11.07.2016 | 06:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

PRV – dotace do živočišné výroby

Program rozvoje venkova dlouhodobě poskytuje finanční podporu pro české zemědělce. Kromě jiného se jedná o investiční podporu na výstavbu, rekonstrukce a modernizace zemědělských staveb, pořízení potřebných technologií pro zemědělství a nově také podporu na pořízení mobilních strojů.

 

 

V programovém období 2007–2013 byla investiční dotační podpora zemědělským podnikům poskytována zejména v rámci osy I „Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví“, konkrétně v podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků s tím, že přibližně 75 % rozpočtu podopatření bylo určeno pro živočišnou výrobu.

Kromě investičních projektů mohli zemědělci předkládat žádosti o dotaci i na inovativní projekty v zemědělství. Zájem nebyl velký, přesto se podařilo podpořit celkem třináct projektů spolupráce s vysokými školami a výzkumnými subjekty, například Mendelovou univerzitou v Brně, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Výzkumným ústavem pro chov skotu nebo Výzkumným ústavem živočišné výroby, za 102 mil. Kč.

 

Program rozvoje venkova na období 2014–2020 (dále jen „PRV 2014–2020) opět podporuje hlavně zemědělské a potravinářské podniky. Rozpočet PRV2014–2020 na celé období je 3,5 mil. eur, což představuje finanční objem přibližně 95,8 mld. Kč. Z této částky je největší díl prostředků určen na obnovu, ochranu a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví. Větší část peněz je dále určena na podporu zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských a potravinářských podniků. Konkrétně na investice do zemědělských podniků je určeno 440,3 milionů eur, což je přibližně 11 889 milionů Kč na celé období.

Více se dočtete v článku Ing. Jaroslavy Litschové a Ing. Martiny Pěluchové (Ministerstvo zemědělství, odbor Řídicí orgán PRV) v srpnovém čísle časopisu Náš chov.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down