21.11.2011 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Přísnější pravidla pro klasifikaci

První speciální nákupní trh vřesových beranů v Sedlčanech měl na programu nejen klasifikaci šestadvaceti beránků původem německého plemene, ale také dvaadvaceti mladých plemeníků reprezentujících plemena charollais, suffolk, romney, kamerunská a shetlandská ovce. Součástí nákupního trhu byla druhá členská schůze klubu chovatelů ovcí vřesových, v rámci níž se mimo jiné diskutovalo i nad způsobem hodnocení plemenných beranů.

Již několik let se v domácích chovech berani rozšířených plemen ovcí standardně klasifikují podle celkové plemenné hodnoty (CPH) vypočítané metodou BLUP-animal model, která zahrnuje nejen vlastní užitkovost hodnoceného zvířete, ale také užitkovost rodičů a údaje od všech dostupných příbuzných jedinců. Se zaprotokolovanou výslednou třídou za CPH se beránci dále hodnotí ještě podle exteriéru. Na základě obou uvedených hodnot se pak stanoví jejich výsledná třída.
“Přechod z bodového systému ke klasifikaci podle celkové plemenné hodnoty by ohrozil současnou populaci plemenných bahnic. Pro malá stáda, která v chovech ovcí vřesových převažují, je přímo likvidační. Z kontroly užitkovosti by tím vypadlo mnoho zvířat. Klub proto přijal rozhodnutí, že se ke klasifikaci podle CPH prozatím nepřikloní, ale že se bude detailně zabývat hodnocením podle stávajícího bodového systému. V této souvislosti padlo jednohlasné konstatování, že je potřeba zpřísnit parametry pro výběr plemenných beranů. Po prodiskutování několika různých návrhů a jejich důsledků byla vytvořena nová pravidla, která ještě musí schválit Rada plemenné knihy ovcí,” prozradil předseda Klubu chovatelů ovcí vřesových Petr Kříž.
Podle zmiňovaného návrhu by se s platností od 1. ledna 2012 u ovcí vřesových například klasifikovali jen berani starší jednoho roku, respektive ve věku od dvanácti do čtyřiadvaceti měsíců. Dále musí dosahovat minimální hmotnosti 50 kg a být ve dvou až tříměsíční vlně. “Vzhledem k posunu věkové hranice beranů se pro pořádání elitního nákupního trhu navrhuje termín na první polovinu července. V následujícím roce se tak vzhledem k nedostatku věkově vhodných beranů ke klasifikaci elitní nákupní trh konat nebude. Chovatel, který má neoklasifikované berany je může podle nových pravidel oklasifikovat kdykoliv během roku. Musí ale pamatovat na správnou délku vlny beranů a naplánovat jejich včasné ostříhání,”doplnil předseda klubu.

Nákupní trh
Pátého listopadu do areálu sedlčanské místní organizace Českého svazu chovatelů přivezli ovčáci mladé beránky ke klasifikaci. Vedle šestadvaceti plemeníků vřesových ovcí Ing. Richard Konrád oklasifikoval také dvaadvacet mladých beránků reprezentujících plemena charollais (linie Chevalier, Chevrolet), suffolk (linie President a Sfinx), romney (linie Avatar, Okaruru, Awarua, Rain, Storm, Knife), kamerunská (linie Ramses dovezená z Německa) a shetlandská ovce (linie Sweet).
Letos poprvé se vřesoví berani bonitovali v rámci speciálního nákupního trhu. Ze šesti chovů předvedení mladí plemeníci reprezentovali osm z celkově devíti linií uvedených ve státním registru, a to Vermouth, Viking, Vilém, Varadero, Verbíř, Vrkoč, Vřes a Viper (chyběla linie Vojen).
Na sestavení kolekce hodnocených vřesových beránků se největší měrou podílela chovatelka Lenka Benešová z Brocna, která jich přivezla třináct. Její v dubnu narození beránci po beranech linií Varadero a Verbíř byli ohodnoceni v jednom případě výslednou známkou elita rekord (ER), deset jich obdrželo známku elita A (EA) a zbývajícím dvěma pak součet bodů za původ, užitkový typ, vlnu, osvalení a exteriér vynesl známku elita B (EB).
Velmi pěkné berany linií Vermouth a Viking předvedl chovatel Jaroslav Adam z Miličína, když hned tři z pěti hodnocených plemeníků (linie Vermouth) dostali známku ER. Předseda hodnotící komise na rámcových a dobře osvalených beranech chovaných v oblasti České Sibiře dále vyzdvihl přírůstky ve sto dnech věku, jež se pohybovaly od 269 do 341 gramů.
Další dva berany předvedl Jan Kurz z Benešova nad Černou, který má zřejmě jako jediný ve stádu ještě plemeníky dnes již legendární linie Vřes. Jak reprezentant zmiňované linie původem po beranovi dovezeném ing. Jiřím Řípou z Mokrovrat, tak potomek po Viperovi byli ohodnoceni výslednou známkou EA.
Stejný počet plemeníků v Sedlčanech asi nejčastější linie Vermouth dovezl k oklasifikování i Filip Vancl z Hostinného. Po jednom plemeníkovi pak k posouzení exteriéru přivezli Štěpán Řípa z Mokrovrat a místní ovčák Petr Kříž. Zatímco beránek z prvně zmiňovaného chovu ohodnocený výslednou známkou ER byl představitelem linie Vilém, sedlčanský ovčák předevedl potomka po Vermoutovi, kterému byla přiřčena EA.
Ve čtyřčlenném finále výběrová komise ve složení Ing. Richard Konrád, Taťána Jahodová a Petr Kříž vybírala ze tří reprezentantů linie Vermout doplněné o linii Verbíř. Po napjatém rozhodování se z poháru za šampióna nákupního trhu radoval Jaroslav Adam z Miličína. Nejlepší beran nákupního trhu, který se narodil v polovině dubna pocházel z dvojčat aktuálně dosahoval hmotnosti 50 kg a při hodnocení ztratil ze sta bodové stupnice pouze dva body.
Klíčové informace:
- První speciální nákupní trh vřesových beranů se uskutečnil 5. 11. 2011v Sedlčanech.
- V jeho rámci se klasifikovalo nejen šestadvacet beránků vřesových ovcí, ale také dvaadvaceti mladých plemeníků reprezentujících plemena charollais, suffolk, romney, kamerunská a shetlandská ovce.
- Součástí nákupního trhu byla druhá členská schůze klubu chovatelů ovcí vřesových, kde se diskutovalo i hodnocení plemenných beranů.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down