Role vápníku, fosforu a fytázy ve výživě prasat

Minerální látky patří mezi základní živiny ve výživě prasat. Obvykle se přidávají do krmných směsí, protože běžně obsažené složky v krmivu nemají dostatečně vysokou koncentraci těchto nutrientů ve srovnání s požadavky prasat v chovech. Tuto potřebu podporuje i špatná a proměnlivá dostupnost minerálních látek z krmných surovin

Ve výživě prasat jsou minerální látky nutné pro plnění strukturálních funkcí v kostech, dále pro širokou škálu chemických reakcí. Nedostatek minerálních prvků může mít výrazný dopad na produktivitu (zejména na reprodukci) a na zdraví zvířat (špatný růst. Minerály musí být přidávány do krmiva opatrně.

Význam vápníku a fosforu v organismu

Vápník (Ca) se účastní se při různých fyziologických procesech včetně buněčného dělení, propustnosti buněčných membrán, osmotického tlaku a acidobazické rovnováhy, některých oxidačních procesů, syntézy bílkovin, tvorby a tloušťky/pevnosti kostí a zubů, kontrakce hladkého a kosterního svalstva, automatické srdeční činnosti, srážení krve, nervosvalového přenosu a dalších funkcí nervové soustavy, regulace hladin hormonů a růstových faktorů. Téměř 99 % tělesného Ca je uloženo v kostní soustavě a v zubech ve formě hydroxyapatitu, dále je Ca přítomen v měkkých tkáních a v extracelulární tekutině.

P reguluje metabolické a fyziologické funkce v organismu, hraje role při diferenciaci a růstu buněk, buněčné signalizaci, regulaci osmotického tlaku a acidobazické rovnováhy, využití a přenosu energie (je složkou adenosintrifosfátu), procesu syntézy bílkovin, vývoji, strukturálním složení a zachování kostní tkáně, integritě a funkci střev, fungování reprodukční soustavy, účinnosti využití krmiva a kontrole chuti k příjmu krmiva. Potřeba P u prasat závisí na jejich věku, stavbě těla a genetických faktorech. Při výrobě a sestavování krmiv pro prasata je potřeba zvážit vhodný poměr Ca a P pro zajištění adekvátního vstřebávání a využití obou minerálů. Aby se předešlo nedostatku, musí krmivo pro prasata zajistit individuální požadavky na přísun Ca a P, ale také poskytnout odpovídající poměr jednoho minerálu ke druhému. P je nenahraditelnou součástí života, a proto je široce používán ve všech systémech zemědělské výroby. Prasata jsou považována za hlavní producenty P ze zemědělských systémů, což vede k významné zátěži ŽP. Ca a P hrají podstatnou roli ve výživě prasat. Není dostačující pouze vědět jejich celkové množství v krmivu, ale významný je též jejich vzájemný poměr a stravitelnost. Případné dysbalance Ca a P (nadbytek, nedostatek či nevhodný vlastní poměr mezi těmito prvky) v krmivu se mohou spolupodílet na ovlivnění stavitelnosti samotných prvků či jiných živin z krmné dávky, spolupůsobit s dalšími faktory a negativně ovlivnit zdraví či narušit welfare zvířat.

MVDr. Jana Tšponová, Ph.D., Mgr. Kateřina Sedláková, Ph.D., Ústav chovu zvířat, výživy zvířat a biochemie, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární univerzita Brno

Podrobněji v časopisu Krmivářství 3/2022.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down