Roboty krávy dojí i krmí

Zájemci o předvedení robotického dojení i krmení se sešli na rodinné mléčné farmě u Vejnarů v Kněžnici u Jičína Kolem stovky účastníků si mohlo prohlédnout celou farmu a popovídat si s majiteli i technology firem, které se na stavbě a vybavení stáje podílely. Navíc na louce nedaleko farmy probíhaly ukázky sklizně píce pomocí strojů Lely v agregaci s traktory John Deere. Vejnarovi hospodaří v Královéhradeckém kraji poblíž Jičína v katastru obce Kněžice na 290 ha zemědělské půdy, z nichž je 220 ha orné půdy a 70 ha tvoří trvalé travní porosty (louky a jetel s vojtěškou).

Akci Farmaday s Agropartnery uspořádala firma AGRO-partner s. r. o. ve spolupráci s GREEN AGRO s. r. o., DOTin s. r. o. a samozřejmě Vejnarovými.

Mléčná farma U Vejnarů je první robotickou farmou a byla spuštěna na začátku února letošního roku. Úplně nová stáj byla postavena mezi dubnem a prosincem roku 2016. V nové stáji byly instalovány dva dojicí roboty Lely Astronaut A4 v sérii za sebou, oba jsou pravostranné a oba slouží pro stejnou skupinu krav, takže si dojnice mohou vybrat, do kterého z nich se půjdou podojit.

V produkční stáji krmí robot Lely Vector. Tento systém krmení má jako další funkci sledování krmného stolu. Díky krmnému vozu ví, kolik krmiva je na krmném stole, a podle toho připravuje krmnou dávku. Vector tedy krmní podle aktuální potřeby krav. Přípravna (kuchyně) je na farmě vedle stáje a slouží jako sklad objemných krmiv a ústí do ní také dopravníky na koncentráty. Krmný vůz, drapák i řídicí systém si vyměňují data pomocí  rozhraní  bluetooth. Drapák je zavěšen na jeřábu, který se posunuje podle místa, kde se nabírá krmivo. Vector krmí podle požadavků dojnic a jediný čas, který se na něm nastavuje přesně, je čas skenování. Na farmě Vejnarových je nastaven na 45 minut. Prázdný krmný vůz vyjíždí, aby oskenoval, kolik krmiva je ještě na krmném stole, a pokud zjistí, že je vrstva krmiva vyšší, než farmář nastavil, vrací se a dobíjí se po dobu 45 minut, kdy znovu vyjíždí. Pokud je vrstva nižší, předá informaci řídicímu systému a to je příkaz, aby Vector začal krmit, tedy nakládat krmný vůz. U Vejnarů krmí systém 12–14 denně a nakládá se menší množství krmiva, protože ještě není naplněna kapacita stáje a každý krmný vůz přiváží 190 kg krmiva.

V současné době mají ve stádě asi 64 holštýnských dojnic, takže kapacita stáje ani robotů není ještě zcela využita. Chystají se zvýšit stav stáda na kapacitu stáje zařazením vlastních jalovic do obratu. Celkem i s telaty je na farmě 130 zvířat. V produkční stáji jsou dojnice ustájeny ve stlaných boxech a hnůj je z pevných podlah vyhrnován mobilním prostředkem (kolový kloubový nakladač Weidemann). Býčci jsou zhruba ve 14 dnech věku prodáni. Jalovičky jsou po narození ustájeny v individuálních boxech ve stáji, napájeny mlékem (nepoužívají mléčnou náhražku) a mají k dispozici starter a postupně jsou přesunovány do stlaných skupinových kotců. Starší jalovičky jsou přesunovány do další stáje s hlubokou suchou podestýlkou, postupně s věkem posunovány po skupinách a po zapuštění zůstávají s kravami stojícími na sucho až do otelení.*

Podrobněji v časopisu Náš chov 6/2017.

 

Komentáře ke článku 2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *