Rekonstrukce stáje pro odchov jalovic

Rekonstruovaný stájový objekt odchovna mladého dobytka byl vybudován před téměř 40 lety. Jeho základní konstrukční prvky (většinou dřevěné) byly díky agresivnímu stájovému prostředí za hranicí životnosti. Stavebně konstrukční řešení značně omezovalo využívání současné manipulační techniky, neumožňovalo zvýšit produktivitu práce zootechniků a v neposlední řadě ani využívat poznatky a zkušenosti mj. z oblasti systémů větrání a osvětlení. Výměna vzduchu nebyla dostačující a z realizovaných měření vyplynulo, že obecně doporučované maximální hodnoty koncentrací amoniaku (NH3) a oxidu uhličitého (CO2) ve stájích pro skot (NH3 25 ppm, CO2 3 000 ppm) byly často překračovány. Přitom vyšší koncentrace NH3 a CO2 mají negativní vliv na kvalitu stájového prostředí, pohodu jalovic a mohou zároveň přispívat k horšímu zdravotnímu stavu a příjmu krmiva.

Rekonstrukce stáje OMD představovala vzhledem k havarijnímu stavu stávajícího objektu významný rozsah bouracích prací. Na původním půdorysu je vybudována jednopodlažní vzdušná ocelová hala obdélníkového půdorysu 99,15 m x 25,20 m se sedlovou střechou ve spádu 22° a okapní výškou 3,85 m. Základní konstrukční systém je z ocelových rámů. Konstrukce štítových stěn od podezdívky výše je obložena na jižní straně PUR panely, na severní straně je opatřena pláštěm z polykarbonátového systému. Podélné obvodové stěny jsou opatřeny od úrovně nízkého parapetu na celou výšku až k okapu transparentní posuvnou roletovou stěnou. Střešní krytina je z PUR panelů, v hřebeni je trvale otevřená průběžná střešní hřebenová štěrbina s velkou propustností světla.

Zrekonstruovaná stáj OMD je určena pro odchov jalovic ve věku od 13. do 24. měsíce v přistýlaných boxových ložích. Jalovice jsou rozděleny do devíti samostatných skupin podle věkových kategorií a kapacita je 300 jalovic. Krmení jalovic je na středovém krmném stole s oboustrannými krmišti a TMR je zakládána krmným vozem. Jalovice mají volný přístup k hladinovým vyhřívaným napajedlům. Odkliz výkalů je řešen mobilním povrchovým vyhrnováním na hnojiště v přímé návaznosti na stáj.*

Ing. Miroslav Češpiva, Ing. Petra Zabloudilová, VÚZT, v. v. i., Praha, Ing. Josef Žid, Ph.D. ZOD Starosedlský Hrádek

Podrobněji v časopisu Náš chov 4/2018.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down