03.01.2023 | 05:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ptačí chřipka nepolevuje 

Další tři ohniska ptačí chřipky H5N1, která byla potvrzena v letošním roce naznačují, že chovatelé drůbeže nesmí polevovat v opatřeních na snížení rizika zavlečení uvedené virové nákazy do chovu. Tím spíše, že poslední tři případy aviární influenzy se nacházejí hned ve třech různých krajích, respektive ve Středočeském, Ústeckém a Královéhradeckém. A aby toho nebylo málo, ohniska nákazy byla potvrzena jak v malochovech, tak i v komerčním chovu drůbeže.

První z letošních ohnisek ptačí chřipky je ve velkochovu krůt Farma Druhaz v Sedlčanech ve Středočeském kraji. Na farmě s více než tisícovkou krůt v porážkové hmotnosti, ale i 12 tisíci výkrmovými kuřaty, chovatel nahlásil úhyn několika desítek krůt. Po šetření na místě veterinární inspektoři nařídili mimořádná veterinární opatření a odeslali vzorky k vyšetření do referenční laboratoře Státního veterinárního ústavu Praha, která následně potvrdila ptačí chřipku subtypu H5N1. V souladu s legislativou bude všechna drůbež utracena.

Druhé ohnisko bylo potvrzeno v obci Velká Bukovina na Děčínsku v malochovu drůbeže. Včera chovatel nahlásil úhyn šesti ze 13 slepic, u nichž se vyskytovaly příznaky nákazy. Také v tomto případě vyšetření ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo ptačí chřipku H5N1. V rámci přijatých opatření, jejichž cílem je zamezit dalšímu šíření nákazy, byly zbývající slepice v malochovu dnes utraceny.

Třetí ohnisko se nachází v obci Kozojedy na Jičínsku v Královéhradeckém kraji. Opět se jednalo o malochov, kde uhynulo 13 z celkového počtu sedmadvaceti nosnic. Po tom, co referenční laboratoř SVÚ Praha potvrdila ptačí chřipky H5N1, byla přijata opatření pro zamezení šíření nákazy a zbývající drůbež byla utracena.

Okolo všech tří ohnisek budou vymezena ochranná pásma, respektive tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V obou pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, v jejichž rámci bude zejména omezen pohyb drůbeže mezi pásmy a bude se provádět soupis chovů drůbeže.*

 

Na farmě Druhaz v Sedlčanech bylo také 12 tisíc brojlerových kuřat
Kvůli úhynu několika desítek krůt se chovatelé farmy Druhaz obrátili na KVS
Dvě ohniska ptačí chřipky byly letos nahlášeny také v malochovech v Královéhradeckém a Ústeckém kraji

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down