16.04.2020 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Produkční účinnost objemných krmiv

Výroba a kvalita objemných krmiv je stále více ovlivňována postupnou změnou klimatu. Přestávají platit pranostiky našich prarodičů, které vycházely z toho, že se pravidelně opakovala období s určitým typem počasí. Například na Medarda hospodáři věděli, že do té doby musí sklidit, protože pak bude pršet. Počasí začíná mít lokální charakter a jsou oblasti, kde zaprší, a nebo je sucho. Deště jsou intenzivní, voda pak rychle odteče a nestačí se vsáknout. Tím, že není v zimě sníh, je velký odpar vody. Začíná se projevovat dlouhodobé sucho a klesá spodní hladina vod a mnohé studny vysychají. Změny v klimatu se nedotýkají jen množství vyrobených krmiv, ale mají vliv na kvalitu, změnu vnitřní struktury rostlin a také i na celkový vývoj objemných krmiv.

Nutriční, ale především energetická hodnota konzervované píce je závislá na kvalitě strukturálních sacharidů a na degradovatelnosti buněčných stěn v bachoru mikroorganizmy. Dříve se stanovovala pouze hrubá vláknina, která však plně nevystihovala stravitelnost píce.

Pro lepší pochopení stravitelnosti vlákniny se začala krmiva analyzovat na NDF (neutrálně-detergentní vlákninu), ADF (acido-detergentní vlákninu) a ADL (acido-detergentní lignin). Metody jejich stanovení se začaly v laboratořích plošně zavádět od roku 2003 a tyto hodnoty jsme začali uvádět i v tabulkách z databanky krmiv (od roku 1997 AgroKonzulta Žamberk plní rozbory krmiv z ČR databanku krmiv, ta v současné době obsahuje 95 835 krmiv). Veškeré strukturální sacharidy jsou determinované v NDF. Podmnožinou NDF je ADF, která je tvořena celulózou, ligninem a maillard proteinem. Rozdíl mezi NDF a ADF je pak hemicelulóza, kterou dopočítáváme do tabulek jako procento z NDF. Hlavní funkcí NDF je energie využitelná v bachoru mikroorganizmy. Avšak stravitelnost NDF je ovlivněna mnoha faktory, z nichž nejdůležitější je, v jaké vegetační fázi se rostlina nachází. Se stárnutím pícnin dochází k nárůstu hrubé vlákniny a zvyšování lignifikace. Následně se snižuje stravitelnost NDF.

 

Hodnoty vlákniny

Silážní proces se vlivem dostupných informací, výkonné techniky a kvalitních konzervačních přípravků stabilizoval. Důležité je především určení včasnosti sklizně. Jak vojtěška, tak i jetel se sklízejí na počátku butonizace, travní porosty ve fázi metání. Tyto zásady se dají docílit především u prvních sečí. Druhé a další seče jsou již ovlivněné vývojem počasí.

U siláží z víceletých pícnin a TTP jsme hodnotili procento vlákniny a hemicelulózy v závislosti na ročníku. V grafu č. 1 u siláží z vojtěšky se hrubá vláknina pohybuje podle ročníku v rozmezí od 22 % do 28 % a hemicelulóza z NDF se pohybuje v rozmezí od 12 % až téměř do 22 %. K tomuto grafu jsme ještě doplnili polynomickou spojnici bodů a zjistili jsme, že trendem je neustálý nárůst vlákniny. U hemicelulózy je trend obdobný, ale v roce 2015 dochází ke zlomu a k poklesu.

V grafu č. 2 u siláží z jetele se vláknina pohybuje v rozmezí od 24 % do 26 %. Po zpracování polynomické spojnice bodů vlákniny se ukázal její zvyšující se trend. U hemicelulózy polynomická spojnice bodů vykazovala obdobný trend jako u vojtěšky, i když procentické hodnoty měly značné rozdíly mezi ročníky.

V grafu č. 3 jsou uvedeny siláže z TTP. Hodnoty vlákniny se pohybovaly za sledované období v rozmezí 26 % do 29 % a rozmezí u hemicelulózy bylo od 29 % do 37 %. Polynomická spojnice bodů u siláží z TTP, jak u vlákniny, tak u hemicelulózy vykazovala zvyšující se trend.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down