Pro přirozené ležení a zdraví dojnic

Zajištění suché podestýlky a pohodlného místa pro odpočinek dojnic je zásadním požadavkem pro zajištění jejich pohody, zdraví a užitkovosti. Alternativou k pryžovým matracím, které byly kdysi moderní, ale i přesto nebyly pro zvířata tou pravou volbou, je vybudovat matrace z vápence a slámy. Na farmách, které jsme navštívili, se rozhodli jít tímto směrem.

Výhodou alkalické slámové matrace je, že krávy leží v suchém prostředí s pH kolem 10, což se odrazí nejen na čistotě zvířat, ale i na zdraví vemene a končetin, nemají otlačená hlezna a mají zdravé paznehty. Navíc je stabilní slámová matrace příznivá pro pohodu zvířat, protože je měkká, teplá a suchá a krávy do ní velmi rády zaléhají.

Tyto matrace se i u nás ujaly pod názvem KSM a připravují se tak, že se v boxech s betonovými podlahami, které jsou ohraničené, tak aby byly hluboké 18–20 cm, vytvoří stabilní slámová matrace tak, že se v krmném voze promíchá sláma, voda a alkalický mletý vápenec KSM, který vytvoří směs s pH 10 a dobře se utuží. Tyto stabilní matrace v boxovém loži vydrží několik let a pravidelně se dostýlají stejnou nebo upravenou směsí. Obě farmy ve východních Čechách používají jako podestýlku pro boxových loží separát.

 

Mléčná farma v Řetové

Farma dojnic v Řetové je součástí Zemědělského družstva Sloupnice. ZD hospodaří v Pardubickém kraji na 3000 hektarech zemědělské půdy v nadmořské výšce od 330 do 550 metrů. Na zhruba 2300 ha orné půdy pěstují pšenici, sladovnický ječmen, tritikale, brambory (asi 50 ha), cukrovku, kukuřici na siláž a 700 ha trvalých travních porostů, které buď suší, nebo se z nich vyrábějí senáže. Na senáže dále pěstují jílek, hrách a jetele. Hrách přitom slouží jako krycí plodina právě pro zakládání jílků.

V zemědělském družstvu se chová celkem 960 dojnic holštýnského plemene a na farmě v Řetové je jich ustájeno 280 ve dvou stájích.

Nová stáj byla dokončená a naskladněná v listopadu 2008 pro dojnice v laktaci, které se dojí na čtyřech robotech Lely Astronaut A3a jejich průměrná užitkovost za normovanou laktaci je 9800 kg mléka. Vedoucí živočišné výroby Jiří Fangl uvedl, že ty nejlepší dojí kolem až 15 000 litrů mléka.

Mléko dodávají prostřednictvím Mlékařského odbytového družstva Morava, do mlékárny Agricol s. r. o. v Poličce.

V robotizované stáji v Řetové se v boxových ložích vytvořila slámová matrace KSM a dostýlá se pravidelně týdně separátem s KSM, separát se dováží z bioplynové stanice z Němčic. K systému podestýlání dojnic alkalickými slámovými matracemi se přikročilo po špatné zkušenosti s pryžovými matracemi, které byly potaženy hrubým povrchem a vedly k odřeninám končetin a následným otokům a zánětům kloubů. Při rekonstrukci stáje byly matrace odstraněny a přešlo se ke slámovým matracím a stlaní separátem. Cílem je zlepšit pohodlí dojnic při ležení, a tím i stav končetin a paznehtů. V ZD Sloupnice používají také dekamix, a to u telat jaloviček ustájených v kotcích, na lože u suchostojných dojnic a samozřejmě v porodních kotcích v Řetové i v porodně v Němčicích. Ve stáji dojnic ve Sloupnici se dekamix sype na boxová lože jedenkrát týdně při podestýlání.

 

Farma v Újezdu u Chocně

Na farmě v Újezdu jsou ustájeny dojnice AG Skořenice a. s., a to asi 500 krav holštýnského černostrakatého i red holštýnského plemene. Akciová společnost hospodaří v okrese Ústí nad Orlicí na 1200 ha a pěstují pícniny na orné půdě (jetelotrávy a vojtěškotrávy na senáže), kukuřici, obilí a mají také asi 350 ha luk. V areálu mléčné farmy pracuje asi čtyři roky bioplynová stanice (1 MW).

Asi před třemi lety se chovatelé rozhodli rekonstruovat stávající stáj, vybourali se postranní zdi a místo nich instalovaly stahovací plachty. Tak se stáj stala velmi vzdušnou. Aby ve stáji nebylo v letních měsících přílišné teplo, izolovali střechu pomocí agropanelu, který má vysoké izolační schopnosti, a tak zabraňuje vzniku tepelného stresu u dojnic. Dojnice jsou dojeny v paralelní dojírně Fullwood s 2 x 14 stáními a se systémem mezidezinfekce backflush, dojnice se dojí dvakrát denně. Průměrná mléčná užitkovost krav (stádo se skládá z 30 % red holštýnek a 70 % černostrakatých holštýnských dojnic) za normovanou laktaci je 10 220 l (s tučností 3,78 % a obsahem bílkovin 3,4. Mléko se dodává do Choceňské mlékárny s. r. o.

V produkční stáji se už třetí rok používá k podestýlání boxových loží slámová matrace KSM a pravidelně se přistýlá směsí separátu, slámy a dekamixu. Na farmě mají vlastní separátor a využívají i bioplynové stanice. Při návštěvě jsme zaznamenali, jak byly krávy čisté avedoucí živočišné výroby Jiří Mimra si pochvaloval jak zdraví vemene, tak končetin. Říká, že tato metoda podestýlání  dobře funguje a pro krávy je ležení na měkké, suché matraci přirozené.*

 

Podrobněji v časopisu Náš chov 6/14 a týdeníku Zemědělec.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down