změně koncentrace, dávkování apod.

Příspěvek byl napsán díky pomoci zástupců firem, kteří mi dodali údaje o svých přípravcích. Všem velmi děkuji za jejich vstřícnost. Přeji příjemný rok a povedené siláže.

Výsledek vznikl za podpory Ministerstva zemědělství, institucionální podpora MZE-RO0723.

 

Ing. Yvona Tyrolová

VÚŽV, v. v. i., Praha-Uhříněves

Kontakt: tyrolova.yvona@vuzv.cz

Více o tématu najdete v Krmivářství 2/2023, které je k dispozici ve vydavatelství Profi Press.  Objednávejte na odbyt@profipress.cz.

*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down