25.06.2019 | 02:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rentabilita výroby mléka v ČR v roce 2018

Výroba mléka patří mezi významnou oblast českého agrárního sektoru. Ekonomická výhodnost produkce, která je ovlivněna působením řady vnitřních a vnějších faktorů, je z dlouhodobého pohledu nezbytná pro udržení chovu a zajištění budoucí soběstačnosti. Cílem příspěvku byla analýza ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR za rok 2018 na základě vlastního nákladového šetření výroby mléka prováděného u 113 podniků. Celkové náklady výroby mléka byly v roce 2018 ve výši 76,5 tis. Kč na krávu a rok, tj. 9,02 Kč na litr mléka a oproti roku předešlému se zvýšily o 3 tis. Kč na krávu a rok a 0,12 Kč na litr mléka. Při průměrné výkupní ceně mléka 8,65 Kč/l, odpočtu vedlejších výrobků a zaúčtování přijatých dotací byla výsledkem průměrná rentabilita 10,7 %. Do budoucna pro zajištění odpovídající ziskovosti bude nezbytné, aby každoročnímu růstu nákladů odpovídal také růst výnosů.

V roce 2018 bylo u souboru podniků v průměru zapotřebí vynaložit celkové náklady na chov jedné krávy ve výši 76 475 Kč. Při průměrné roční tržní produkci 8483 litrů na krávu činily náklady na jeden litr prodaného mléka 9,02 Kč. Odpočet vedlejších výrobků v podobě oceněných narozených telat a ceny statkového hnojiva snížil sumu ročních nákladů o 5 % a po odpočtu vychází náklady na 72 614 Kč na krávu a rok, 199 Kč na KD a 8,56 Kč na litr. Při srovnání s výsledky dvou souborů podniků z Německa je patrné, že náklady v ČR byly na nižší úrovni. Ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko u 944 podniků byly zjištěny průměrné náklady v roce 2018 ve výši 10,43 Kč/l (Junge, 2019) a v Bavorsku u 106 podniků v roce 2017 náklady činily 12,48 Kč/l (Dorfner a Hofmann, 2018). Mírně vyšší oproti našemu šetření byly též náklady v průměru v USA, kde v roce 2018 průměrné roční náklady činily 9,13 Kč/l, tj. o 0,11 Kč/l více než v našem souboru podniků ve stejném roce. Odlišné náklady v ČR a ostatních státech jsou dány zejména rozdílnou cenou vstupů (krmiva, práce, energie aj.).*

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení projektu NAZV QK1910242.

Příspěvek byl odborně recenzován.

 Ing. Jan Syrůček, Ph.D. 1,

Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. 1,

Ing. Jiří Burdych, MBA 1,2

Ing. Luděk Bartoň, Ph.D. 1,

  • VÚŽV, v. v. i., Praha Uhříněves;
  • VVS Verměřovice, s. r. o.

Kompletní článek najdete v Našem chovu 7/2019

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down