20.10.2010 | 07:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Propagace zemědělství ve Mžanech

V předposledním zářijovém týdnu Zemědělská akciová společnost Mžany, Místní akční skupina Hradecký venkov, plemenářská firma Chovservis, a. s., a Sdružení východočeských chovatelů hospodářských zvířat uspořádaly regionální akci na propagaci zemědělství. V rámci Zemědělského dne ukazovaly předvedené kolekce krav českého strakatého plemene na tradičně vynikající úroveň, k ochutnávce nabízené produkty pak dokazovaly, že pro domácí chovatele kvalita není jen prázdným pojmem.

Hlavním předmětem podnikání pořadatelského východočeského zemědělského podniku hospodařícího na 2109 ha zemědělské půdy je zemědělská výroba, reprezentovaná rostlinnou a živočišnou produkcí. Pokud jde o druhou ze zmiňovaných aktivit, zahrnuje chov skotu, konkrétně českého strakatého plemene, které si ve Mžanech již šest let udržuje statut šlechtitelského chovu.
„Mléčná krize výrazně ovlivnila hospodářský výsledek také naší společnosti. V rámci restrukturalizačního programu jsme byli nuceni přistoupit ke snížení stavů chovaných krav a současně jsme se začali zabývat rekonstrukcí stájí v některých střediscích. Nainstalování moderních ustájovacích technologií a snížení počtu pracovníků ve finále přineslo snížení nákladů na jednotku produkce, respektive mléka. Při návštěvě Spojených států jsem byl překvapený, kolik péče je věnováno propagaci práce tamních farmářů. Například v centrálním parku uprostřed města Chicaga je ukázková farma, kde zájemci mají možnost vidět každodenní činnost živitelů národa. Výsledkem těchto kroků pak je, že farmáři mají ve společnosti prestižní postavení. Situaci u nás není třeba komentovat. Ve spolupráci s Místní akční skupinou Hradecký venkov jsme se tak v rámci projektu Partnerství pro venkov rozhodli uspořádat zemědělský den s cílem seznámit širokou veřejnost s naší činností. Vedle předvádění plemenic českého strakatého skotu, prohlídky mechanizace nebo ochutnávky regionálních potravin jsme v našem scénáři pamatovali i na děti, které je podle mého názoru třeba podchytit. Věřím že nám bude přát počasí a většina z návštěvníků si odnese nejen příjemný gurmánský zážitek, ale také nabude přesvědčení, že pokračovat v zemědělské tradici položené našimi předky má smysl,“ uvedl ředitel Zemědělské akciové společnosti Mžany, a. s., Dr. Ing. Jan Pešek.
Místní akční skupina Hradecký venkov byla založena před třemi lety v květnu. Dohodly se na tom svazky obcí Nechanicko, Obce památkové zóny 1866 a Urbanistická brázda, které na svém území připravovaly projekt společného rozvoje na základě metody Leader. „Tato metoda uplatňovaná při rozvoji regionu znamená, že do přípravy a realizace společné strategie se zapojí co nejvíce regionálních partnerů, například obce, neziskové a zájmové organizace, školy, podnikatelé nebo občanská sdružení. Program Leader v Evropě běží již patnáct let a jeho myšlenkou je, aby si místní lidé sami určili, kam směřovat dotace. V České republice je připraven do roku 2013 a finance v řádech desítek milionů korun na schválené žádosti chceme využívat k naplnění společné vize, a to aby se Hradecký venkov stal prosperující oblastí v ekologicky vyvážené krajině poskytující kvalitní podmínky pro rekreaci a život současné i budoucí generace,“prozradila předsedkyně Správní rady Místní akční skupiny Hradecký venkov Jana Kuthanová.

Poháry zůstaly domácím
Stavebním kamenem zemědělského dne ve Mžanech byla hodnocená přehlídka plemenic českého strakatého skotu. Jednadvacet dojnic na první a dalších laktacích z pěti chovů hodnotil bonitér Českomoravské společnosti chovatelů, a. s., Ing. Luboš Novotný. O nejlepší prvotelku, starší krávu, plemenici s nejlepším vemenem a šampiónku výstavy se utkali domácí chovatelé s kolegy ze Zemědělského družstva Velké Losenice, dále z akciových společností ZEOS Lomnice a Agro Zvole a konečně se soukromně hospodařícím zemědělcem Lubomírem Bednářem z Královéhradecka.
Přehlídku tradičně zahajovala kolekce prvotelek. Po třech základních kolech se do trojčlenného finále probojovala dvě zvířata z domácího chovu, která doplňovala prvotelka ze ZD Velká Losenice. Nakonec to byla prvotelka s číslem 194 664 952 z chovu ZAS Mžany, kterou bonitér Novotný jako šampiónku v kategorii mladších krav nominoval do velkého finále. Plemenice narozená 31. 3. 2008 (MOR 162 Magirus x BJ 124 Bojar) se otelila 31. července, což jinými slovy znamenalo i absenci výsledků vlastní užitkovosti v katalogu. „Oproti dvěma finalistkám je vítězná prvotelka rámcovější s vynikajícím středotrupím a dobrým osvalením. Dále vyniká korektními, dobře zaúhlenými končetinami a kapacitním vemenem, avšak s drobnými nedostatky, které jsou vzhledem ke kombinovanému užitkovému typu akceptovatelné,“ okomentoval bonitér.
V kategorii krav na druhé a dalších laktacích bylo předvedeno jedenáct plemenic. Šestičlennou skupinu starších krav předváděla ZAS Mžany, a. s., dvěma dojnicemi se prezentovala akciová společnost ZEOS Lomnice, zbývající počet pak doplňovaly jednotlivé krávy ze ZD Velká Losenice, akciové společnosti Agro Zvole a chovu Lubomíra Bednáře.
Z trojice nejlepších starších krav se nejlépe umístila tříletá plemenice číslo 171022952, opět z domácího chovu. Dcera po REZ 368 x MOR 59 dala na maximální první laktaci 6501 kg mléka s obsahem složek 4,4 % tuku (286 kg) a 3,74 % bílkovin (243 kg). Podle Ing. Novotného měla oceněná kráva, která byla současně vyhlášená i šampiónkou výstavy, ideální tělesný rámec s rovnou hřbetní linií, dále vynikala prostornou zádí, osvalením, utvářením a upnutím vemene a korektními končetinami.
Plemenicí s nejlepším vemenem byla vyhlášená kráva číslo 289800961 z chovu ZD Velká Losenice. Kráva narozená 19. 5. 2007 (RAD 64 x MOR 59) dosáhla užitkovosti 5811 kg mléka při složkách 3,44 % tuku (200 kg) a 3,48 % bílkovin (202 kg).
Předvedené skupiny krav českého strakatého plemene doplňovaly ještě dvě nesoutěžní expozice. A to pětiletá matka býků českého strakatého plemene (MOR 59 x BAB 18) s dvouměsíčním býčkem z akciové společnosti ZAS Mžany a dále kolekce jalovic po býkovi RAD 287 Van Dyck německého původu.
Klíčové informace:
– ZAS Mžany, a. s., se zabývá klasickou zemědělskou výrobou, v živočišné se specializuje na chov skotu.
– První zemědělský den, jehož záměrem byla propagace domácího zemědělství, východočeský podnik uspořádal ve spolupráci s Místní akční skupinou Hradecký venkov, plemenářskou firmou Chovservis, a. s. a Sdružením východočeských chovatelů hospodářských zvířat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down