05.02.2021 | 07:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Prodej drůbeže do malochovů bude povolen

Od 15. února se změní mimořádná veterinární opatření, která Státní veterinární správa vyhlásila v souvislosti s výskytem ptačí chřipky pro celou Českou republiku. Na základě odborného posouzení situace a diskuze s chovatelskými svazy dojde od poloviny měsíce ke zmírnění zákazu prodeje živé drůbeže a jejích přesunů z evidovaných chovů do neevidovaných. Prodej a přesuny ale budou možné pouze za dodržení striktních pravidel biologické bezpečnosti. Až do výše uvedeného data je však prodej živé drůbeže do neevidovaných chovů stále zakázán.

Prodat nebo dodat neevidovanému chovateli z evidovaného (komerčního) chovu bude možné maximálně 500 kusů živé drůbeže. Kupující i prodávající budou muset uchovávat doklady týkající se prodeje nebo dodání drůbeže po dobu jednoho měsíce. Každý zahájený prodej z hospodářství bude nutné ze strany prodávajícího chovatele předem hlásit místně příslušné krajské veterinární správě nejpozději 24 hodin předem.
Obdobná pravidla budou platit také pro schválené přepravce, kteří budou muset ve čtyřiadvacetihodinové době předložit krajské veterinární správě plán rozvozu drůbeže. Stejně tak se i pro přepravce vztahuje povinnost uchovávat obchodní doklady týkající se rozvozu po dobu jednoho měsíce.
„Cílem změny opatření je umožnit komerčním chovům v začínající sezóně pro ně ekonomicky významný prodej a drobnochovatelům naopak nákup drůbeže pro jejich chovy a přitom neohrozit vývoj nákazové situace v zemi,“ vysvětlil změnu ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Zákazy svodů, výstav a trhů živé drůbeže a ptáků, jakož i zákaz chovat drůbež ve volném výběhu u evidovaných (větších komerčních) chovů zůstávají nedotčeny.
V České republice byly od začátku roku potvrzena tři ohniska ptačí chřipky v drobnochovech drůbeže, ve třech případech byla nákaza potvrzena také u volně žijících ptáků. O zhoršující se nákazové situaci v Evropě svědčí také informace ze zahraničí. Počet od začátku roku nově vyhlášených ohnisek v chovech drůbeže a ptáků se přiblížil čtyřem stovkám. Ve více než 130 případech nahlásily země EU výskyt nákazy u volně žijícího ptactva.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down