02.09.2008 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Producenty vajec čeká boj o peníze

Podle poslední zprávy Evropské komise je zřejmé, že chovu nosnic v konvenčních klecích je nadobro odzvoněno. Od roku 2012 se tak na základě směrnice Rady č. 1999/74 EC budou v členských státech produkovat konzumní vejce výhradně v technologiích splňujících welfare pro ustájené ptáky. Tomuto kritériu vyhovují obohacené klece, dále alternativní systémy chovu nosnic v halách nebo ve voliérách.

Vzhledem k současné ekonomice chovu drůbeže také domácí producenti konzumních vajec musejí hledat odpovědi na otázku, kde vzít na nové technologie investice. Dalo by se říci, že řešení se nabízí v podobě prostředků z evropských fondů. Podle odborníků z praxe však evropské dotace vyčleněné na podporu tohoto sektoru živočišné výroby zdaleka nepokryjí potřeby všech žadatelů.
„Z velkých producentů konzumních vajec jsme letos se žádostí o dotaci na rekonstrukci produkčních hal uspěli pouze my a Mydlářka. Předpokládá se, že od následujícího roku 2009 budou žádosti o dotace do chovu drůbeže zvýhodňované vypracovaným bodovým systémem tak, aby se z kvanta přihlášených žadatelů vybrali kandidáti. Zatímco loni získaly dotaci podniky, které v tomto systému nasbíraly 49 bodů, letos je bodová hranice ještě velkou neznámou. Víme, že na všechny plánované rekonstrukce prostředky z dotací nebudou. Mezi drůbežáři půjde do tuhého. Také my děláme maximum proto, abychom uspěli, mimo jiné jsme si najali agenturu, která nám vypracovala projekt,“uvedl ředitel akciové společnosti Drůbežárny Osík Ing. Petr Gřonka.

Představení podniku

Drůbežárna Osík vznikla před šestnácti lety transformací bývalého Společného zemědělského podniku Drůbežárny v Osíku u Litomyšle. Podnikatelskou aktivitou východočeských drůbežářů je výroba konzumních vajec s roční produkcí 50 milionů.
Od roku 1998 je v Osíku zaveden centrální sběr, který navazuje na kapacitní třídičku americké provenience (Diamond systém). Snáškový cyklus je dvancát měsíců, slepice se brakují třikrát ročně (vždy ze třech hal). Bezmála již dvacet let východočeští chovatelé využívají hybridní materiál hisex hnědý.
Z celkového počtu dvaatřiceti zaměstnanců jsou tři ošetřovatelky s údržbářem v produkčních halách, dalších sedm lidí, a to včetně strojníka na obsluhu třídičky, je v třídírně vajec. Chod podnikové odchovny v nedaleko vzdáleném Dolním Újezdu se zástavem 80 000 kuřat třikrát do roka zajišťují dvě ošetřovatelky. Zbylou polovinu zaměstnanců pak představují pracovníci mimo vlastní výrobu, například osm vrátných a nočních hlídačů.

Ustájovací kapacity
V současné době je v produkční farmě Osíku necelých 190 tisíc (přesněji 187 905) slepic, ustájených v devíti halách v konvenčních klecích. Vzhledem k dosud platnému rozhodnutí Evropské unie ohledně zákazu používání konvenčních klecí po 31. prosinci 2011 musí chovatelé vyměnit i klece, jež nejsou za zenitem své životnosti. „V našem případě jde o klecovou technologii, kterou jsme instalovali v letech 2001 až 2003. Věděli jsme, že konvenční klece budeme muset za devět, deset let měnit, ale z ekonomického hlediska to bylo nejvhodnější řešení. Během následujících dvou let jsme zrekonstruovaly další tři haly, kde byly asi dvacet let staré klece. Nainstalované nové, větší klece zatím využíváme jako konvenční, což nám při zajištění 550 cm2 na kus umožňuje osazení větším počtem nosnic. Až od roku 2012 počítáme s tím, že klece osadíme welfarovými prvky, tedy hřadem, snáškovým hnízdem a umělým trávovým kobercem. Při tomto obohacení bude mít slepice sice k dispozici 750 cm2 prostoru klece, ale vzhledem ke stejné délce krmítka a vyhovění požadavku na zvětšení krmné hrany z 10 na 12 cm na kus se nám koncentrace nosnic sníží. Znamená to, že ze současného počtu 19 440 slepic v jedné hale se při obohacení dostaneme na 16 200 nosnic,“ konstatoval ředitel drůbežářského podniku v Osíku.

Plánované rekonstrukce
Z devíti produkčních hal, kterými drůbežáři v Osíku disponují, jsou tři připravené pro komfortní ustájení nosnic v obohacených klecích. Ve stejném počtu hal se budou asi šest let staré konvenční klece nahrazovat voliérami, což je kombinace klecí s chovem na hluboké podestýlce. Povolená koncentrace 18 nosnic na metr čtvereční základní podlahové plochy umožní ustájení pro 16 800 kusů. To proti dosavadnímu způsobu klecového ustájení představuje snížení o dalších 10 000 nosnic. V případě, že by Evropská komise zákaz používání konvenčních klecí přeci jen oddálila, tak se v halách nějakou dobu ponechají dosud využívané konvenční klece. K tomu je třeba ještě dodat, že k produkci konzumních vajec na hluboké podestýlce se budou využívat kuřice odchované v technologicky navazujícím systému ustájení. To pro východočeské drůbežáře znamená nahradit klece v jedné ze dvou využívaných hal v Dolním Újezdu za voliéry.
Ve zbývajících ustájovacích kapacitách jsou dva typy konvenčních klecí německé výroby – L 133 a L 134 z roku 1989 a klece označené 3N 88 z roku 1991 tuzemské provenience. Haly s německými a českými klecemi se od letošního roku budou stavebně upravovat tak, aby se nejen prodloužila životnost objektů, ale aby se zvýšila ustájovací kapacita, potřebná pro udržení současné produkce (50 milionů vajec za rok).
„Plánované stavební úpravy budou zahrnovat zvedání podhledu a novou střechu. To umožní instalaci pětietážových obohacených klecí s naskladňovací kapacitou 27 000 slepic v jedné hale. Ve druhé fázi uskutečníme stejné úpravy i pro halu s klecemi typu 3N 88. Těmito rekonstrukcemi, jejichž celkové náklady by měly dosahovat okolo 25 milioónů korun, se tak do roku 2010 dostaneme na celkovou kapacitu ustájení pro 81 000 nosnic,“ upřesnil Ing. Hronka a dodal na závěr: „Přestože jsme v časovém předstihu v porovnání s některými dalšími chovy, které ještě ani nezačaly, tak splnění podmínek směrnice Rady č. 1999/74 EC do 31. prosince 2011 bude i pro nás opravdu náročné.“

Klíčové informace
 Roční produkce východočeské akciové společnosti Drůbežárny Osík představuje objem 50 milionů konzumních vajec.
 V produkčních halách je ustájeno bezmála 190 tisíc nosnic.
 V podnikové odchovně se ročně odchová 240 tisíc kuřat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down