18.04.2018 | 02:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přirozená objemná píce pro přežvýkavce

Jetelotravní směsi jsou nejpřirozenějším krmivem pro přežvýkavce a v minulých dvou desetiletích se dařilo je na orné půdě rozšiřovat na úkor čistých jetelovin. Samozřejmě při současném plošném poklesu víceletých pícnin na orné půdě od počátku devadesátých let, ale poměrné zastoupení se utěšeně měnilo ke směsím. Ovšem v posledních třech letech učinila EU dotačním titulem proteinových plodin – nařízením pěstovat jeteloviny bez trav z výživářského hlediska velký krok nazpět.

Pro sedláky – SHR na rodinných hospodářstvích, na kterých nebývají míchací krmné vozy pravidlem, by krmení silážovaným jetelem bez možnosti dokonalého promíchání s jinými objemnými krmivy (kukuřičná siláž, …) mohlo způsobit vážné problémy. Jetelotráva má vyváženější poměr energie k obsahu dusíkatých látek. A to je důležité také jak pro zelené krmení, tak např. pro dávkovou pastvu dojnic.

Pěstování čistých jetelovin má z hlediska agronomického i krmivářského opodstatnění například v aridních oblastech, kde pro pěstování vojtěšky s travami chybí vláha, druhým případem jsou semenářské porosty jetelovin.

Ze zorného úhlu konzervace píce jsou jeteloviny bez trav vždy problematičtější – trávy rychleji zavadají a obsahují více zkvasitelných cukrů pro rozběhnutí konzervačního procesu. Malá hospodářství často hospodaří v ekologickém režimu a s tím nabývá na významu schopnost směsí lépe konkurovat plevelům. Jetelotrávy mají tu výhodu, že se na orné půdě méně zaplevelují.*

 

Více si přečtete v dubnovém Farmáři

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down