18.03.2011 | 08:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Řešení pro efektivní výrobu vajec

Jen do konce roku mohou výrobci konzumních vajec v členských zemích Evropské unie chovat nosnice v konvenčních klecích. Od 1. 1. 2012 smějí k tomuto účelu využívat jen obohacené klece, případně alternativní technologie, reprezentované podlahovými systémy, voliérami, případně výběhy. Podle neoficiálních informací je technologická připravenost domácích chovatelů, respektive těch, kteří ve svých hospodářstvích evidují více než 350 nosnic, na úrovni 30 %. Do konce roku by požadavek směrnice Rady 1999/74 EC mělo splnit dalších 50 % s tím, že u zbývajících 20 % se zrealizuje až během prvního kontrolního roku.

Ve většině domácích drůbežářských podniků se pro technologickou výměnu využije stávajících kapacit. Za tohoto stavu se však vzhledem k požadavku na zvětšení prostoru na každou slepici (v klecových technologiích minimálně o 200 cm2) chovatelé budou potýkat s propadem produkce.
„Od počátku jsme měli představu, že konvenční klece vyměníme za obohacené klece, které jsou ekonomicky nejvýhodnější povolenou technologií na výrobu vajec. Asi jeden a půl roku před vlastním výběrovým řízením jsme se byli podívat na zmiňovanou technologii například v Anglii, Německu nebo na Slovensku. Protože jsme plánovali navýšení produkce konzumních vajec, upřednostnili jsme projekt firmy Big Dutchman, který zahrnoval výstavbu nové haly a instalaci technologie obohacených klecí typu Eurovent 1500-EU s celkovou kapacitou pro 58 000 nosnic. Stavební práce byly zahájeny v březnu, tři měsíce na to se instalovala klecová technologie a od 31. srpna loňského roku je hala v provozu,“ prozradil v úvodu Petr Hošek, který již dvanáct let řídí drůbežářský podnik v Kosičkách u nedaleko vzdáleného Chlumce nad Cidlinou.

Čtyřicetiletá tradice
Zmiňovaný drůbežářský podnik, jehož tradice sahá do sedmdesátých let minulého století se před patnácti lety transformoval na společnost s ručením omezeným s názvem Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách. Od samého počátku drůbežáři své produkční haly naskladňují kuřicemi z vlastních odchoven v Mlékosrbech. Dlouholetým dodavatelem jednodenních kuřat v počtu 290 tisíc kusů ve dvou turnusech je akciová společnost Integra Žabičce. Mimo využívanou hybridní kombinaci Isa brown a Hisex brown pak pro potřeby drobnochovatelů odchovávají také hybridy Moravia a Lohmann. Od letošního roku bude v Kosičkách na zkoušku další hnědovaječný hybrid Hy-Line z líhně Agrária v maďarské Bábolně.
V současné době v podniku s dvaatřiceti zaměstnanci vyprodukují celkem 35 miliónů vajec. Vzhledem k velké poptávce po vejcích drůbežáři z Kosiček plánují objem produkce během letošního roku zvýšit až na úroveň 45 miliónů vajec.
Během své čtyřicetileté historie produkční haly v Kosičkách prošly technologickou obměnou již dvakrát. Výstavba nové haly v loňském roce tak v podniku z královéhradeckého kraje odstartovala v pořadí již třetí etapu modernizace, kterou si vynutila směrnice Rady 1999/74 EC. V hale o šířce čtyřiadvacet metrů a délce čtyřiasedmdesát metrů jsou čtyři baterie po pěti etážích a stejný počet baterií po šesti etážích s tím, že mezi třetím a čtvrtým patrem je obslužný pochůzkový rošt. Instalované obohacené klece typu Eurovent 1500-EU mají kapacitu pro 60 nosnic v jedné kleci.
V nabídce výrobce jsou ještě dvě varianty těchto klecí, a to pro dvacet nebo čtyřicet nosnic v jednom oddělení. Pokud jde o rozměry, tak klec typu Eurovent 1500-EU má délku 3015 mm, hloubku 1500 mm, výšku 450–560 mm a celkovou plochu 45 225 cm2. Celá baterie je pak v případě pěti etáží 3745 mm vysoká (4815 mm u šesti etážové) a 1840 mm široká.
Spolehlivost a funkčnost
Všechny tři varianty zmiňovaného klecového zařízení splňují ve všech bodech klíčovou směrnici EU 1999/74 z 19. července 1999 zohledňující optimální podmínky pro rozvíjení přirozeného chování slepic. Jinými slovy vyhovují požadavkům na minimální plochu klece na jednu nosnici vymezenou 750 cm2 (z níž musí být alespoň 600 cm2 plochy využitelná) a celkovou plochu klece, která nesmí být menší než 2000 cm2. Dále splňují podmínky na minimální výšku klece (45 cm), minimální délku krmného žlábku na nosnici (12 cm) a požadavek aby každá nosnice měla přístup alespoň ke dvěma kapátkovým napáječkám. V kleci slepice mají k dispozici popeliště a snáškové hnízdo, obrušovalo na drápy a hřady, jejichž celková délka je vymezena součtem minimální délky 15 cm na nosnici (v případě klecí pro 60 kusů se jedná o devět metrů, které slepice musejí mít pro hřadování k dispozici).
Uvedený typ obohacených klecí má i technicky dobře vyřešený sběr vajec, která se díky sklonu podlahy ze snáškového hnízda vykulí na podélný sběrný pás. Těsně před ním je však natažen tenký drát, který vejce přibrzďuje. Výhodou tohoto systému, který se v době snášky v pravidelných intervalech zvedá a spouští je pak to, že čerstvě snesená a ještě vlhká vejce mohou ještě před vykulením na pás oschnout a neznečistí se tak od všudypřítomného prachu a peří.
Z hlediska klidu nosnic při snášce je pak důležité nasvícení stáje, proto je třeba dodržovat zásadu, aby svítidla byla instalována výhradně v prostoru popeliště. K tomu účelu se využívají zářivkové trubice vertikálně zavěšené v uličkách. Podle velikosti skupin by měla být instalována vždy jedna zářivka po 4,80 m (u skupin po 20 a 40 nosnicích), respektive každých 7,20 m (u baterií s klecemi pro 60 nosnic).
„U klecí musím vyzdvihnout vysokou provozní spolehlivost všech zařízení, počínaje krmením a napájením, přes sběr vajec až po odkliz trusu a zásobování popeliště. Jejich konstrukce otevírání umožňuje snadnou a šetrnou manipulaci s nosnicemi při naskladňování nebo vyskladňování. Použitá zinko-hliníková povrchová úprava klecí, tzv. galfan je účinnou antikorozní ochranou, což má efekt z hlediska životnosti technologie, respektive době jejího využití. Z hlediska udržení optimálních podmínek prostředí, a to jak pro samotné ptáky, ale i ošetřující personál má význam provětrávání a prosoušení trusu čímž dochází ke snižování emisí čpavku ve stáji. Zlepšení podmínek prostředí ve stáji, zvýšení produktivity práce, snížení energetické náročnosti technologie zejména u větrání a osvětlení se podepsalo nejen na vynikajících ukazatelích užitkovosti a zdraví, ale zejména na snížené nákladovosti na výrobu jednoho vejce. K 1,2 % úhynu, který na hale po půl roce provozu vykazujeme není třeba dalšího komentáře. I přes mnohá úskalí se snažíme dívat do budoucna pozitivně a soustřeďujeme se na výrobu dostatečného množství stále žádanějších českých vajec, aby se na trhu nevytvářel prostor pro dovoz levných vajec ze zahraničí,“ řekl na závěr ředitel podniku Petr Hošek.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down