Problémy dojnic v reprodukci

V zasedací místnosti Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně se konal seminář z cyklu VÚVeL Academy – od výzkumu k praxi v chovech hospodářských zvířat na téma „Jak dosáhnout úspěšné reprodukce v chovech skotu“, kterého se kromě posluchačů zúčastnili a přednášeli odborníci z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně (VÚVeL), Veterinární Univerzity v Brně (VETUNI), ale i ze společností Elanco Tiergesundheit AG Czech Republic, o. z. (Elanco), Farmtec a. s., a MilkProgres – poradenství s. r. o. (MilkProgres).

Přednášku na téma na téma Aktuální problematika reprodukce dojnic si připravil doc. MVDr. Svatopluk Čech, Ph.D. (VÚVeL). Mluvil o hodnocení reprodukce, o produkčních chorobách dojnic v tranzitním období a o rozhodujících ukazatelích s vlivem na reprodukci skotu. Reprodukci u dojnic ovlivňují jejich fyziologické možnosti a negativně ji mohou změnit chyby ve výživě, zoohygieně a managementu stáda dojnic. Frekvence a výskyt produkčních chorob v tranzitním období jsou odrazem základní péče o zvířata. Tak se může objevit hypokalcemie, ketóza či SARA. Postižené krávy snižují příjem krmiva, a tak se metabolický rozvrat zhoršuje a obvykle se ve zvýšené míře rozvíjejí onemocnění orgánových systémů, jako je mastitida, laminitida, komplex onemocnění dělohy, imunosuprese i dislokace slezu. Děložní infekce je běžná komplikace puerperia u dojnic spojená s rizikovými faktory, jako jsou traumatický porod, dystokie, porod dvojčat, nevhodné podmínky při porodu, zadržené lůžko, metabolická dysbalance, dislokace slezu i vyšší věk krav. Podle přednášejícího mohou nicméně děložní infekce vzniknout i bez přítomnosti rizikových faktorů. Základem řešení komplexu onemocnění dělohy je prevence, která je v rukou chovatele. Ale i v nejlepších systémech chovu dojnic, vždy část krav trpí onemocněním dělohy. Je třeba onemocnění individuálně diagnostikovat a důsledně ošetřit a v nutných případech terapii provádět opakovaně až do klinického vyléčení.

Poruchy na reprodukčních orgánech

O řešení reprodukčních poruch po porodu přednášel doc. MVDr. Radovan Doležel, CSc. (VETUNI). Zaměřil se na řešení konkrétních poruch u krav po porodu, jako jsou poranění porodních cest, výhřez dělohy, zadržené lůžko, pyometra atd.

Jedním z problémů může být nedokončený porod dvojčat. Diagnostikuje se podle vnějších příznaků, kdy přetrvávají příznaky porodu nebo je bez příznaků, po delší době (4–7 dní) dochází k patologickému výtoku a příznakům celkové intoxikace (apatie, nechutenství, ulehnutí, průjem, horečka, dehydratace, kóma, úhyn). Pokud se vyšetřením prokáže, že v děloze je plod, závisí ošetření podle stavu vybavením plodu, císařským řezem příp. fetotomií (u mrtvého plodu), s případným antibiotickým ošetřením, anebo utracení krávy. Prevencí je kontrola porodních cest palpačním hlubokým vaginálním vyšetřením po každém vybavení plodu.

Poranění porodních cest a dělohy

Při porodu může dojít k poranění porodních cest. U tvrdých porodních cest může dojít k fraktuře pánevních kostí (párové kosti kyčelní, sedací a stydké), ruptuře pánevní spony (rozčísnutí), k distorzi (podvrtnutí) a (sub)luxaci (vykloubení) křížokyčelního kloubu. Dochází k ulehnutí krávy, diagnostikuje se krepitace při rektálním vyšetření pánevního pletence, typické je roztažení pánevních končetin anebo nejsou patrné specifické změny. U měkkých porodních cest může jít o pronikavé nebo povrchové zranění děložního krčku, vulvy. Při porodu může u krav dojít k výhřezu dělohy. Diagnostikuje se neklid krávy, tlačení. K vyhřeznutí dělohy dojde obvykle do 24 hodin po porodu. Ošetří se malým epidurálním znecitlivěním a u stojící krávy vyzvednutí dělohy u ležící natažení končetin dozadu, provede se hygiena dělohy a její postupná repozice dlaněmi nebo pěstmi, intrauterinní ošetření antibiotiky

Zevními příznaky zadrženého lůžka jsou neklid, tlačení, lůžko čnějící z vulvy často po 3.–4. dni se objeví příznaky puerperální metritidy případně s toxémií (patologický výtok, zvýšená teplota). Provede se vaginální vyšetření a palpačně se prokáží plodové obaly. Při ošetření se musí lůžko snadno vybavit, použijí se uterotonika (oxytocin, prostaglandin). Po manuálním vybavení lůžka je vhodné intrauterinní antibiotické ošetření.

Jaké jsou příčiny zánětů dělohy?

Je to snížená lokální a celková imunita, strukturální a funkční změny v průběhu involuce, příp. poranění v průběhu porodu, v návaznosti na negativní energetickou bilanci. Predispozicemi k zánětům dělohy jsou: mrtvé tele, dvojčata, těžký porod, zadržené lůžko, poranění porodních cest, nízká úroveň hygieny při a po porodu, nepřiměřená kondice a metabolické poruchy v peripartálním období (např. poporodní ketóza, hypokalcemie), akutní zánět predisponuje chronický zánět dělohy.

Celkové příznaky puerperální metritidy jsou často při/po zadržení lůžka, výrazně hnisavý/hnilobný výtok, obvykle zvýšená teplota nad 39,5 oC, snížený nádoj, případně toxemie – nechutenství, apatie, průjem, dehydratace, zrychlený puls (nad 1000/ min.) a dech (nad 50/min.), kóma, úhyn. Zevní příznaky klinické endometritidy jsou hnisavý nebo hlenohnisavý výtok o 30. dnu po porodu, často po říji, dochází k přebíhání, příp. acyklii, vzácné jsou příznaky celkového onemocnění (snížená užitkovost, nechutenství).

Příznakem subklinické endometritidy je přebíhání. Klinické vyšetření bývá bez nálezu. Ošetření se většinou neprovádí a krávy jsou vyřazeny z důvodu „bezpříčinné“ infertility.

Příznaky pyometry jsou anestrus, příp. občasný hnisavý výtok z pochvy. Při rektálním vyšetření palpací nebo ultrasonografem je patrné výrazné, obvykle symetrické zvětšení nebřezí dělohy s hustším obsahem a na vaječnících je žluté tělísko.

Na závěr přednášky shrnul doc. Doležel důležitost prevence poporodních infekcí/zánětů dělohy. Nezbytná je prevence těžkého porodu a odborná porodnická asistence. Musí se předcházet zadržení lůžka a příp. je nutná jeho odborná léčba. Zásadní je prevence výrazných změn tělesné kondice krav a výskytu metabolických poruch (např. ketóza, hypokalcemie) v peripartálním období.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down