14.08.2012 | 08:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Problematika chovu prasnic v roce 2013

Podmínku chovu březích prasnic ve skupinách, která v členských zemích Evropské unie nabývá platnosti od 1. ledna 2013 splňuje 94 % domácích podniků. V těchto chovech se prasnice převádějí na tradiční skupinové ustájení ihned po zjištění gravidity. Podle pravidel směrnice 2008/120/ES budou březí prasnice ustájovány do individuálního porodního kotce týden před očekávaným porodem, tj. ve stádiu březosti s ohledem na dodržení hygienických aspektů porodu a ochrany selat.

V této souvislosti uvedené požadavky evropské směrnice jsou plně zabudovány do české vyhlášky č. 208/2004 Sb. o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat již od roku 2009.

Výtah ze směrnice 2008/120/ES
Článek 3
1. Členské státy zajistí, aby všechny provozy splňovaly tyto požadavky:
b) pro zapuštěné prasničky nebo prasnice chované ve skupinách musí činit celková využitelná podlahová plocha pro každou zapuštěnou prasničku nejméně 1,64 m2 a pro každou prasnici nejméně 2,25 m2. Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách po méně než šesti kusech, musí být celková využitelná podlahová plocha zvětšena o 10 %. Jsou-li tato zvířata chována ve skupinách po 40 nebo více kusech, celková využitelná podlahová plocha může být zmenšena o 10 %. (vyhláška 208/2004 Sb., §3 odst. 3)

2. Členské státy zajistí, aby podlahy splňovaly tyto požadavky:
a) pro zapuštěné prasničky a březí prasnice: část plochy požadované v odst. 1 písm. b) rovnající se nejméně 0,95 m2 na prasničku a nejméně 1,3 m2 na prasnici musí být tvořena souvislou pevnou podlahou, z níž je pro odtokové otvory vyhrazeno maximálně 15 %; (vyhláška 208/2004 Sb., §3 odst. 4, b)
b) jsou-li pro prasata chovaná ve skupinách použity betonové roštové podlahy:
i) maximální šíře mezer mezi roštnicemi musí být
— 11 mm pro selata,
— 14 mm pro odstávčata,
— 18 mm pro chovné běhouny a prasata ve výkrmu,
— 20 mm pro zapuštěné prasničky a prasnice, (vyhláška 208/2004 Sb., §3 odst. 4,c)
ii) minimální šířka roštnice (nášlapné plochy roštu) musí být
— 50 mm pro selata do odstavu a odstávčata,
— 80 mm pro chovné běhouny a prasata ve výkrmu, zapuštěné prasničky a pro prasnice.
(vyhláška 208/2004 Sb., §3 odst. 4,d)

4. Členské státy zajistí, aby se prasnice a prasničky během období, které začíná čtyři týdny po zapuštění a končí jeden týden před očekávaným porodem, chovaly ve skupinách. Kotec, ve kterém je skupina chována, musí mít strany delší než 2,8 m. Je-li ve skupině chováno méně než šest zvířat, kotec, ve kterém je skupina chována, musí mít strany delší než 2,4 m (vyhláška 208/2004 Sb., §3 odst. 15, b).
Odchylně od prvního pododstavce mohou být prasnice a prasničky chované v provozech s méně než deseti prasnicemi ustájeny během období uvedeného v uvedeném pododstavci jednotlivě za předpokladu, že se v kotcích mohou snadno otočit (vyhláška 208/2004 Sb., §3 odst. 15, c).

5. Aniž jsou dotčeny požadavky stanovené v příloze I, členské státy zajistí, aby prasnice a prasničky měly stálý přístup k manipulovatelnému materiálu, který splňuje alespoň příslušné požadavky uvedené přílohy (vyhláška 208/2004 Sb., §3 odst. 15, d).

8. Členské státy zajistí, aby prasata chovaná ve skupinách,která jsou výjimečně agresivní, dále ta, která byla napadena jinými prasaty nebo která jsou nemocná nebo poraněná,mohla být dočasně umístěna v samostatných kotcích.
V tomto případě musí použitý samostatný kotec umožňovat zvířeti snadné otáčení, pokud to není v rozporu se specifickým veterinárním doporučením (vyhláška 208/2004 Sb., §3 odst. 5).

Ustanovení odst. 1 písm. b), odstavců 2, 4 a 5 a odst. 8 poslední věty se použijí na všechny provozy nově postavené nebo rekonstruované nebo uvedené poprvé do provozu po 1. lednu 2003. Od 1. ledna 2013 se tato ustanovení použijí na všechny provozy (vyhláška 208/2004 Sb., §3 odst. 18).

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down