31.01.2024 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ptačí chřipka v komerčním chovu slepic

Ke třinácti letošním případům ptačí chřipky v malochovech včera přibylo také ohnisko ptačí chřipky potvrzené v komerčním velkochovu drůbeže.  Konkrétně se jedná o rozmnožovací chov slepic v Chocni na Pardubicku, který patří společnosti Mach drůbež a. s. Nebezpečné virové onemocnění ptáků se tak komerčním chovatelům drůbeže znovu připomnělo po bezmála devíti měsících. Vzhledem k tomu, že se jedná o komerční velkochov, který uvolňuje drůbež na trh, musí místně příslušná krajská veterinární správa vymezit okolo ohniska uzavřená pásma a v nich současně vyhlásit mimořádná veterinární opatření.

Podezření na nákazu vzniklo na základě hlášení náhlého úhynu několika stovek slepic v jedné z deseti hal v chovu s celkovou kapacitou pro 73 tisíc slepic. Veterinární inspektoři provedli na místě šetření, odebrali vzorky a zaslali je na vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha. Potom, co referenční laboratoř potvrdila vysoce patogenní ptačí chřipku subtypu H5N1 byla v chovu přijata předběžná opatření, která zabraňují dalšímu šíření nákazy.

Společnost Mach drůbež,a. s. , se zabývá produkcí kuřat masného typu slepic
Společnost Mach drůbež,a. s. , se zabývá produkcí kuřat masného typu slepic

Přijatá opatření

V rámci přijatých opatření se v postiženém chovu šetrně utratí veškerá drůbež a také se bezpečně zlikvidují násadová vejce. S tím spojenou činnost bude koordinovat ministerstvo zemědělství ve spolupráci se všemi zapojenými složkami, včetně Státní veterinární správy a provozovatele chovu. Ministerstvo zemědělství také zajistí kompenzaci nákladů a ztrát, které vzniknou chovateli v souvislosti s ptačí chřipkou a likvidací jejích následků. Na toto odškodné mají nárok nejen komerční chovy, ale i drobnochovatelé. 

V rámci přijatých opatření se v postiženém chovu šetrně utratí veškerá drůbež
V rámci přijatých opatření se v postiženém chovu šetrně utratí veškerá drůbež
A také se bezpečně zlikvidují násadová vejce
A také se bezpečně zlikvidují násadová vejce

Vzhledem k tomu, že se jedná o komerční chov, bude kolem ohniska vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření, v jejichž rámci dojde k zákazu přemísťování drůbeže, dále se budou sepisovat chovy drůbeže a zakážou se hromadné akce, jako jsou burzy či výstavy ptactva, které představují velké riziko šíření nákazy.

Letos poprvé v komerčním chovu

V letošním roce bylo v České republice zatím potvrzeno třináct ohnisek ptačí chřipky v nekomerčních malochovech drůbeže. Ve dvou případech byla uvedená virová nákaza potvrzena u čtyř uhynulých volně žijících ptáků. V komerčním chovu drůbeže byla ptačí chřipka naposledy potvrzena loni 4. května, a to v chovu krůt v Rychvaldu v Moravskoslezském kraji. 

„Krajské veterinární správy v případě všech předchozích letošních ohnisek využily možnosti danou nedávnou změnou evropské legislativy nevymezit okolo zasaženého chovu uzavřená pásma a v nich nevyhlašovat mimořádná veterinární opatření. V případě komerčního velkochovu, který uvolňuje drůbež na trh, se však tato opatření přijmout musí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Zásady prevence

Základním preventivním opatřením je chovat drůbež v uzavřených objektech a zabránit jejímu kontaktu s volně žijícími ptáky. V chovech, kde nelze zajistit umístění drůbeže v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků. A v případě chovu vodní drůbeže je namístě zabránit tomu, aby se chovaní ptáci zdržovali na vodních plochách. Jakékoli změny v chování drůbeže spojené s náhlým poklesem snášky nebo příjmem krmiva a samozřejmě i zvýšený úhyn ptáků je třeba nahlásit místně příslušné krajské veterinární správě.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down